Copy
Clausinfo 10 maart 2020
Clausinfo
Agenda
11 maart Biddag
23 maart Nieuwe Clausinfo
2 april Schoolkinderen vanaf 12.00 uur vrij. (zie info hieronder)
14 april Studiedag onderbouw: groep 1 t/m 3 vrij. (zie info hieronder)
Nieuws uit de opvang

Op de kinderopvang is het thema voor de laatste en de komende weken: Smakelijk eten.
We plakken boterhammen met het favoriete broodbeleg, kaas, worst of hagelslag. 
Er worden verschillende dingen geproefd; hoe smaakt het? Zoet, hard, zacht? We praten over boodschappen doen, knippen uit de supermarkt folders en maken boodschappentassen. Rupsje  Nooitgenoeg eet o.a. veel fruit en de peuters laten hun eigen Rupsje door de zelfgemaakte appel, peer enz. kruipen. Uit bladerdeeg maken we kleine worstenbroodjes. De liedjes en boekjes die over eten gaan mogen natuurlijk niet ontbreken .
 
Onze pedagogische medewerker Ana is bevallen van een zoontje. Sara is nu een trotse grote zus. Gefeliciteerd met Ivan en heel veel liefde en geluk voor het gezin.
 
Team kinderopvang

Bijbelrooster

Week 11: 9-13 maart 2020
Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21
Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20

Week 12: 16-20 maart 2020
Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27

Parro en ziekmelden

In een vorige Clausinfo heeft u kunnen lezen dat juf Tanja haar uren anders verdeeld over de week. Dit betekent dat ze alleen op maandag, dinsdag en woensdag is.
Nu wij hebben ervaren hoe dit is, merken we hoeveel telefoontjes juf Tanja altijd voor ons opneemt. Op de donderdag en de vrijdag zullen wij dit als team, nu zelf moeten doen.
Om de telefoon niet roodgloeiend te laten staan willen wij u om hulp vragen. Wilt u, waar mogelijk, de ziekmeldingen van kinderen, vooral op de donderdag en de vrijdag, rechtstreeks aan de leerkrachten doorgeven via Parro? Hiermee hopen we het aantal telefoontjes op de ochtend enigszins te beperken.
Alvast bedankt!

Het Corona virus

Het Corona-virus beheerst de laatste tijd het nieuws. We begrijpen dat dit kan leiden tot onrust. Hierbij willen wij graag aangeven dat de kindcentra van Accrete de richtlijnen van de GGD en het RIVM volgen. Hieronder ziet u de informatie die wij van GGD IJsselland hebben ontvangen. Bij het versturen van de Clausinfo is de aanpassing van het ‘Niet handen schudden’ nog niet meegenomen.
Voor veel gestelde vragen.
Klik hier voor de website van het RIVM
Klik hier voor de website van de GGD IJsselland
Klik hier voor vragen over coronavirus en het onderwijs/opvang

Studiedag en vrije momenten

Woensdag 4 maart hebben we een teamdag gehad. We mogen terugkijken op een geweldige dag, waarin we met het gehele team vooruit geblikt hebben op de toekomst. U weet dat we al erg inzetten op de vakgebieden rekenen en spelling en hier scholing voor volgen, maar tijdens de studiedag hebben we met elkaar gesproken over de toekomst van het onderwijs, wat is hiervoor nodig? Welke kwaliteiten beschikken we over? Hoe zetten we deze in? Welke kennis en expertise is er nodig om de volgende stappen te zetten? Kortom, een dag waarin veel is besproken en besloten, maar vooral een dag om vol trots naar terug te kijken. We hebben een geweldig team aan het werk gezien. Een heel fijne dag om met elkaar mee te maken!

Een dergelijke dag heeft ook praktische gevolgen. Hieronder een aantal dagen die belangrijk zijn. Ook via andere kanalen zullen we deze afspraken herhalen en natuurlijk verzorgen we een terugkoppeling van deze momenten in de Clausinfo. Voor al deze dagen geldt: mocht opvang een probleem zijn/worden door deze ingelaste momenten, neem dan contact met ons op. Samen zoeken we dan naar een mogelijke oplossing:
 
Donderdag 2 april: De kinderen school (dus niet kwadraat) zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Het team heeft dan een bijeenkomst rondom Jeelo; een programma dat ons helpt thematisch te werken en vakgebieden te integreren en te koppelen. Een paar leden van het team heeft een school bezocht, die al werkt op deze manier en op dit moment oriënteert het gehele team zich op deze werkwijze. Op 2 april is er een middag waar de makers van Jeelo op school komen om ons verder te helpen in ons onderzoek en onze beslissing.
 
Dinsdag 14 april: De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn vrij (Ook groep 3 uit 3/4)
Het team van de onderbouw heeft dan een speciale studiedag rondom de ontwikkeling van het jonge kind. Deze dag is o.l.v. Sigrid Houtsma. Zij is een expert op dit gebied.
 
Woensdag 27 mei: De kleuters zijn vanaf 12.00 uur vrij
De leerkrachten van de kleutergroepen hebben deze middag een speciale studiedag rondom de werking van het ‘Kleuterbrein’.
 
NB. Deze data zijn ook toegevoegd aan de kalender op de website.

De Kleuters

U heeft gemerkt dat de groepen 1 en 2 regelmatig gesplitst kunnen worden. In een eerdere Clausinfo hebben wij u hierover bericht.
Omdat de groepen zo groot worden, hebben wij vanaf de voorjaarsvakantie de toestemming verkregen tot het starten van een ‘extra’ groep. Deze groep zou je een instroomgroep kunnen noemen. Wij zijn blij dat deze toestemming er is, want dit betekent dat de aandacht van de leerkrachten betere verdeeld kan worden over alle kleuters.
De toestemming is één ding, maar een leerkracht vinden op deze dagen op zich te nemen, een tweede. Op dit moment is de situatie als volgt: op maandag en dinsdag is juf Ine de leerkracht die lesgeeft aan de jongste kleuters. Juf Annette geeft les aan 1/2a en juf Joke aan groep 1/2b.
Op donderdag en vrijdag is juf Elly van de Vegte degene die lesgeeft aan de jongsten. Juf Carin geeft les aan groep 1/2a en juf Ine aan 1/2b.
U ziet dat er op woensdag niet gesplitst kan worden, puur om de reden dat hier geen mensen voor te vinden zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat het, ook i.c.m. de afwezigheid door ziekte, soms onduidelijkheid op heeft geleverd. We zijn van mening dat een groep van 35 kleuters echt te groot is en onwenselijk. Daarom zijn we op dit moment nog steeds druk aan het werven om 5 dagen te kunnen splitsen en kinderen vaste gezichten door de week, te garanderen.

Oproep: verkeersouder

We zijn nog steeds op zoek naar een ouder die ons wil helpen met de zaken rondom verkeer. Wie helpt ons? U kunt zich aanmelden door te mailen naar kindcentrumclaus@accrete.nl

Open Huis

Afgelopen donderdag, 5 maart heeft ons kindcentrum open huis gehad. Tijdens deze dag was het voor geïnteresseerde (nieuwe) ouders mogelijk om een rondleiding te krijgen. We hebben 6 nieuwe gezinnen mogen verwelkomen, waarvan een aantal zich al heeft ingeschreven en een aantal zeer positief waren. We hopen ook hen nog te mogen verwelkomen op het moment dat hun zoon of dochter 4 jaar wordt.
Al met al een geslaagd open huis, dus.

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, u ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzigt u hier uw voorkeuren of schrijft u zich uit.. Heeft u vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumclaus@accrete.nl.
Kindcentrum Claus Middenweg 6 Steenwijk, OV 8332 CZ Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum Claus, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Claus · Middenweg 6 · Steenwijk, OV 8332 CZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp