Copy

Open grenzen

 
Een goed georganiseerde Europese samenwerking is goed voor de Greenport. Vandaar dat u in deze Update met enige regelmaat de naam van ons continent leest.

Open grenzen en internationale samenwerking zijn goed voor de economie van een land, zeker voor een export gericht land als dat van ons. Daarop wees onder meer Rob de Wijk vorig jaar mei tijdens een energiebijeenkomst in 's-Gravenzande. Hij toonde hoe met name open economieën hun concurrentiepositie weten te vergroten in de wereldwijde markt. Daarom, vertelde De Wijk, zou een verkiezing van Donald Trump slecht nieuws betekenen voor de Verenigde Staten. Hij had een vooruitziende blik.

De Wijk is expert op het gebied van internationale betrekkingen en geopolitiek en weet als geen ander welke ontwikkelingen van invloed zijn op de wereldwijde energiemarkt. Voldoende reden om hem uit te nodigen voor ons Jaarevent op 11 mei. Tijdens die jaarlijkse bijeenkomst belichten we de belangrijkste Greenport-thema's: welke resultaten zijn geboekt per thema?

Op het gebied van energie is onder meer het Energieakkoord - waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd - een belangrijke mijlpaal. Op het gebied van Kennis & Innovatie wordt er door verschillende triple-helix partners hard gewerkt aan een Innovatiepact. Maar ook voor dat thema geldt dat internationale samenwerking goed is voor de regio, en dus voor de Greenport. Het mag gek klinken, maar juist door samenwerking kan Nederland nummer 1 worden in Kennis & Innovatie.

Die samenwerking stond dan ook hoog op de agenda tijdens een Zuid-Hollands werkbezoek aan de Europese Unie in Brussel. Samen met onder meer Gedeputeerde Staten van de provincie sprak ik daar namens de Greenport met onder andere Europarlementariërs, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europese regio’s en lobbyorganisaties en een afvaardiging van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.

We presenteerden er onder meer onze strategie 'Feeding & Greening the Mega-cities', en kregen daarop veel bijval. Want ook Europa heeft een aantal van die mega-steden (hoewel de meeste in Azië liggen), en ook Europa moet weten dat een sterke Greenport goed is voor de gezamenlijke economie.

Alle werkzaamheden die we gezamenlijk verrichten in de Greenport zouden we wat mij betreft nóg vaker met een internationale, Europese blik moeten bekijken. Hoe passen onze ambities en visies in de toekomst van die grote regio. Zoals een tuinbouwbedrijf niet stopt bij de randen van de tuin, zo stopt de Greenport niet bij de randen van de provincie.
 
Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport

Algemeen


 

Jaarevent Greenport 'De weg naar resultaat' op 11 mei


Een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Dat is waaraan de Greenport werkt. Welke weg bewandelt de Greenport richting die toekomst? En welke mijlpalen zijn nu al bereikt? Daarover gaat het Jaarevent 'De weg naar resultaat' op 11 mei 2017. Keynotespeaker van het Jaarevent is Rob de Wijk.

Resultaat, daar is waar het om draait bij de Greenport. En in deze tijden bereik je resultaat niet in je eentje, maar juist door samen te werken. De Greenport kiest daarbij voor partners van zowel binnen als buiten het tuinbouwcluster. Grensontkennend Samenwerken noemen we dat.

Tijdens het Jaarevent - gepresenteerd door Marijke Roskam en geopend door onze voorzitter gedeputeerde Adri Bom-Lemstra - komen alle voor de Greenport belangrijke thema's aan bod.
 

'Energie en geopolitiek'

Keynotespeaker van het Jaarevent is Rob de Wijk, oprichter en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies. De Wijk is dé deskundige op het gebied van internationale betrekkingen en geopolitiek. Tijdens zijn presentatie vertel hij welke gevolgen internationale ontwikkelingen (in ons eigen land, maar ook in bijvoorbeeld de VS, China of Rusland) hebben op de wereldwijde energiemarkt. Daarnaast gaat hij in op andere internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor het tuinbouwcluster.
 

Gezonde toekomst

Dagvoorzitter Marijke Roskam, bekend van BNR Nieuwsradio, gaat tijdens het Jaarevent in gesprek over thema's die van groot belang zijn voor een gezonde toekomst van de Greenport en waar de eerste resultaten zijn behaald. Het gaat dan om kennis en innovatie, agrologistiek, biobased en de Roadmap Next Economy. Jan Rotmans - lid van de strategiegroep van de Roadmap Next Economy - vertelt in een videoboodschap aan de Greenport waarom het tuinbouwcluster kan (of moet) kantelen.
 
 


Het programma

We verwachten u tussen 14.30 en 15.00 uur bij Sion in De Lier. Om 15.00 uur openen dagvoorzitter Marijke Roskam en onze voorzitter, gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, het Jaarevent. De bijeenkomst eindigt om 17.15 uur met een netwerkborrel.
 

Aanmelden

Het Jaarevent 'De weg naar resultaat’ is bedoeld voor ondernemers, overheid en kennisinstellingen met interesse in de Greenport.
U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.
Ja, ik meld me aan voor het Jaarevent 2017

Bijeenkomst ‘Verrassend duurzaam’ op 20 april

 
Hoe ziet de toekomst van de tuinbouw eruit? Worden kassen verwarmd met aardwarmte? Leveren stofjes uit tomaten natuurlijke kleurstoffen voor de voedingsindustrie? Daarover gaat de bijeenkomst ‘Verrassend duurzaam’ op 20 april bij Inholland, Delft.
 
Tijdens 'Verrassend duurzaam' maakt u kennis met nieuwe kansen en minder vanzelfsprekende oplossingen. Deskundigen van binnen en buiten de tuinbouw geven plenair en tijdens deelsessies presentaties over het benutten van reststromen, de beweging Van Gas Los, het gebruik van big data en kansen voor medicinale planten. De keynote wordt verzorgd door Prof. Olaf van Kooten (Duurzame verbindingen in de Greenport). Na afloop is er gelegenheid tot netwerken en leer je bedrijven uit andere sectoren kennen.

'Verrassend duurzaam' is een initiatief van Greenport Westland-Oostland, Inholland en Inholland Sustainable Solutions Centre en wordt mede mogelijk gemaakt door Centre of Expertise Greenports. De  bijeenkomst is een vooruitblik op  de Sustainable College Tour en onderdeel van het InHolland Sustainability Solutions Centre (ISSC).
Programma
17.30   Inloop met soep en broodje
18.00   Opening door Jolanda Heistek (Greenport Westland-Oostland) en Katrin Tazelaar (Inholland)
18.10   Key note speech door Prof. Olaf van Kooten
18.45   Deelsessies:
           
            Ronde 1:
            1a. Reststroomverwerking
            1b. Big data en digitalisering

            Ronde 2:
            2a.Van Gas Los
            2b. Medicinale planten      
  
20.00   Gelegenheid tot netwerken
21.00   Einde bijeenkomst

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis voor tuinbouwondernemers en voor studenten en docenten van Inholland. Aan het aantal deelnemers is een maximum verbonden. U kunt zich online aanmelden voor deze bijeenkomst.
Aanmelden "Verrassend duurzaam" op 20 april 2017

Energie


Meer informatie over dit thema: info@greenportwo.nl

Warmtealliantie Zuid-Holland aan de slag met warmtenet


Vijf partijen onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland hebben een intentieverklaring getekend voor een hoofdinfrastructuur die warmte transporteert naar onder andere particulieren en tuinbouwbedrijven in de provincie. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam geven hiermee een krachtige impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO2-arme energievoorziening.
 
Het warmtenet bevindt zich op dit moment in een ontwikkelingsfase. Een gezamenlijk team van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werkt nauw samen met de provincie en heeft aansluiting gevonden bij lopende projecten van Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.

Hieruit is Warmtealliantie Zuid-Holland ontstaan. De ambitie is nu om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren.

De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.


Glastuinbouw neutraal in 2050

Voorzitter van het bestuurlijk overleg van de Warmtealliantie Zuid-Holland is Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Weber is uitermate enthousiast. “Dit project sluit naadloos aan bij de koers van de provincie. Wij hebben de ambitie vastgelegd om in 2035 de gebouwde omgeving energieneutraal te hebben, en de glastuinbouw in 2050. De inzet en het hergebruik van warmte wordt daarin cruciaal. Eerder deze maand hebben Gedeputeerde Staten al een voorstel tot de oprichting van het warmteparticipatiefonds van €65 miljoen aan Provinciale Staten voorgelegd, om naast de ontwikkeling van een hoofdinfrastructuur voor warmte bijvoorbeeld ook geothermie-projecten te steunen, en overtollige warmte uit de industrie nuttig te gebruiken in plaats van zomaar in de lucht te laten verdwijnen.”


Milieuprestatie

In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Ook daarbuiten is een reeks projecten dat kan worden ingepast, met daarbij ook duurzame bronnen als warmte uit geothermie-putten. Een eerste inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam in potentie jaarlijkse ruim 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien.

Daarmee is de milieuprestatie significant en van grote betekenis voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Door de inzet en hergebruik van warmte kan immers het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmtevoorziening worden vermeden. Dit leidt tot een belangrijke CO2-reductie. De inzet van warmte uit kolengestookte elektriciteitscentrales is vanuit het oogpunt van duurzaamheidsambities en maatschappelijke discussies niet voorzien.
 

Backbone

De Warmtealliantie Zuid-Holland gaat de komende tijd hard aan de slag om de ambities te verwezenlijken om uiteindelijk een backbone door het gebied te ontwikkelen waar vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar worden gekoppeld. Dit warmtenet gaat daarmee particulieren en ondernemingen een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening bieden.

Deze ontwikkeling is een belangrijke stap voorwaarts in de energie transitie van de Greenport op weg naar de Duurzame Greenport in 2030.

Bekijk meer informatie over Warmtealliantie Zuid-Holland.

Op weg naar de eerste klimaatneutrale Greenport
 

Afgelopen week verscheen de nieuwe editie van vakblad KAS. Daarin stond een artikel over het Energieakkoord van de Greenport. Hieronder de eerste alinea; het complete artikel kunt u downloaden als PDF.

Greenport Westland-Oostland heeft een flinke ambitie: de eerste klimaatneutrale tuinbouwregio van het land zijn. Dat betekent onder meer: energieneutraal werken en met minder inzet van fossiele brandstoffen. Binnenkort ondertekenen overheden, ondernemers en kennisinstellingen binnen de Greenport daarover een akkoord. Door het Energieakkoord werkt de sector op een veelvoud aan routes aan de eigen toekomst.
 
Lees hier het volledige artikel.

Start haalbaarheidsonderzoek CO2 Smart Grid


De komende anderhalf jaar vindt een haalbaarheidsonderzoek naar een CO2 Smart Grid plaats. Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen: technologie, markt, maatschappij en wetgeving. Dat werd bekendgemaakt tijdens het eerste CO2 Smart Grid congres op 30 maart in Rotterdam.
 
Een collectief van 26 partijen – waaronder onze Greenport – ondertekende tijdens de Klimaattop op 26 oktober 2016 een overeenkomst om met elkaar de mogelijkheden te onderzoeken voor een ‘CO2 Smart Grid’. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een CO2-emissiebesparing van ten minste 6 - 8 Megaton per jaar. Dat zal gebeuren door middels uitgebreid netwerk CO2 op industriële schaal af te vangen, op te slaan en toe te passen.

Met het haalbaarheidsonderzoek wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico’s van het project. Het onderzoek levert medio 2018 een overzicht van te nemen besluiten waarmee het CO2 Smart Grid gerealiseerd kan worden. Volg de ontwikkelingen op www.co2smartgrid.nl en @Co2smartgrid


Programmamanager Jolanda Heistek was aanwezig bij
ondertekening tijdens klimaattop – 26 oktober 2016

 
Het congres vond plaats op Plant One te Rotterdam, dè testfaciliteit voor innovaties in de procestechnologie. Op deze locatie wordt onder andere gewerkt aan CO2 toepassingsinnovaties.

Internationalisering & Profilering


 

Feeding and Greening the mega-cities, maar hoe?

 
De Nederlandse tuinbouw heeft alle kennis en expertise in huis om internationale megasteden te voorzien van gezonde en lekkere producten. Maar stel dat een 'mega-city' de Nederlandse tuinbouw wil inschakelen, hoe werkt dat dan? Daaraan werkt het Fieldlab FreshTeq. "We ontwikkelen concepten voor Feeding and greening the mega-cities."
 
De tuinbouw is zeer internationaal georiënteerd. Het gros van de in Nederland geproduceerde groenten en bloemen wordt geëxporteerd. Maar een tomaat of gerbera uitvoeren is wat anders dan bijvoorbeeld het verkopen van een compleet concept of een complex project - bijvoorbeeld voor een grootschalig tuinbouw productiegebied of zelfs een complete versketen.

Dat is grofweg de achtergrond van de oprichting van de Stichting FreshTeq Business Innovation Support en het Fieldlab dat in World Horti Center zal worden gevestigd. Doel van beide platformen - die aan elkaar gelieerd zijn en gezien kunnen worden als een tweetrapsraket - is business- en technologie-ontwikkeling en het ontwerp van geïntegreerde systemen en oplossingen. De stichting heeft daarbij de rol van businessontwikkelaar en -makelaar: het is de vooruitgeschoven post van het Nederlandse tuinbouwcluster en legt contact met mogelijke opdrachtgevers.

Het Fieldlab is het fysieke platform en de ‘werkplaats’ waar het Nederlandse tuinbouwcluster haar nieuwe producten en systemen kan testen. Doel is om als cluster daadwerkelijk gezamenlijk tot geïntegreerde toepassingen te komen en gezamenlijk productontwikkeling en systeeminnovaties op te pakken. Hiermee wordt een aantrekkelijke 'etalage' van de Nederlandse tuinbouw gecreëerd. Dus: stel dat bijvoorbeeld een buitenlandse overheid interesse heeft in de realisatie van een groot kassengebied met een adequate kennisinfrastructuur en logistieke voorzieningen. Fieldlab gaat dan aan de slag met de vraag: hoe kan een samenwerkingsverband van Nederlandse toeleveranciers, kennisinstellingen en tuinbouwondernemingen daarop dan inhaken?
 

De werkplaats

"De tuinbouw is gebaat bij een nieuw verdienmodel dat verder gaat dan het verkopen van tomaten of kassen", vertelt Frank Hollaar manager Fieldlab FreshTeq. Het platform is een samenwerking tussen TU Delft, TNO, WUR-Glastuinbouw, Greenport HortiCampus, Innovation Quarter en de Demokwekerij en ontving onlangs financiering van Kansen voor West II.

Binnen Fieldlab FreshTeq ontwikkelen deze partijen samen met het bedrijfsleven concepten en concrete producten voor mogelijke internationale opdrachtnemers. "Fieldlab FreshTeq kun je zien als de werkplaats. Het is dan ook echt een doe-club: we werken aan concrete producten en concepten, onder meer op het gebied van kastypen, digitalisering, watermanagement en indoor farming."

De Nederlandse tuinbouw is al ver in die thema's. Maar ergens veel ervaring mee hebben betekent niet automatisch dat je het ook goed kunt verkopen en op de juiste manier samenwerkt bij het behalen van je doelen. De beoogde opdrachtgevers waar het Fieldlab zich op richt zijn sowieso 'anders'. Dit zijn partijen die niet eenmalig een investeringsproject willen doen, maar behoefte hebben aan systeemoplossingen voor specifieke regio’s of stedelijke gebieden, zoals het voeden van een mega-stad. "Fieldlab FreshTeq ontwikkelt dus concepten voor Feeding and greening the mega-cities."
 

Over schaduw stappen

Kern van FreshTeq is het Nederlandse tuinbouwcluster over haar eigen schaduw heen te laten stappen, vertelt Hollaar. Immers, opdrachtgevers met grootschalige plannen willen niet onderhandelen met een ontelbaar aantal kleine aanbieders; ze willen een geïntegreerde oplossing. En die oplossing kan - waarschijnlijk - niet geboden worden door één leverancier; daarvoor is samenwerking nodig, misschien zelfs met bedrijven die ongeveer hetzelfde product bieden.

Hollaar: "De kunst is het om de juiste partijen bij het juiste project bij elkaar te brengen. Dat betekent ook: iets aan een ander kunnen doorspelen wanneer dat in het gezamenlijk belang is. In de toekomst zullen dus vaak tijdelijke consortia gezamenlijk werken aan een gezamenlijk project. De Nederlandse bedrijven zullen zich in de toekomst misschien nog verder gaan specialiseren en zich richten op de optimalisatie van hun kennis en ervaring voor de mondiale tuinbouw. En dat is bittere noodzaak als in de toekomst ook multinationals zich mogelijk meer en meer op de agrifoodsector zullen gaan richten en geduchte concurrenten zullen gaan vormen."
“We ondersteunen het Fieldlab FreshTeq van harte. Het Fieldlab sluit naadloos aan op de strategie Feeding & Greening mega-cities van de Greenport, stelt Jolanda Heistek programmamanager Greenport.”

Meer over deze strategie Feeding & Greening mega-cities, op onze website.

Meer informatie over FreshTeq.nl

Gedeputeerde Staten en Greenport brengen bezoek aan Brussel

 
Een Zuid-Hollandse delegatie heeft een werkbezoek gebracht aan de Europese Unie in Brussel. De Greenport was een van de deelnemers aan het werkbezoek (een initiatief van het college van Gedeputeerde Staten). Onderwerp van de bijeenkomst was het regionale investeringsprogramma 'Zuid-Holland in Transitie'.
 
Zuid-Holland levert een grote bijdrage aan de Europese uitdagingen op het gebied van modernisering van de industrie, de energie- en de klimaattransitie. Gedeputeerde Rogier van der Sande: " Het is van belang dat het Rijk en Europa ook aan boord stappen, want gezamenlijk kunnen we de kansen voor groei, werkgelegenheid en duurzaamheid in hun volle potentie verwezenlijken.”
 

Innovatie-ecosysteem

Om bij de Europese top te horen moet Zuid-Holland blijven innoveren: via innovaties in de economie, duurzame energie, slimme en schone mobiliteit en het verbeteren van de banden tussen onze steden en hun omgeving. Op basis van deze vier benaderingen heeft onze regio een regionaal investeringsprogramma opgesteld en meer dan honderd concrete projecten geïdentificeerd.

Tijdens het werkbezoek wisselde de Zuid-Hollandse delegatie van gedachten over de Europese ontwikkelingen die van invloed zijn op 'Zuid-Holland in Transitie'. Ook de Roadmap Next Economy levert daar een bijdrage aan. Er waren gesprekken met Europarlementariërs, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europese regio’s en lobbyorganisaties en een afvaardiging van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.

Gedeputeerde Adri Bom –Lemstra en programmanager Jolanda Heistek hebben tijdens het bezoek de Greenport strategie ‘Feeding & Greening mega-cities’ gepresenteerd.

In een paneldiscussie met diverse leden van de Europese Commissie, experts van Europese netwerken en regio’s, de gemeente Delft, TNO, de Greenport en het Havenbedrijf Rotterdam werd gesproken over de Zuid-Hollandse proeftuinen en de meerwaarde van deze proeftuinen voor de grote Europese uitdagingen. De Zuid-Hollandse Fieldlabs zijn een cruciaal onderdeel van het regionale innovatie-ecosysteem. De gepresenteerde aanpak kreeg ruime bijval en er werden afspraken gemaakt om ook op Europese schaal samen te werken en kennis te delen.


'Real life testing ground'

Niet alleen Zuid-Holland werkt aan een transitie; dat geldt ook voor andere Europese regio's. De rode draad tijdens de verschillende meetings was hoe Zuid-Holland kan samenwerken met en kan leren van transities in andere regio’s en hoe de Europese Commissie de transitie kan ondersteunen en versnellen.

De zogenaamde Slimme Specialisatie Strategie voor regionale innovatie vormt daarbij een belangrijk Europees voertuig. Kern is dat sectoren samen werken aan het creëren van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van Europa en daarbij grensoverschrijdend samenwerken. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Greenport zijn twee voorbeelden van regionale sectoren die zich inzetten voor een schoner, duurzamer en slimmer Zuid-Holland. En deze sectoren zijn met enthousiasme ontvangen in Brussel.

De delegatie oogstte veel lof in Brussel. Juist de bundeling van regionale kracht, vertaling in integrale projecten en het mixen van verschillende vormen van financiering sluit aan op de wens in Brussel om tot een sectoroverstijgende aanpak te komen. Verschillende Directoraten Generaal (DG’s) hebben tijdens het bezoek aangegeven dit graag met ons in de praktijk te willen brengen. Kortom: Zuid-Holland wordt als 'real life testing ground' omarmd.
 
Bron: Provincie Zuid-Holland.

Kennis & Innovatie


Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers
Themacoördinator Kennis & Innovatie (Hogeschool Inholland)

Werksessies Innovatiepact Greenport Westland-Oostland

 
De Greenport organiseert in de komende periode werksessies over verschillende innovatiethema’s. Thema's die aan bod komen zijn: Circulaire economie, Feeding the Mega-cities, Slimme ketens, Gezondheid en Geluk, Duurzame emissieloze teelt.
 
De Greenport heeft Kennis & Innovatie hoog in het vaandel staan: het zijn de drijvende krachten achter de voorloperpositie die de sector nog altijd internationaal heeft. Omdat er op het gebied van Kennis & Innovatie enorm veel gebeurt in de regio, heeft de Greenboard besloten om de samenwerking bij kennisontwikkeling te versterken en te versnellen met een Innovatiepact. Waarin de wensen en behoeften van ondernemers en de mogelijkheden binnen programma’s van overheid en kennisinstellingen afgestemd worden en opgelijnd bij de gezamenlijke toekomstambities van alle stakeholders de Greenport.

Om de inhoud goed af te stemmen organiseert de Greenport in de komende periode werksessies waarin verschillende innovatiethema’s worden behandeld en besproken. De werksessies gaan over vragen als: wat zijn de (korte en lange termijn) ambities van het bedrijfsleven, welke programma’s zijn daarvoor al beschikbaar en welke zouden ontwikkeld moeten worden?

De volgende thema’s uit de Visie 2030 komen hierbij aan de orde:
  • Circulaire economie – biobased
  • Feeding mega-cities – high tech systems to feed the world
  • Slimme ketens – vraaggestuurd, smart logistics en ICT
  • Gezondheid en geluk
  • Duurzame emissieloze teelt (energie/water)
Houdt u de website en de nieuwsbrieven van de Greenport in de gaten voor de planning van de werksessies. Wilt u meepraten over één of meerdere thema’s?
Meld u zich dan bij Jan-willem Donkers, themacoördinator Kennis & Innovatie

Bijna €10 miljoen subsidie voor innoverende MKB-bedrijven

 
Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen bijna €10 miljoen subsidie beschikbaar voor innoverende MKB-bedrijven die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselveiligheid, safety & security, en het voorkomen van milieuschade.
 
Met deze subsidie stimuleert de provincie innovaties in het MKB die tot nieuwe producten en diensten leiden en bijdragen aan een duurzame en innovatieve economie voor de regio. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra maakte de nieuwe regeling bekend tijdens een informatiebijeenkomst voor innovatieve MKB’ers op het provinciehuis: "Kennis vermarkten, op zoek gaan naar nieuwe producten en diensten, het verbeteren en verduurzamen van productieprocessen, kruisbestuiving tot stand brengen tussen de verschillende topsectoren: het zijn allemaal zaken die onze economie kunnen vernieuwen.”


Drie typen

De subsidieregeling onderscheidt 3 typen van aanvragen: een innovatie-adviesproject, een haalbaarheidsproject of een R&D-samenwerkingsproject.
  • Innovatie-adviesprojecten (met maximaal €10.000 subsidie en maximaal 50% subsidie van de projectkosten) hebben betrekking op een MKB-ondernemer die een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie inschakelt bij de beantwoording van een kennisvraag. De vraag gaat over nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
  • Haalbaarheidsproject (met maximaal €25.000 subsidie en maximaal 40% subsidie van de projectkosten) moeten de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart brengen.
  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein met maximaal €200.000 subsidie en groot met maximaal €350.000 subsidie waarbij bij beide maximaal 35% van de projectkosten) richten zich op 2 of meer MKB-ondernemingen die samenwerken en gezamenlijk de lasten en het risico dragen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan.


Aanvragen indienen

De aanvraag voor een innovatie-adviesproject of een haalbaarheidsproject kan worden ingediend vanaf 11 april 2017 09:00 uur tot en met 7 september 2017 17:00 uur. Er is €3 miljoen beschikbaar en het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe wordt toegepast en mogelijk een loting.

Voor het instrument R&D-samenwerkingsproject kan de aanvraag vanaf 3 juli 2017 09:00 uur tot en met 7 september 2017 17:00 uur worden ingediend. Een externe deskundigencommissie beoordeelt deze aanvragen na 7 september. Er is €6,9 miljoen beschikbaar.

MKB-ondernemingen kunnen per jaar maximaal 1 innovatie-adviesproject of 1 haalbaarheidsproject gehonoreerd krijgen. Daarnaast kan een MKB-ondernemer per jaar maximaal 1 R&D-samenwerkingsproject gehonoreerd krijgen. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter kan MKB-ondernemers ondersteunen bij het nader uitwerken van een R&D-projectvoorstel of het vinden van partners.

Interactieve innovatiekaart voor Rotterdam


Rotterdam is een van de meest innovatieve steden van Nederland, of zelfs van Europa. Maar wie zijn er in en rond de stad betrokken bij innovatie? Welke partijen zijn bijvoorbeeld betrokken bij de groei van innovatieve bedrijven, en welke partijen werken aan het omzetten van wetenschappelijke in commerciële kennis?

Op www.portofrotterdam.com/innovatiehub is het hele innovatielandschap van Rotterdam en omgeving te zien. In het overzicht staan de fysieke locaties waar innovaties tot stand komen, hoeveel en welke partijen bezig zijn met innovatie en wat de samenhang tussen de partijen is. Het interactieve ecosysteem (een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en het Erasmus Centre for Entrepreneurship) wordt continu geactualiseerd.
 

Ook de Greenport is een onderdeel van dit ecosysteem. Bij een volgende update zal ook de Greenport een plekje krijgen in de infographic.

Bekijk hier de infographic online.

Gezondheid & Geluk


Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Dutch Agri Food Week 2017: Good Food. Better World


Van 9 tot 19 oktober 2017 is de derde editie van Dutch Agri Food Week. Thema dit jaar is 'Good Food. Better World'. De Greenport is een van de initiatiefnemers van dit landelijke evenement en zal ook dit jaar een aantal bijeenkomsten (mede)organiseren.
 
Dutch Agri Food Week brengt de hele keten bij elkaar. Van grond tot mond, van zaadje tot karbonaadje. Eén week barstensvol evenementen: presentaties van onderzoeken, innovaties, open dagen, netwerkbijeenkomsten, workshops, lezingen, debatten en festiviteiten. Kortom, een week om niet te missen.
 

In 2016 waren er tijdens de Dutch Agri Food Week in de Greenport tal van bijeenkomsten voor zowel ondernemers als consumenten: van een Smart Fresh Tour voor een internationaal gezelschap tot een Powerlunch over gezondheid en voeding, en van colleges in de Markthal tot World Food Day in het centrum van Rotterdam. Ook in 2017 zal de Greenport bijeenkomsten (mede)organiseren. Heeft u plannen voor een eigen evenement over voeding en gezondheid in de periode 9 tot 19 oktober? Geef dat dan door aan Mario van Vliet.

Website Biobased Greenport Westland-Oostland


Per 1 januari is Biobased Westland volledig partner van onze Greenport. Daarom een nieuwe website. Biobased Greenport Westland-Oostland vindt u voortaan op: https://www.greenportwo.nl/biobase/

 
Meer informatie: Willem Kemmers (projectleider Biobased GreenportWO)  biobased@greenportwo.nl
 
Direct naar de nieuwe website van Biobased GreenportWO

ERIAFF-Conferentie 'Greening the city and Feeding the city'

 
Het jaarlijkse conferentie van de European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) vindt op 29 en 30 juni plaats in Den Haag. Thema is 'Feeding & Greening The City'.
 
Het belang van de tuinbouw en de oplossingen die de tuinbouwsector biedt voor maatschappelijke opgaven wordt in Europa nog niet voldoende erkend. Daarom organiseren de provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland de jaarlijkse conferentie. Met het thema Feeding & Greening the City laten we de kansen die de tuinbouw Europa biedt zien.
 
ERIAFF is een Europees netwerk voor innovatieve agrofoodregio’s. De ERIAFF-Conferentie is de kans voor ondernemers, onderzoekers en overheden in de agrarische sector en voedingsmiddelen om kennis uit te wisselen en te netwerken. Zo worden er workshops, presentaties, rondleidingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Aanmelden voor de conferentie is mogelijk vanaf 5 mei.
De deadline voor abstracts voor presentaties of posters is 19 april 2017!
 
Klik hier voor informatie over het programma en aanmelden op de ERIAFF-conferentiepagina .
 
Voor meer informatie kijk op www.eriaff2017.com of mail met jj.olsman@pzh.nl.

Volgt u de Greenport al op LinkedIn?


De Greenport is volop in beweging. Op alle thema's zijn bijna wekelijks ontwikkelingen te melden. Via onze website (www.greenportwo.nl), deze maandelijkse Update en twitter @greenportwo) houden we u hiervan op de hoogte. De Greenport is ook aanwezig op LinkedIn. Via onze eigen bedrijfspagina leest u het laatste nieuws. Tip: klik op "Volgen" en u ziet onze berichten voortaan in uw LinkedIn-tijdlijn.

Belangrijke data

6 april - Clean Tech Delta
18 april – TKI TU netwerkdag
20 april - Verrassend Duurzaam
19-21 april – Handelsdelegatie naar China
11 mei – Greenport Jaarevent 2017
19 juni – Jaarevent InnovationQuarter
29-30 juni – ERIAFF – Feeding the cities and Greening the cities
3 september – Ride for the Roses

Het laatste nieuws op onze website 

 
Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO
 
  

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: Februari 2017
 
Copyright © 2017 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst uw persoonlijke instellingen aanpassen