Copy

Samenwerken is mensenwerk

 
Mensen maken het verschil. Dat geldt voor uw bedrijf of organisatie, en dus ook voor de Greenport. We zijn een ​breed netwerk van positieve en kundige mensen met een gemeenschappelijk doel: Duurzame Greenport 3.0. Flexibiliteit is daarvoor een absolute voorwaarde. En flexibiliteit zal in de toekomst steeds meer nodig zijn. In plaats van star vast te houden aan oude principes moet ook de Greenport meebewegen met veranderingen in de economie en de maatschappij.

Een grote verandering die aanstaande is, is de nieuwe samenstelling van de gemeenteraden. Over een half jaar zijn er immers lokale verkiezingen. Dan kan het politieke landschap in één klap enorm veranderen. Dat is van grote invloed op de Greenport. Gemeenten zijn immers voor een belangrijk deel de ​basis​​ van de Greenport.

Wat de samenstelling van de raden ook wordt, ik ga ervan uit dat ze ook dan worden gevuld met gedreven politici ​die het beste voor hebben met burgers én ondernemers, en die de sector een warm hart toedragen. Sinds de start van de Greenport - in november 2014 - zie ik enthousiaste bestuurders de kar trekken en duwen. Dat doen ze echter niet alleen: veel ondernemers trekken en duwen net zo hard mee.

De nieuwe samenstelling van de gemeenteraden kan betekenen dat ook het bestuur ​en de Greenboard ​van de Greenport over een half jaar verandert. Zo hebben we nu al afscheid moeten nemen van José van Egmond. Zij wordt burgemeester in de gemeente Reimerswaal. José, veel geluk in Zeeland. De tuinbouwondernemers in Reimerswaal krijgen er een enthousiaste en gedreven bestuurder bij. En wij een goede en verbindende buur!

Ook een andere gezichtsbepalende bestuurder vond recent een nieuwe functie. Burgemeester Sjaak van der Tak van Westland wordt per 1 oktober voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Hij wordt daarmee ook nog eens buurman van de Greenport in Zoetermeer! We blijven elkaar dus - gelukkig - tegenkomen en we blijven samenwerken aan het versterken van de sector: niet alleen op het regionale vlak, maar ​​in een gezamenlijke landelijke agenda. Dus van de Glazen Stad naar Landelijke Tuinbouw Lobby. Sjaak, Welkom in Zoetermeer. LTO krijgt er een krachtige bestuurder bij en jouw stem zal nu nog breder worden ​gehoord​.

Er zijn nog meer bestuurders met een warm hart voor de ​tuinbouw​ ​dan alleen José en Sjaak. Een deel daarvan heeft zitting in het bestuur ​en de Greenboard ​van de Greenport, een ander deel is in andere organisaties actief. Samen met hen wil ik ook in de toekomst verder invulling aan onder meer het Energieakkoord, het Innovatiepact, de Agrologistieke Positioneringsagenda, de Water Innovatieagenda, het Biobased-programma, de Roadmap Next Economy Greenport en alle andere projecten waar we met ondernemers,
wethouders​, gedeputeerden​ en onderwijs-/kennisinstellingen de kar trekken en duwen. Voor iedereen is er genoeg te doen. We ​komen dus handjes te kort.

Bent u een bestuurder die ook werkt aan het versterken van de Greenport, en wilt u uw verhaal kwijt aan onze achterban via deze nieuwsbrief of onze website? Schroom niet contact op te nemen. Want samen brengen we elkaar verder.

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport

José van Egmond neemt afscheid van de Greenport
'De energietransitie is nu écht nodig, de vrijblijvendheid is voorbij'


Op 21 september wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Reimerswaal geïnstalleerd. En dat is José van Egmond, voormalig wethouder Economie in Pijnacker-Nootdorp en vooral een bevlogen bestuurder van de Greenport. Een laatste interview met de voorvechtster van de energietransitie in de Greenport, en voormalig voorzitter van GreenportWO Overheden, dat aan de wieg stond van het huidige triple helix-cluster. "Ik wens de Greenport een duurzame toekomst toe."
 

Waardoor komt je betrokkenheid bij de Greenport en de tuinbouw?

"In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt de tuinbouw voor een kwart van de banen. Je zou dus kunnen zeggen dat de tuinbouw zorgt voor een kwart van de economie in Pijnacker-Nootdorp. En elke keer als ik een kijkje neem in een kas, dan merk ik weer hoe innovatief en toekomstgericht de sector is, en hoe vriendelijk en trots de ondernemers in de tuinbouw zijn. Maar misschien speelt ook mijn achtergrond mee. Ik ben opgegroeid in Rijnsburg, mijn opa had een tulpenkas. Ik zie mezelf nog als klein meisje tussen de kassen rennen."
 

Je maakte je vooral hard voor de energietransitie. Waarom?

"Energie is cruciaal voor de teelt en een belangrijke kostenpost. Dat is dus de economische kant. Maar er speelt meer. Net na de ramp met de MH17 vertelde een teler me: we moeten zorgen dat we onafhankelijk worden van Rusland en van het Russische gas. Energie is dus ook geopolitiek. Daarnaast spelen de gevolgen voor het klimaat. De energietransitie is nu écht nodig, de vrijblijvendheid is voorbij."
 

Wat is voor de Greenport de grootste uitdaging op het gebied van de energietransitie?

"De realisatie van het warmtenetwerk. Een enorm belangrijk initiatief, maar tevens enorm complex. Er spelen veel belangen, er zijn veel betrokken partijen en het gaat om veel geld. Ter illustratie: in Pijnacker-Nootdorp hebben we een bescheiden netwerk, en zelfs daarover hebben we meer dan drie jaar overlegd. Een voorbeeld van hoe complex dat kleine netwerk al is: de gemeente is verantwoordelijk voor vergunningen, maar is met het zwembad ook nog eens klant van de warmte van Ammerlaan TGI."
 

De glastuinbouw in Reimerswaal is in ontwikkeling. Speelde je tuinbouwachtergrond mee in je benoeming?

"Of het voor de gemeente meespeelde, weet ik niet. Maar voor mij was het wél een belangrijk argument. Ik vind de tuinbouw namelijk écht leuk. In Reimerswaal zijn zo'n acht bedrijven met een totaal areaal van ongeveer 85 hectare. Dat zijn redelijk nieuwe bedrijven, maar ook voor die bedrijven biedt de energietransitie kansen. Denk maar aan de levering van restwarmte. Maar als burgemeester zit Economie niet in mijn portefeuille. Ik hoop dus dat ik een keer word uitgenodigd voor een werkbezoek..."
 

Je neemt afscheid van de Greenport. Wat wens je alle mensen, bedrijven en organisaties in de Greenport toe?

"Be good and tell it, om te beginnen. Maar ook: tel je zegeningen. Voorheen (voor november 2014) was het 'ieder voor zich'. Nu werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen zo goed samen. Dat heeft geresulteerd in het Greenport-programmabureau, met een Bedrijfslevenvisie en concrete plannen op het gebied van onder meer agrologistiek, energie en kennis & innovatie. Dat is al een enorm mooi resultaat. En natuurlijk wens ik de Greenport een duurzame toekomst toe. Ik ben ervan overtuigd dat die toekomst er komen gaat."

Nieuwe naam EPZ: Economic Board Zuid-HollandDe Economische Programmaraad Zuidvleugel heeft een nieuwe naam:
EBZ – Economic Board Zuid-Holland. De oude naam zorgde soms voor verwarring, geeft EBZ aan.


De Economic Board Zuid-Holland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht. De Greenport is daarbij een van de economische clusters.

De gezamenlijke ambitie is economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen. EBZ focust daarbij op initiatieven binnen de speerpunten Haven in transitie, Feeding & Greening the Mega-cities, Life Sciences & Health, Safety & security en Hightech & Smart industry.

Verbinders vanuit de Greenport in de EBZ voor speerpunt Feeding & Greening the Mega-cities zijn: Martin van Gogh (Hoogendoorn Growth Management), Adri Bom (gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter Greenport) en Rinke Zonneveld (Innovation Quarter). De Greenport wil samen met de EBZ-partners een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda voor de tuinbouw realiseren en focus aanbrengen.

Op 28/29 november zal de Greenport samen met partners uit de EBZ en PZH een bezoek brengen aan het European Innovation Summit in Brussel in verband met de strategie Feeding & Greening Mega-cities.

Aandacht National Geographic voor voedselproductie in de Greenport


The National Geographic besteedt in de nieuwste editie uitgebreid aandacht aan de voedselproductie in de Greenport. Een verslaggever van het het internationaal vermaarde wetenschapstijdschrift bezocht enkele bedrijven, waaronder Koppert Biological Systems en Rijk Zwaan. De titel van het artikel: ‘This Tiny Country Feeds the World’.

Lees het artikel online op de website van The National Geographic.

Gedicht over tuinbouw van provinciedichter Etwin Grootscholten


Zuid-Holland heeft sinds 11 januari haar eigen provinciedichter: Etwin Grootscholten. In het dagelijks leven werkt hij als beleidsmedewerker bij de afdeling Samenleving en Economie.

En u kent hem van zijn inzet op thema’s als Modernisering Greenport. Op de website van provincie Zuid-Holland vindt u gedichten van Grootscholten, waaronder ook enkele gedichten over de tuinbouw en de Greenport.

Internationalisering & Profilering


 

Internationaal magazine over Zuid-Holland


De provincie heeft een magazine gemaakt over de sterke punten van Zuid-Holland. Vanzelfsprekend krijgt ook de Greenport uitgebreide aandacht in dit magazine. Het tijdschrift wordt uitgereikt aan internationale gasten aan de provincies en tijdens missies in het buitenland. Het magazine is ook digitaal te lezen:

Energie


Meer informatie over dit thema: Menno Laan | 06 218 44 368
Themacoördinator Energie (Provincie Zuid-Holland)

Ondertekening Energieakkoord op 5 oktober


Op 5 oktober zal tijdens de Greenboard van de Greenport het Energieakkoord worden ondertekend. In dit akkoord worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de Greenport haar ambities concreet wil maken om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik.

Het Energieakkoord is een volgende concrete stap in de samenwerking tussen overheden (provincie en gemeenten), bedrijven en kennisinstellingen. Om de inspanningen om de doelstellingen te halen te versterken en projecten met ondernemers te versnellen.
Lees meer over het Energieakkoord op de website van de Greenport.

Tv-uitzending over aardwarmte


Het tv-programma Doe Maar Duurzaam van RTL Z had op 27 augustus een item met onder meer AgroEnergy over de verduurzaming van de warmtevoorziening in de Greenport.
AgroEnergy in Doe Maar Duurzaam RTL Z | 27 augustus 2017
tv-programma Doe Maar Duurzaam over warmtevoorziening in de Greenport

Congres 'Energietransitie en geothermie' op 9 november


De Greenport, de gemeente Westland en het Platform Geothermie organiseren op 9 november een congres over duurzame energie. Tijdens deze derde editie is er speciale aandacht voor aardwarmte.

Het congres is bedoeld voor ondernemers in de glastuinbouw en andere belangstellenden die direct of indirect in geothermie en energietransitie geïnteresseerd zijn. Tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde zoals beleid, techniek, financiering, uitvoering en ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte in binnen- én buitenland. Er wordt gekeken naar al lopende projecten en de lessen die daaruit geleerd zijn.


Diederik Samsom

Het congres begint om 13.30 uur en duurt tot 18.30 uur. De locatie is Zalencentrum De Kiem in ’s-Gravenzande. Een van de sprekers is. Diederik Samsom, adviseur HVC, met als aandachtsgebied het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Gezondheid & Geluk


Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Inspirerend programma Dutch Agri Food Week


Van 9 tot en met 19 oktober is de derde editie van Dutch Agri Food Week (DAFW). Ook in onze Greenport - een van de initiatiefnemers van DAFW - vindt dan een aantal inspirerende evenementen over gezondheid en voeding plaats.
 
 

Een greep uit de evenementen in de Greenport tijdens DAFW:

  • 9 oktober, De Gezonde Bustour: Een bustour voor genodigden (zoals Tweede Kamerleden en (regionale) bestuurders) langs enkele tuinbouwondernemers
  • 11 - 14 oktober, It’s All About Food, Nutshuis, Den Haag: Filmvertoningen, talkshows, workshops, kinderactiviteiten, een bakwedstrijd en een stadswandeling.
  • 12 oktober, Ambitiedag Voedselfamilies, Inholland Delft: Koplopers in de voedselketen komen bijeen
  • 12 oktober, Dialoogtafels over verspilling, Tomatoworld
  • 13 oktober, Food for the Future College: Online college over de toekomst van voeding, verzorgd door voedingsexpert prof. dr Olaf van Kooten van Inholland
  • 13 oktober, Expertmeeting, Rotterdam Science Tower: Bijeenkomst over gezondheid en voeding in de stad
  • 14 oktober, Groe(n)ten van de buren!, The New Farm, Tomatoworld: Excursies bestaat uit een rondleiding bij Tomatoworld, een rondleiding bij The New Farm (UrbanFarmers, HaagseZwam & Horticoop) en busvervoer tussen beide locaties.
  • 15 oktober, World Food Day, Rotterdam, naast Markthal: Themapaviljoens, excursies etc.
Meer informatie: bezoek de website van Dutch Agri Food Week

‘Tuinders moeten groente-apothekers worden’


“Groente: je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen met een kinderwens”, vertelt kinderarts dr Koen Joosten van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Koen Joosten en Rob Baan (Koppert Cress) zijn initiatiefnemers van het Healthy Food Congress op 8 september.

We eten veel te weinig groente. Dit kan leiden tot een tekort aan vitaminen, mineralen en vezels. Groenten bevatten juist veel vitaminen, mineralen en vezels met laagcalorische waarde die onontbeerlijk zijn voor het menselijke lijf, stelt Joosten, die onlangs ook spreker was tijdens de start van de Greenport Hub.

Hij erkent dat artsen daar te weinig van afweten. ,”Het is letterlijk een ondergeschoven kindje in de opleiding. Daar moet echt verandering inkomen. Het is daarom goed dat jaarlijks een congres voor tuinders, beleidsmakers en medici wordt georganiseerd waarin alle aspecten van gezonde voeding worden belicht.”

Lees het complete artikel en bekijk een interview met Joosten op de website vrijbaanvoorgezondheid.com.

Programma Healthy Food Congress bekend


Het programma van het eerste 'Healthy Food Congress' op 8 november is bekend. Programmaonderdelen zijn onder meer 'Gepersonaliseerde voeding' en 'Food trends, food design, innovaties'. Het congres is een initiatief van onder meer kinderarts Koen Joosten en Rob Baan van Koppert Cress en vindt plaats in het World Forum in Den Haag.

Het GroenteCongres wordt georganiseerd door de Stichting Food for a better lifestyle. Deze stichting is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de groente- en fruitsector en het platform Gezonde Voeding 0-4 jarigen. Tijdens het tweejaarlijkse congres zal vanuit diverse sectoren gesproken worden over de kracht van groente. Niet alleen de meest recente ontwikkelingen vanuit de wetenschap zullen worden belicht, maar ook de innovaties vanuit de groentesector komen aan bod.

Bezoek de website van Healthy Food Congress voor het programma.

Regiobijeenkomst Rotterdam Food Cluster op 20 september


Op 20 september verzorgt het Rotterdam Food Cluster een Regiobijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komt een groot aantal food-gerelateerde onderwerpen voorbij, zoals World Food Day in Rotterdam op 15 oktober en food-startups.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer Maarten Struijvenberg (wethouder Werkgelegenheid en Economie), Gerard Zwartkruis (Dir. Bedrijven Rabobank), Pinar Coskun (Projectmanager Sustainable Food Lab), Jack van der Vorst (Algemeen directeur Social Sciences), Jan Brouns (Managing Partner Urban Industrial), Johan in 't Veld (CEO Coolfresh), Martin Luxemburg (dir. Erasmus Centre for Entrepreneurship), Frans-Peter Dechering (Projectmanager VEG).

Bekijk meer informatie over deze bijeenkomst.

Kennis & Innovatie


Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers
Themacoördinator Kennis & Innovatie (Hogeschool Inholland)

Greenport samen met LTO Glaskracht Nederland partner van Stagestimulator

 
De Greenport is - samen met LTO Glaskracht Nederland - partner van de Stagestimulator. Doel van deze functie is het verbinden van tuinbouwbedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Martijn van Velzen is sinds enkele jaren de Stagestimulator, dat al eerder gestart is in de Greenport Horti Campus.
 
Een goede afstemming tussen onderwijs en praktijk is belangrijk voor beide partijen. Stages spelen zijn daarbij een belangrijk instrument. Want tijdens een stage brengt een scholier of student zijn kennis vanuit het onderwijs naar de praktijk en andersom én ontwikkelt zichzelf tot een ware (tuinbouw)professional.


Een stagiair helpt je bedrijf verder

"Het onderwijs is sterk in ontwikkeling", vertelt Van Velzen. "Zo is er steeds meer aandacht voor gepersonaliseerd leren, waarbij de competenties van studenten en scholieren centraal staan. Daarvan kunnen bedrijven profiteren: ze krijgen immers stagiaires die niet zo maar extra handjes zijn, maar daadwerkelijk een bedrijf verder kunnen helpen. Maar voorwaarde is wel dat de stageopdracht aansluit bij de wensen van de opleiding en de student."

Dat is dan ook één van de activiteiten van de Stagestimulator: bedrijven ondersteunen met het formuleren van stageopdrachten en deze onder de aandacht brengen bij het onderwijs. Daarna is de stagiair aanzet, door te solliciteren op de stageopdracht. "Juist in deze tijd van een krapper aanbod van arbeidskrachten is het slim te zoeken naar een stagiair en contact te houden tot na het afstuderen: een effectieve manier om aan nieuw personeel te komen. Maar voor veel bedrijven is het onderwijs ondoorgrondelijk: bij welke opleiding moet je zijn voor de stagiair die het beste past bij jouw bedrijf en bij de opdracht die je voor een stagiair hebt?"

Maar Van Velzen doet meer. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit onderlinge afstemming tussen onderwijs en praktijk. Zo organiseert hij met SOB Westland de Collegetour - een reeks bijeenkomsten waarbij docenten een bijeenkomst krijgen aangeboden bij een praktijkbedrijf, compleet met een rondleiding en interviews met onder meer medewerkers. "Daarmee willen we onderwijzers op de hoogte brengen van wat speelt in de tuinbouw." Maar gastlessen, bedrijfsbezoeken met leerlingen, praktijkopdrachten behoren ook tot de activiteiten van de Stagestimulator.

Een van de belangrijke uithangborden voor de glastuinbouwsector, het online platform dat de innovatiekracht, carrièrekansen, studiemogelijkheden en veelzijdigheid van de nationale tuinbouw toont is Hortivalley. De Stagestimulator is hier redacteur en contactpersoon voor de stageopdrachten, vacatures en opleidingen.


Greenport en LTO Glaskracht Nederland

De Stagestimulator - een initiatief vanuit de Greenport Horti Campus – wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid. De Greenport werkt hierin samen met LTO Glaskracht Nederland en zal een verbinder zijn naar de andere activiteiten binnen thema Kennis & Innovatie van de Greenport.

Meer informatie: Martijn van Velzen, 06 52 42 75 89, martijn.vanvelzen@ghcmail.nl en via de website van de Greenport.
 

Bijeenkomsten en events


 

'Acceleration workshop' van GLAS4.0


Hoe zijn nieuwe sensoren en robots beter in te zetten in de teelt van komkommers, aubergine, paprika en tomaat? Daarover gaat de 'Acceleration workshop' van GLAS4.0 op 11 en 12 september.

GLAS4.0 is een samenwerking van DOOR, Harvest House, Best of Four en Van Nature. Volgens deze telersverenigingen zijn sensoren, datamanagement en robots essentieel voor de toekomst van de teelt en de oogst van vruchtgroenten. Met de workshop wil GLAS4.0 de ontwikkeling van mogelijke toepassingen versnellen.

Meer informatie: Harrij Schmeitz, Programma-manager GLAS4.0, glas40@ficenter.nl.
 

Bijeenkomst over Internet of Things in de tuinbouw, 28 september


De IoT-Academy verzorgt op 28 september een ‘meetup’ over Internet of Things (IoT) in de tuinbouw. Peter Hendriks, hoofd development bij Letsgrow.com, laat tijdens deze maandelijke bijeenkomst zien hoe data omgezet kan worden in bruikbare informatie én hoe de tuinbouw van de toekomst eruit ziet.

De meetup vindt plaats bij IoT Academy, Scheepsbouwweg 8, 3089 JW, Rotterdam en duurt van 17:00 - 19:00. U kunt zich online aanmelden voor deze bijeenkomst.

Belangrijke data


3 september – Ride for the Roses
4 september – Derde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport
8 september – Healthy Food Congress
9 t/m 12 september – Espen Congress on Clinical Nutrition & Metabolism
11 en 12 september – Accelerator Workshop Glas4.0
20 september - Regiobijeenkomst Rottredam Food Cluster
28 september - Internet of Things in de tuinbouw
5 oktober – Greenboard
5 oktober – WaterEvent 2017
9-19 oktober – Dutch Agri Food Week
19 oktober – Greenport Digital
9 november – Congres Energietransitie en geothermie
13 november – Vierde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport
6 december – Westland Event

Het laatste nieuws op onze website 

 

Recente berichten

Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO
 
  

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: Augustus 2017
 
Copyright © 2017 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst uw persoonlijke instellingen aanpassen