Copy
Clausinfo ...
Clausinfo
Nieuwsbrief 7 juni
Agenda
10 juni Meester en juffendag (zie parro bericht)
Studiemiddag leerlingen vrij (cohort A 11.50 en cohort B 12.00)
14 t/m 16 juni Schoolkamp
9 juli Start zomervakantie (cohort A 11.50 en cohort B 12.00)
23 augustus Start nieuwe schooljaar (verdere informatie volgt t.z.t.)
Bijbel
De volgende bijbelverhalen komen de komende 2 weken aan de orde:

Groepen 1 / 2 en 2/3 
Paulus gaat op reis
Paulus en Silas in de gevangenis
Ruth en Naomi
Ruth ontmoet Boaz

Groepen 3/4
De verlamde man bij de poort
Petrus in de gevangenis
Filippus mag iemand dopen
Stefanus
Saulus
Paulus gaat op reis

Groepen 5/6
Apostelen worden vrij gelaten
Fillipus en een man uit Ethiopië
Dorkas mag leven
Een droom vol dieren

Groep 7/8
Paulus is er voor niet joden
Joodse wet geldt niet meer
Paulus in de gevangenis
Grote aardbeving
Paulus en Silas komen vrij
Paulus vertelt over God

 

 

Algemeen

Schoolreis 

Ondanks de versoepelde maatregelen gaan we dit schooljaar niet meer op schoolreis. Dit heeft te maken met het feit dat we geen gebruik mogen maken van ouder(-s) / verzorger(-s) bij het doen van activiteiten. Echter voor begin volgend schooljaar hebben we de schoolreis al vastgelegd te weten 7 september noteer deze datum alvast op de agenda. 

Pensioen
Nog een paar weken en dan zal juf Joke met pensioen gaan. We gaan dit bijzondere moment natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan, maar juf Joke leest ook de nieuwsbrief. Dus nadere informatie volgt per brief, zodat het voor juf Joke een verrassing blijft.

Insmeren
De stralende zon zorgt voor veel plezier, maar ook voor een nadeel....
Wilt u daarom voor schooltijd uw kind / kinderen insmeren met zonnebrandcreme? 
Jeelo nieuws

Jeelo 1 en 2
Deze week gingen we verder met het thema “Maken van je eigen product”.
We zijn bezig om een product op te pimpen. Wat dat is, dat is nog geheim!
We bakte onze eigen taartjes in de bakkershoek. En schilderden verjaardagstaarten in de verfhoek!
In het speellokaal hadden we een rekenles: verzamel allerlei spullen en leg het goede aantal in de hoepel met cijfer.
Op het leerplein maakten we foto’s van dingen waar je de m klank in kon horen( mes, oma, boom).
Jeelo groep 3 en 4

We werken aan het project ‘Maken van je eigen product”. We hebben van closet- en keukenrollen  een knikkerbaan gemaakt.
We zijn bezig met het vouwen van grote en kleine doosjes in tweetallen en daarna maken we er met een hele groep een gezamenlijk bouwwerk van .
We gaan nog zelf een toren ontwerpen en bouwen van saté prikkers en speel mais.
Ons eigen droomhuis hebben we ontworpen en geschetst en deze gaan we nog op een groot tekenvel verzetten en kleuren.
We leren met de blauwe steen over het werk van de metselaar, timmerman en de loodgieter o.a.
We lezen ook een steen in Jeelo . Op de steen staat een verhaaltje , dat  we kunnen laten voorlezen daarna gaan we hem dan zelf lezen.Groep 5 en 6
In groep 5/6 zijn we bezig met het project maken van je eigen product. We hebben al veel geleerd over het maken van spullen. Zo hebben we gekeken naar verschillende grondstoffen en waarbij ze gemaakt worden en we hebben van de mensen van Kornelis in Steenwijk geleerd wat zij allemaal maken van plastic.
Maar we hebben niet alleen gekeken naar wat je kan maken, maar ook hoe iets gemaakt wordt. We hebben apparaten en spullen uit elkaar gehaald en eens gekeken wat er allemaal in zit en waar dat voor nodig is.


Ook de filmpjes op het digibord gaan over het maken. Zo hebben we filmpjes gekeken over de werking van een 3D printer en we hebben gezien hoe je van hout mooie meubels kan maken. Zelfs van afval kan je weer dingen maken, hebben we gezien.


Alle nieuwe dingen die de kinderen in groep 5/6 leren, mogen ze op een hele bijzondere manier bewaren. Na een nieuwe les, mogen de kinderen hun belangrijkste informatie in een lapbook verwerken. Op de foto zie je en afbeelding van een lapbook. Eigenlijk zijn het allemaal vakjes, envelopjes en draaischijven waar de kinderen de informatie bewaren. We gaan dit komende tijd verder aanvullen. Maar ook gaan de kinderen zelf nog producten pimpen en maken. Wat is Jeelo toch leuk!!


Jeelo project groep 7 en 8

In de drie groepen 7 en 8 zijn we bezig met het project: ‘’Het maken van een eigen product.’’

Tijdens de start van het thema hebben de leerlingen zich verdiept in het bedrijf Kornelis. Dit bedrijf houdt zich bezig met het maken van doppen en sluitingen voor producten. De kinderen hebben een lesbrief over dit bedrijf gemaakt en in deze brief moesten de kinderen o.a. interviewvragen maken. Deze vragen konden ze later stellen aan een medewerker van Kornelis tijdens een online meeting. Ook heeft het bedrijf doppen aan onze school gegeven waarmee de kinderen een eigen product kunnen maken, hier zijn we op dit moment mee bezig. Daarnaast gaan we nog aan de slag met het ontwikkelen van een frisdrank met daarbij een eigen etiket. De afsluiting van het project zal in de vorm van een tentoonstelling zijn, waarbij de kinderen elkaars creaties mogen en kunnen bekijken.

Kinderopvang
Jeanet is voor een langere periode afwezig, vanwege privacy kunnen we over de reden geen nadere toelichting geven. Annika Steffens neemt de honneurs waar.

Vanwege het mooie weer spelen we meer met water. Wilt u zorgen voor een extra kledingsetje en handdoek. Dit geldt voor kdv, pov en bso. 
Wilt u uw zoon/dochter voor het brengen insmeren met zonnebrandcreme. 

 
Nieuws vanuit de MR

Woensdag 26 mei heeft de MR vergaderd.​

De MR zal het concept van de schoolgids doornemen, zodat hij volgend schooljaar compleet en op tijd uitgereikt kan worden.

Het formatieplan voor volgend schooljaar is doorgenomen.

Alle scholen krijgen een financiële tegemoetkoming in verband met de coronaperiode. Accretebreed zal dit worden ingezet. Er zal gekeken worden naar investeringen voor langer termijn.

Schoolkamp zal dit jaar doorgaan. Er zitten wel de nodige regels aan, maar er is iets gevonden wat hierbij aansluit. Heel veel plezier iedereen!

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, u ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzigt u hier uw voorkeuren of schrijft u zich uit.. Heeft u vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumclaus@accrete.nl.
Kindcentrum Claus Middenweg 6 Steenwijk, OV 8332 CZ Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum Claus, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Claus · Middenweg 6 · Steenwijk, OV 8332 CZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp