Copy

Innovatieve verbindingen


De tuinbouw is een van de meest innovatieve sectoren van het land. Dat weet u, dat weten wij, en gelukkig ontdekken ook steeds meer mensen van buiten de tuinbouw waartoe de sector in staat is. Maar waar komt het succes van de tuinbouwinnovatie vandaan?

We zijn geneigd te denken dat we zo innovatief zijn door het technische karakter van onze sector. Maar onlangs las ik een leerzaam artikel in het Financieel Dagblad. Slechts een kwart van het innovatiesucces komt door technische vindingen, de andere drie kwart komt door mensen van vlees en bloed.

Leiderschap is daarbij essentieel. Wim Biemans, universitair hoofddocent innovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt in het artikel: “Wanneer een leider duidelijk communiceert waarom veranderen nodig is, zijn medewerkers aanmoedigt om nieuwe oplossingen te bedenken voor bestaande problemen, naar hun ideeën luistert, en hen toestaat om intelligente fouten te maken, zie je dat creativiteit vanzelf tot bloei komt en medewerkers wel degelijk in beweging komen.”

Voor het bewijs van deze stelling hoeven we niet ver te zoeken. Want in het artikel komt ook Hans Bunnik, algemeen directeur van Bunnik Plants, aan het woord: “We vragen onze medewerkers steeds weer hoe hun werk beter kan en stimuleren hen om zelf met plannen te komen. Fouten maken vinden we niet erg. Die horen er bij. En wanneer ze met ruwe ideeën komen, helpen we hen deze verder uit te werken.”

Mensen, medewerkers, leiderschap, innovatie, creativiteit. Al deze elementen kwamen ook naar voren tijdens ons zeer geslaagde Jaarevent van 11 mei. Dat deden we door de beste voorbeelden op het podium te plaatsen, én door al deze elementen te verbinden. De complimenten die we kregen voor ons Jaarevent konden we dan ook opdelen in twee: Wat een inspirerend programma!, en: Wat een fantastische opkomst met goede deelnemers & sprekers ‘van buiten en binnen’!. En dat bij nog zo’n topbedrijf: Sion Orchids, dat werkt met zelfsturende teams.

Verbinden, dat is wat we doen binnen de Greenport. Verbinden binnen de tuinbouw, verbinden met andere sectoren, verbinden met andere werelden. Zo start komende maand Greenport Hub, een samenwerking tussen de academische wereld en de tuinbouw. Jeroen van Heyningen van TU Delft en Greenport Hub zei tijdens ons Jaarevent: “Er is  meer samenwerking nodig tussen tuinbouw en niet-traditionele opleidingen.”

Meer voorbeelden: de samenwerking binnen het onderwijs krijgt steeds meer vorm door het Innovatiepact en Greenport HortiCampus. Binnen de agrarische sector hebben we warme contacten met bijvoorbeeld de hippische wereld (via Equestrum en CHIO). En niet te vergeten: de EU ERIAFF-conferentie die binnenkort binnen onze Greenport-grenzen plaatsvindt.

Het Jaarevent was dus niet alleen een succes door de sprekers, maar ook doordat u erbij betrokken was: misschien als bezoeker, misschien als relatie van een van de bezoekers. Maar hoe dan ook: met vele duizenden kritische, slimme, frisdenkers en dwarsdenkers maken we van de tuinbouw een nóg innovatievere sector!

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport

Bijeenkomsten en events


 

Jaarevent: verslag, presentaties, video, foto's


Donderdag 11 mei vond  het derde Jaarevent van de Greenport plaats. Dit jaar was het thema ‘De weg naar resultaat’. De bijeenkomst bij Sion Orchids in De Lier trok zo’n 220 bezoekers. Was u er niet bij? Op onze website vindt u een terugblik met foto’s (door Rolf van Koppen), presentaties en verslagen:
Lees en bekijk de terugblik op het Jaarevent 2017
TuinbouwCommunicatie maakte een videoverslag van het Jaarevent.

ERIAFF-conferentie in teken ‘Feeding & Greening the City’


Op 29 en 30 juni is in Den Haag de ERIAFF-conferentie. Thema van deze Europese bijeenkomst is ‘Feeding & Greening the City’. Het programma bestaat uit onder meer sprekers, workshops en excursies. Deelname aan de conferentie is gratis.

ERIAFF is het Europese netwerk voor innovatie in de agrarische sector en de voedingstuinbouw. Doel van de ERIAFF-conferentie is het bij elkaar brengen van deskundigen op deze terreinen. Dat gebeurt dit jaar in Den Haag, met excursies naar onder meer een groot aantal tuinbouwbedrijven in de regio.

Verder zijn er presentaties, paneldiscussies en workshops. Een must voor iedere tuinbouwprofessional in de regio.

Vergeet u niet aan te melden!
Bekijk het programma van de ERIAFF-conferentie

Strategische gebiedsontwikkeling


Meer informatie over dit thema: Peter Verbon
Themacoördinator Strategische Gebiedsontwikkeling
(Provincie Zuid-Holland)

Impulsagenda: Samen sterk voor de tuinbouw van morgen


De zes Greenports, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld hebben de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 ondertekend. Doel is de handen ineen te slaan om de Nederlandse tuinbouw en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. En dat vanuit een gezamenlijke landelijke agenda, in samenwerking met het Rijk.

De doorbraken in de Impulsagenda Greenports 3.0 hebben betrekking op het slim organiseren van het goederenvervoer, het toewerken naar een klimaatneutrale tuinbouw, de modernisering van het teeltareaal, het sluiten van een innovatiepact voor o.a. biobased, circulaire economie en digitalisering, en het internationaal positioneren van de tuinbouw. Het zijn doorbraken die alleen samen én op het niveau van het nationale netwerk van de Greenports in samenwerking met de Mainports kunnen worden gerealiseerd.

Concreet kijken de partijen de komende periode naar financieringsmogelijkheden voor CO2-projecten, garanties bij de toepassing van geothermie in de glastuinbouw of brede data-uitwisseling ten behoeve van slimmer goederenvervoer.
De partijen werken de acties uit deze agenda komend half jaar uit naar concrete afspraken. Daarbij zullen andere partners worden betrokken vanuit de greenports.

Ondertekenaars van de Impulsagenda zijn:
  • Greenport Westland-Oostland, Greenport Aalsmeer, Greenport Venlo, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Boskoop, Greenport Duin- en Bollenstreek, Havenbedrijf Rotterdam
  • Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, provincie Limburg, ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Economische Programmaraad Zuidvleugel, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
  • Bedrijvennetwerk Netwerk Green meets Ports, VNO-NCW West-Nederland, Hoogendoorn Growth Management, NAK-Tuinbouw, Royal Lemkes (lid AB evofenedex), Royal Flora Holland
  • WUR Plant Science group, Hogeschool InHolland, Hogeschool van Amsterdam

Niek-Jan van Kesteren pleit op Greenport Holland conferentie voor Tuinbouwakkoord met nieuw kabinet


Hoe kan de Nederlandse tuinbouw uitdagingen op het gebied van digitalisering, veredeling en energietransitie omzetten in nieuwe verdienmodellen? Deze vraag stond centraal tijdens de Greenport Holland conferentie, op 8 juni bij JUB Holland in Noordwijkerhout. Niek-Jan van Kesteren, voorzitter Greenport Holland concludeerde na de conferentie dat samenwerking op de drie thema’s de sleutel is tot succes. Van Kesteren vindt de tijd rijp voor een tuinbouwakkoord: wat kan en wil de tuinbouwsector op het gebied van energietransitie en duurzaamheid? En hoe financieren we dat? “De tuinbouw moet doorpakken zodat dit akkoord met het nieuwe kabinet kan worden uitgevoerd”, aldus Van Kesteren.

Jaap-Jan Uittenbogaard van JUB Holland, winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017, opende als gastheer de bijeenkomst. Het bedrijf beheerst als een van de weinige bedrijven in de sector alle dimensies van het bloembollenvak: van veredelen van tulpen tot kweken, broeien en verhandelen van bloembollen voor de retail, landscape en broeierij. Dagvoorzitter Marijke Roskam leidde vervolgens samen met Niek-Jan van Kesteren de 200 aanwezigen langs de uitdagingen in de tuinbouw.
 

Warmte- en CO2

Bij het onderwerp energietransitie waren de tafelgasten het over één ding eens: het is topprioriteit om het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. De tuinbouw beschikt daarbij over goede kaarten. Petrus Postma, manager warmte en CO2 Greenport Aalsmeer, is enthousiast over de bereidheid tot samenwerken, innoveren en investeren van 26 partners die met elkaar een warmte- en CO2-net willen realiseren voor ondernemers in de Greenport Aalsmeer. Hij roept de overheid op te investeren in warmte- en CO2 netten zodat dit project écht kan starten. “Hiermee helpt de tuinbouw de overheid te scoren op vermindering van CO2-emissie”, aldus Postma. Andere tafelgasten waren Manon Janssen (boegbeeld Topsector Energie), Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Zuid-Holland / voorzitter Greenport Westland-Oostland) en Wart van Zonneveld (Floricultura).
 

Duurzame veredeling

Daarna was het woord aan Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie Amsterdam Green Campus (UvA). Hij riep veredelaars op snel met technieken zoals moleculaire veredeling aan de slag te gaan om duurzamere sierteeltrassen te ontwikkelen.
“Om dit onderzoek te kunnen financieren, moet het als sector collectief aanpakken. Vrijwillig gebeurt het niet”, aldus Frank Uittenbogaard  van JUB Holland. Hoogheemraad Martine Leewis van Rijnland gaf aan graag partner te zijn bij de kennisontwikkeling - en verspreiding. Andere deelnemers aan deze discussie waren Anita de Haan (research manager bij Dekker Chrysanten) en Helma Kaptein (directeur Generade).
 
 


NL tuinbouw digitaal

De laatste tafelgasten gingen met elkaar in gesprek over digitalisering.  Zij waren het unaniem met elkaar eens dat ondernemers met visie het voortouw moeten nemen. “Laat ondernemers met elkaar ‘functioneel aanklooien’. Oftewel testen, mislukken, verbeteren en weer opnieuw beginnen. Dit kan de hele sector verder brengen”, aldus Klaas Jan van der Bent (bestuurder Greenport Duin- en Bollenstreek). Andere tafelgasten waren Theo Bruinsma (boegbeeld van het FME Cluster Agri&Food), Michiel van Veen (Royal Lemkes) en Jan-willem Donkers (manager Kennis & Innovatie Greenports Aalsmeer & Westland-Oostland).
 

Floriade

De middag werd afgesloten door Floriade-directeur Jan-Willem Griep, de gastheer van de Greenport Holland conferentie in 2018.

Kennis & Innovatie


Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers
Themacoördinator Kennis & Innovatie (Hogeschool Inholland)

'Greenport Hub tilt tuinbouwvragen naar academisch niveau'

 
In de Greenport liggen drie universiteiten van wereldniveau: TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. Zou het niet mooi zijn als de tuinbouw meer gebruikmaakt van de academische kennis en inzichten van die universiteiten? Daarom start binnenkort Greenport Hub.
 
Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus werken samen in een strategische alliantie met als doel academische kennis inzetten voor het helpen oplossen van de grote en complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Vraagstukken worden thematisch benaderd door zogenoemde Centres. Het Centre for Sustainability zet zich in voor drie 'hubs': Smart City, Happy City en de Greenport Hub.

Op 22 juni is de kickoff van de Greenport Hub bij Koppert Biological Systems.
Coen Hubers coördinator van de Greenport Hub: "We hebben een fantastisch programma met echte vrijdenkers en kritische geesten, zoals dagvoorzitter Dick Veerman (Foodlog), Peter Jens (Koppert Biological Systems) en Herman de Boon (voorzitter bestuur Biobased Delta). Tijdens de kickoff willen we een dialoog aangaan met onder meer ondernemers uit de tuinbouw: welke onderwerpen op het gebied van Digitalisering, Voeding & Gezondheid en Biobased verdienen academische aandacht?"
 

Kraamkamer

De wereld verandert, de tuinbouw verandert mee. Hubers: "Als we onze concurrentiepositie willen behouden - en dus wereldspeler willen blijven op het gebied van bedekte teelten - dan moeten we onszelf opnieuw uitvinden. Daarvoor heb je alle denkkracht nodig die je kunt vinden. Alleen zo kun je de kraamkamer van tuinbouwontwikkelingen blijven."

Nu beschikt de tuinbouw al over veel academische denkkracht, namelijk in Wageningen en WageningenUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Een echte groene universiteit. Maar in deze tijden is ook andere, aanvullende kennis nodig. "De kennis van de 'grijze' universiteiten kun je prima combineren met groene kennis. Iedere universiteit heeft zijn eigen krachten. Zo is Universiteit Leiden een brede, ‘onderzoeksintensieve’ universiteit met een belangrijk aandeel fundamenteel onderzoek. Technische Universiteit Delft heeft een breed spectrum aan ingenieurswetenschappen en Erasmus Universiteit Rotterdam is een maatschappelijk georiënteerde researchuniversiteit met een focus op gezondheid, welvaart, cultuur en bestuur.”
 

De complete triple helix

Maar naar welke vraagstukken moeten studenten en onderzoekers van de universiteiten onderzoek doen, en op welke onderwerpen moeten ze hun licht laten schijnen? Het zoeken naar die antwoorden is de opgave voor de Greenport Hub, vertelt Hubers.

"We betrekken de tuinbouwpraktijk actief bij de Greenport Hub: telers, toeleveranciers, overheden, kennisinstellingen. De complete triple helix dus. Dat doen we allereerst tijdens de kickoff: dat is de eerste stap voor een verdieping van de onderzoeksagenda voor de tuinbouw. We werken dan samen aan een stip op de horizon. Maar ook daarna blijven we de dialoog aangaan met de tuinbouw."

"Verbinden en nieuwe inzichten dat willen we bereiken met deze samenwerking en ook het interesseren van studenten vanuit niet-traditionele studies voor de Greenport", zegt Jolanda Heistek.
 

Programma

De kickoff van de Greenport Hub is op 22 juni, 13:00- 18:30 uur bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze kickoff en zo verbinding te leggen tussen wetenschap en bedrijfsleven.
13:00 uur - Opening: Prof. Dr Lucas Meijs

13:05 uur - Inleidend Spreker: Peter Jens

13:20 uur -14:00 uur - Biobased. Sprekers: 
Bedrijfsleven: Herman de Boon
Wetenschap:  Prof .Dr Andrea Ramirez Ramirez

14:00 uur – 14: 15 uur Pauze

14:15 uur – 15:15 uur: Digitalisering. Sprekers:
Bedrijfsleven: Harry Schmeitz
Wetenschap:  Prof. D. Frances Brazier

Intermezzo Space Farming: Dr Angelo Vermeulen

15:15 uur - 15: 30 uur: Pauze

15:30 uur - 16:10 uur:  Gezondheid & Geluk. Sprekers:
Bedrijfsleven: Maren Schoormans
Wetenschap: Dr Koen Joosten
 
16:10 uur - 16: 25 uur: Pauze
 
16:25 uur: Verbindende Agenda’s. Sprekers:
Coen Hubers, Jolanda Heistek
 
16:40 uur:  Afsluitend spreker: Drs Ing. Bob Ursem
 
17:00 uur – 18:30 uur: Netwerken & Verbinden
Ja, ik meld mij aan voor de kick-off
Meer informatie: Coen Hubers.

Ferrie Förster, wethouder gemeente Delft:
‘Daag Delftse studenten uit en maak zo je eigen bedrijf beter’

 
Ferrie Förster is wethouder van een van de grootste studentensteden van het land: Delft. Bovendien is hij de enige wethouder van Nederland die namens een studentenpartij zitting heeft in het College (namelijk Studenten Techniek In Politiek, STIP). Nog opvallender: dankzij Förster is Delft een zeer actieve partij binnen de Greenport. Waarom? “Er liggen nog veel kansen voor samenwerking.”
 
Op het grondgebied van Delft staan geen kassen. Waarom is Delft dan wél partner van de Greenport?
“Ik zie het als een van de rollen van de overheid om partijen bij elkaar te brengen, om ze te verbinden. Er wordt nu al wel veel samengewerkt tussen Delftse technologische bedrijven en de tuinbouw. Denk maar aan de robotica: er lopen enkele pilots op tuinbouwbedrijven met onder meer het plukken, het verwerken en het verpakken van groente door robots. Maar er liggen nog veel meer kansen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve wateropvang en nieuwe vormen van duurzame energie zoals die momenteel getest worden op het Delftse The Green Village.”
 
Bij Delft denk je juist wél aan het onderwijs: welke rol spelen die instanties hierin?
“Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool vestiging Delft zijn al zeer actief binnen de tuinbouw. Ze zorgen daarbij voor een goede afstemming met de praktijk, zodat bijvoorbeeld de kassenbouwers voldoende geschoold personeel kunnen aantrekken. Maar op het academische vlak is nog veel te winnen. Daarom is de Greenport Hub van TU Delft, Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden een goed initiatief: die kan ervoor zorgen dat de academische wereld helpt de uitdagingen van de Greenport op te lossen.”
 
Hebben studenten wel zin om zich in te zetten voor de tuinbouw?
“Er zijn gelukkig veel studenten met een tuinbouwachtergrond: zij weten wat de sector inhoudt. Maar het zou goed zijn als de tuinbouw nog zichtbaarder maakt wat er allemaal al gebeurt op technologisch vlak. Zo trigger je studenten om mee te denken en te werken en maak je ze dus enthousiast. Hoe dat zou kunnen? Bijvoorbeeld door een stand te huren tijdens een studentenbeurs op TU Delft. Of doe mee aan de jaarlijkse Delft Tour Of The Enterprises: dan bezoeken bussen vol studenten bedrijven in de regio. Het zou mooi zijn als daaraan ook Greenport-bedrijven meedoen.”
 
En wat kunnen bedrijven nog meer doen dan de deur open zetten?
“Het mooie aan de tuinbouw is dat het een sector is met enthousiaste ondernemers die keihard werken. Maar er kan naar mijn mening in de tuinbouw nooit genoeg geïnvesteerd worden in research & development. Mijn tip is dan ook: vraag eens aan een startup te kijken naar een uitdaging op je bedrijf. Of vraag het Robot Master Team van RoboValley een test te doen op je bedrijf. Daag ze uit en maak zo je eigen bedrijf beter. Ondernemers die daarover meer willen weten kunnen contact opnemen met Delft Technology Partners”.

Westland Talent Academy van start


Twintig bedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen en de gemeente Westland gaan zich de komende tijd inspannen om te komen tot een Westland Talent Academy. De WTA wordt een hotspot van kennis van ‘young professionals’ die nu werkzaam zijn bij topbedrijven in Westland.

Het WTA zorgt voor een smeltkroes van kennis, innovatie en techniek vanuit verschillende disciplines die verbonden worden onder de paraplu van tuinbouwbedrijven en de gemeente Westland. Initiatiefnemers zijn de gemeente Westland en ondernemer Mart Valstar van de Best Fresh Group, die de internationale toppositie van het tuinbouwcluster wil behouden en verder wil uitbreiden.

"Door talent van verschillende bedrijven met verschillende disciplines samen te brengen en cross-overs te realiseren, kom je tot nieuwe verrassende oplossingen en ideeën. Dat is de start van innovatie”, aldus Mart Valstar.

De Westland Talent Academy bevat de volgende drie onderdelen: een ‘entrepreneurship development programma’, waarbij 15-25 jonge talenten van Westlandse bedrijven met elkaar gaan werken aan een internationale business case, een start-up programma en een reach out & scout programma. Op deze manier kan de tuinbouwsector meer talent aantrekken en behouden, concrete innovaties tot stand brengen en nieuwe bedrijvigheid aantrekken.

Biobased


Meer informatie over dit thema: Willem Kemmers | 06 29 44 75 60
Projectleider Biobased

 

‘Biobased heeft een verdienmodel nodig’

 
Het vinden van het juiste verdienmodel is de belangrijkste uitdaging voor de biobased tuinbouw. Dat stelden enkele sprekers tijdens het Jaarevent van de Greenport, onlangs bij Sion Orchids in De Lier. Tijdens de bijeenkomst werd bovendien het eerste exemplaar van het boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ gepresenteerd.
 
Vijf jaar geleden startte de gemeente Westland met het programma BioBase Westland. Enkele maanden geleden veranderde de structuur en de naam: BioBased Greenport Westland-Oostland. Voldoende aanleiding voor een boek over de mijlpalen uit de eerste vijf jaar én over de toekomst.
 

Kennis bundelen

Theo Duijvestijn (wethouder Westland en ambassadeur Biobased binnen de Greenport) ontving het eerste exemplaar van ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ uit handen van projectleider Biobased Willem Kemmers van de Greenport.
Duijvestijn pleitte tijdens het Jaarevent voor nog meer samenwerking op het gebied van biobased. “We moeten nog meer kennis bundelen, bijvoorbeeld op het gebied van intellectueel eigendom.” De kansen voor de tuinbouw zijn namelijk groot. “Het zou toch mooi zijn als de industrie zegt: we willen geen synthetische vanille meer, we willen vanille vanuit Nederlandse kassen.”
 

Schouders eronder zetten

Tijdens het Jaarevent kregen ook ondernemers met ervaring met biobased tuinbouw het woord. Zo experimenteert Kwekerij van den Bosch uit Bleiswijk met algen die gebruikt kunnen worden als onder meer kleurstof in de zalmkweek. Wouter van den Bosch: “Er is veel kennis over algen. Maar het lastige is: de link met de markt en crossovers maken met andere sectoren.”

Daarbij sloot Wim Lexmond van Wagro zich aan. Wagro waardeert reststromen op. “Je hebt eerst een verdienmodel nodig. Van daaruit kun je verder ontwikkelen. Daarvoor moet je er samen de schouders onder zetten.”
 

‘Op weg naar een biobased tuinbouw’

Heeft u ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ (geproduceerd door Tilly van der Knaap en Mario van Vliet van de Greenport) niet ontvangen?

U kunt ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ downloaden via de website van de Greenport. Bent u tuinbouwprofessional? Dan kunt u een hardcopy exemplaar toegestuurd krijgen door een mail te sturen naar info@greenportwo.nl.

 
Download hier 'Op weg naar een biobased tuinbouw'

Duurzame Dinsdag op 5 september


De eerste dinsdag van september staat al jaren bekend als Duurzame Dinsdag. Op deze dag krijgen duurzame ideeën en initiatieven een podium in politiek Den Haag. Bedrijven uit de Greenport met zo’n duurzaam idee kunnen zich aanmelden tot 15 juni. Het kabinet neemt op 5 september de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen.

Duurzame Dinsdag wil hiermee het kabinet stimuleren duurzame ideeën en initiatieven te faciliteren en initiatiefnemers de mogelijkheid te geven om via deze weg het initiatief of idee een impuls te geven. Meedoen aan Duurzame Dinsdag is heel eenvoudig. Inschrijven kan gemakkelijk via het online formulier op de website www.duurzamedinsdag.nl. Tot 15 juni is het mogelijk om in te schrijven.

Gezondheid & Geluk


Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Dutch Agri Food Week komt steeds dichterbij


Over enkele maanden is de derde editie van Dutch Agri Food Week. Net als vorige edities is de Greenport een van de initiatiefnemers. Met partners werken we momenteel aan een programma met mooie evenementen in de week van 9 tot en met 19 oktober in onze regio. Plannen zijn er onder meer voor een Ambitiedag Voedselfamilie, een Gezonde Bustour voor politici en beleidsmakers en een Tomaten Smaakproef. Binnenkort presenteren we het complete programma.
Bekijk de video over Dutch Agri Food Week

Routes van Ride for the Roses bekend


Op 3 september start in Bleiswijk de Ride for the Roses. Door mee te doen steunt u de strijd tegen kanker. Onlangs zijn de routes voor deze rit bekendgemaakt. Ze brengen deelnemers onder meer langs enkele hotspots in Lansingerland.
 

‘Land van glas’ beschrijft geschiedenis Nederlandse tuinbouw


Burgemeester Pieter van de Stadt (Lansingerland) en Nico van Ruiten (voorzitter LTO Glaskracht) hebben het eerste exemplaar van het boek ‘Land van glas’ van Koen van Wijk in ontvangst genomen. In dit boek staat de familie Moerman centraal. Aan de hand van de  geschiedenis van die familie wordt de ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw beschreven.

Hoofdpersoon is opa Bram Moerman, tuinderszoon uit Hillegersberg, die weet wat zijn bestemming is. Hij zal in de voetsporen van zijn vader treden. Terwijl elders in Europa de Grote Oorlog woedt, verschijnt op de tuinderij van Brams vader een exotische nieuwkomer: de tomaat. In 1914 exporteert Nederland 6,5 miljoen kilo tomaten naar Engeland, en dat is nog maar het begin. De tuinderij van de familie Moerman floreert. Na de oorlog trouwt Bram en strijkt hij neer in Bleiswijk om zijn eigen tuinderij op te bouwen. Hij groeit uit tot de trotse pater familias van een gezin met tien kinderen en zevenendertig kleinkinderen. Een hechte familie waarin iedereen meewerkt.

Land van glas beschrijft de lotgevallen van drie generaties tuinders tegen de achtergrond van de twintigste eeuw: van de opkomende industrialisatie, de Eerste Wereldoorlog, de crisis, de Tweede Wereldoorlog, tot de wederopbouw en snelle expansie daarna. Van het dwingende calvinisme naar de innovaties in de immer groeiende tuinbouwsector.

Burgemeester Van de Stadt is van oorsprong historicus en was alleen al daarom verheugd met het boek. “Het is belangrijk de kleine verhalen vast te leggen, en dat doe je met dit boek. Maar ook als burgemeester van Lansingerland ben ik blij met ‘Land van glas’. Want in deze regio vind je de wereldtop op het gebied van de tuinbouw. Dat heb je voor de buitenwereld vastgelegd. De kwaliteit die de tuinbouwsector biedt is ongekend.”

“Zonder verleden geen toekomst. Dit boek beschrijft de afgelopen honderd jaar van de tuinbouw, maar de sector heeft ook de komende honderd jaar een goede toekomst”, vertelde Van Ruiten van LTO Glaskracht. “Er is de afgelopen eeuw veel veranderd maar wat blijft zijn de trots, het ondernemersvermogen en het doorzettingsvermogen van de tuinders.”
 

Belangrijke data


19 juni – Jaarevent InnovationQuarter
22 juni – Kick-off Greenport Hub
23 juni – Kick-off Innovatienetwerk MIND
27 juni – Tweede arenasessie Roadmap Next Economy Greenport
29 juni – De Gelukkige Stad
29-30 juni – ERIAFF – Feeding the cities and Greening the cities
3 september – Ride for the Roses
4 september – Derde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport
8 september – Healthy Food Congress
9-19 oktober – Dutch Agri Food Week
13 november – Vierde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport

Het laatste nieuws op onze website 

 

Recente berichten

 
Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO
 
  

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: Juni 2017
 
Copyright © 2017 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst uw persoonlijke instellingen aanpassen