Copy

Duurzame aandacht


2017 was me het jaartje wel. Op alle mogelijke fronten heeft de Greenport grote stappen naar voren gezet. En dat vervult ons team, alle partners, onze voorzitter en mijzelf van trots. Want daarmee komt onze stip aan de horizon - een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, voor Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk - steeds dichterbij.

Zo groeide allereerst ons netwerk. Mooie bedrijven en organisaties van binnen en buiten de tuinbouw sloten zich bij ons aan. Daarnaast was de Greenport met grote regelmaat te vinden in andere netwerken en circuits, zoals in Brussel op het Europese strijdtoneel. Of wat dacht u van het netwerk dat we samenbrachten tijdens aansprekende bijeenkomsten, zoals het Jaarevent bij Sion?

Tegelijk groeide onze impact. We hadden en hebben een duidelijke inbreng bij de Roadmap Next Economy én werken aan een eigen Roadmap voor de Greenport. Maar liefst 35 partijen ondertekenden het Energieakkoord van de Greenport. En enkele tientallen partijen gaven onlangs aan te willen meewerken aan het Innovatiepact.

Groei op meer fronten dus. Een goede aanleiding voor een nieuwe naam: sinds enkele maanden heten we namelijk Greenport West-Holland. Daarmee laten we zien dat de Greenport zich inzet voor, met en namens de gehele regio. En dit alles vanuit een landelijk en internationaal perspectief, samen met onze collega-Greenports binnen de Impulsagenda Greenport 3.0 die nu ook de aandacht van ons kabinet heeft.

2017 was voor ons dus een topjaar. Ik hoop dat ook uw bedrijf of organisatie kan terugkijken op een hoop hoogtepunten. Daarvoor bieden de aanstaande feestdagen - als het goed is - voldoende tijd en gelegenheid. Even tijd voor uzelf en uw gedachten: waar kunt u het verschil maken? En natuurlijk tijd en aandacht voor uw naasten.

Aandacht voor anderen, dat is voor mij een belangrijk thema. En niet alleen tijdens de feestdagen. Duurzame aandacht, noem ik dat. Want duurzaamheid is meer dan goed omgaan met bijvoorbeeld energie, water of gewasgezondheid. Ook de omgang met mensen in je omgeving - zoals collega’s, medewerkers en buren - is bepalend voor je voetafdruk op deze wereld. Ook binnen de Greenport krijgt ‘de mens’ steeds meer aandacht, ook in het programma. Zo zijn we sinds dit jaar partner van de Stagestimulator en zijn we steeds actiever op het gebied van onderwijs - dat is immers de plek waar vooral jonge mensen samenkomen.

Duurzame aandacht, dat is wat ik u dan ook toewens voor de komende feestdagen. Heb het goed met elkaar. En laad u zelf op voor het komende jaar. Zodat we samen met nog meer positieve energie kunnen werken aan een gezonde en duurzame toekomst.

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport

Partners


 

Dunea: 'Ook wij zijn gebaat bij een gezonde tuinbouwsector'


Onlangs sloot Dunea zich aan bij de Greenport. Bovendien ondertekende de regionale producent van drinkwater het Energieakkoord van de Greenport. En als het aan directeur Wim Drossaert ligt, worden de banden met het tuinbouwcluster nóg inniger. "We kunnen veel van elkaar leren." [Lees verder]
Dunea
Dunea zet deuren wijd open voor bedrijven uit het tuinbouwcluster

Energie


Meer informatie over dit thema: Menno Laan | 06 218 44 368
Themacoördinator Energie (Provincie Zuid-Holland)

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen?


De overheid kan de energietransitie versnellen door ondernemers en initiatieven te ondersteunen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het ondersteunen van concrete business cases, het faciliteren van een open infrastructuur en het versoepelen van vergunningsprocedures. Dat was de belangrijkste boodschap van de derde Meet & Greet Energie en Innovatie van Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Waar Greenport Energie-ambassadeur Bob van der Deijl (wethouder Pijnacker-Nootdorp), gedeputeerden Adri Bom (Economie & Innovatie, en voorzitter Greenport) en Han Weber (Energie, Provincie Zuid-Holland) het gesprek aangingen met ondernemers. [Lees verder]
Videoverslag Meet & Greet Energie en Innovatie

‘Geothermie kan zorgen voor schone toekomst en miljardenbusiness’

 
De invoering van aardwarmte in de tuinbouw kan én moet versneld worden.
Dat was de belangrijkste conclusie van het derde congres ‘Energietransitie en Geothermie’, georganiseerd door de gemeente Westland, het Platform Geothermie en Greenport West-Holland. [Lees verder]
 

Kennis & Innovatie


Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers  | 06 15 27 96 03
Themacoördinator Kennis & Innovatie (Hogeschool Inholland)

Veel interesse voor Innovatiepact


In februari wordt het Innovatiepact van de Greenport ondertekend. Onlangs vond ter voorbereiding een Inspiratiesessie plaats. Een groot succes: tientallen bedrijven en organisaties gaven aan mee te willen werken. [Lees verder]

Negende ‘European Innovation Summit’


De Greenport was eind november aanwezig bij de negende ‘European Innovation Summit’ in Brussel, samen met de provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Tijdens dit internationale evenement stond innovatie centraal, en voor onze regio de Greenport, Life Sciences en regionale samenwerking in Field labs. Doel was het vinden van crossovers en mogelijke samenwerking. Recent is de werkgroep EU-Greenport gestart om de samenwerking met de EU vanuit de verschillende Greenport partners een efficiëntieslag te geven. [Lees verder]

Statushouders zoeken werk in de tuinbouw


Een half jaar geleden startte een groep statushouders uit Zuidplas met werken bij Bunnik Plants in Lansingerland. En met succes, vertelt wethouder Rik van Woudenberg. Daarom zoekt de gemeente Zuidplas nu ook tuinbouwbedrijven binnen de eigen gemeente voor proefplaatsingen van statushouders. Ook andere partijen, waaronder Van Koppen & Van Eijk en Royal Lemkes, werken samen met statushouders. [Lees verder]

 
Foto: Veldwerk/Facebook

Greenport College Tour vanuit Tomatoworld


Op 22 november werd de Greenport College Tour uitgezonden vanuit Tomatoworld. Onderwerp dit keer was hoe de tuinbouw de wereld kan voeden.
College Tour live stream Tomatoworld
Bekijk de video van de College Tour live stream

Strategische gebiedsontwikkeling


Meer informatie over dit thema: Peter Verbon
Themacoördinator Strategische Gebiedsontwikkeling (Provincie Zuid-Holland)

Vijfde Arenasessie Roadmap Next Economy Greenport


Onlangs vond de vijfde Arenasessie van de Roadmap Next Economy Greenport plaats. De locatie was dit keer Greenport-partner The New Farm in Den Haag. In maart vindt een groot congres over de Roadmap Next Economy Greenport plaats. [Lees verder]
Jan Rotmans over de Roadmap Next Economy voor de de Greenport
Bekijk het interview met Jan Rotmans over de Roadmap Next Economy Greenport

Succesvol tweede jaar Roadmap Next Economy afgerond


Onder grote belangstelling is onlangs het tweede jaar van de Roadmap Next Economy afgesloten. Dat gebeurde tijdens een congres in Delft. Tijdens de bijeenkomst waren presentaties over de verschillende transitiepaden. De Greenport speelde daarbij een belangrijke rol. In elk transitiepad heeft de Greenport een oplossing voor de Next Economy-vraagstukken. [Lees verder]

Gezondheid & Geluk


Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  | 06 - 24 25 18 24
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

F&A Community over Food & Health


Onlangs organiseerde de F&A Community van de Rabobank een bijeenkomst in het nieuwe Rabotorium in het World Horti Center. De bijeenkomst stond in het teken van Food & Health. [Lees verder]
Food & Agri Community Event
Bekijk de video van de Food & Health bijeenkomst

Startups en Grownups samen nog succesvoller


Op 8 november waren ruim 140 bezoekers uit de foodsector en aanverwante sectoren aanwezig op het event ‘Rotterdam zoekt food startups’ in de Rotterdam Science Tower. Lees een verslag op de website van Rotterdam Food Cluster.
Rotterdam Food Cluster event 'Rotterdam zoekt food startups'
Bekijk de video van het Rotterdam zoekt food startups-event

Biobased


Meer informatie over dit thema: Willem Kemmers | 0629447560
Projectleider Biobased

Drukwerk Greenport op tomatenvezels


De Greenport wil voortaan waar mogelijk voor het drukwerk papier gemaakt van vezels van tomatengewas gebruiken. Nog mooier: Het project Biobased Greenport West-Holland stond aan de basis van dit biobased papier. Het gewas is afkomstig van een of meer bedrijven uit onze Greenport! Ofwel: local for local en biobased in één. Impressed print & sign uit Pijnacker, is een van de leveranciers. Het  papier - Valorise - is geschikt voor print- en offsetdruk.

Volop kansen voor crossovers Life Sciences - Tuinbouw


Life Sciences en tuinbouw hebben veel raakvlakken. Niet gek, want ook Life Sciences gaat over levende organismes. Daarom is het plan om op steeds meer manieren beide sectoren met elkaar te betrekken, bijvoorbeeld door samenwerking binnen het Innovatiepact van de Greenport. Daarover was onlangs een bijeenkomst van de Economic Board Zuid-Holland. Waarin partners van de Greenport een actieve rol hebben. Bekijk de presentatie.

Internationalisering & Profilering


 

Kansen in Oekraïne


Oekraïne is een land met grote mogelijkheden voor de Nederlandse tuinbouw, logistiek en innovatie, zo bleek tijdens een conferentie die Rotterdam Partners, LS&H Lawyers, de Greenport en de Ambassade van Oekraïne organiseerden over zakendoen in en met de Oekraïne.  [Lees verder]

Geslaagd Westland Event over internationale kansen en samenwerking


Benut de kansen van de glastuinbouwsector, en werk samen. Alleen dan kunnen wereldwijde vraagstukken op het gebied van een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en een toenemende vraag naar veilig en gezond voedsel het hoofd worden geboden. Dat was de centrale boodschap van de negende editie van het Westland Event van woensdag 6 december. [Lees verder] 

Water


 

Rainlevelr helpt bij zware buien


Komend voorjaar lanceert de Greenport samen met haar partners een gezamenlijke water-innovatieagenda. Een voorbeeld dat daar zeker in naar voren zal komen is Rainlevelr: telers maken hun bassin of silo leger als een zware bui verwacht wordt, zodat Hoogheemraadschap Delfland die ruimte kan gebruiken voor extra opslag. [Lees verder]
Rainlevelr informatiefilmpje
Bekijk de video over Rainlevelr

Werken aan nieuw talent


De november-editie van KAS Magazine stond helemaal in het teken van werkgelegenheid. Doel van het magazine was medewerkers werven voor de tuinbouw. Kennis en innovatie spelen daarbij een cruciale rol, vindt de Greenport. Hans Ammerlaan (Ovata), doet in het artikel een oproep aan ondernemers. “Zoek meer het onderwijs op, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen of het aannemen van stagiaires.” Lees het artikel dat verscheen in KAS Magazine.

Algemeen


 

Ted Duijvestijn wint Kees van der Helm Award


Ted Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten, tevens bestuurslid van de Greenport, heeft de Kees van der Helm Award gewonnen. Dat werd bekendgemaakt tijdens de eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW. De Kees van der Helm Award werd voor de tweede keer uitgereikt. Dit jaar was het thema ‘Maatschappelijk betrokken ondernemer’. Naast Ted Duijvestijn waren genomineerd: Cees van der Meij (directeur van Royal Lemkes te Bleiswijk) en Marc van Buijtene (algemeen directeur bij Van Vliet Contrans in Pijnacker).
 

Opening World Horti Center in maart


Het World Horti Center wordt in maart 2018 geopend. Op woensdag 7 maart vindt de officiële opening plaats voor partners en deelnemers in het World Horti Center (alleen op uitnodiging). Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is het World Horti Festival. Lees verder op de website van World Horti Center.

Nieuw boek Jan Rotmans


Transitieprofessor Jan Rotmans - die werkt aan een Roadmap Next Economy voor de Greenport - heeft een nieuw boek gepubliceerd. In Omwenteling beschrijft hij welke gevolgen de maatschappelijke veranderingen hebben voor bedrijven, organisaties en ons persoonlijk leven. Koop Omwenteling

Jan Kees de Jager nieuwe voorzitter Economic Board Zuid-Holland


De Economic Board Zuid-Holland heeft Jan Kees de Jager benoemd als nieuwe voorzitter van de board. De Jager, CFO van KPN, is de opvolger van Ab van der Touw die vanaf de start van de EBZ in 2014 voorzitter was. [Lees verder]

Belangrijke data


10 januari 2018 – Tuinbouwondernemersprijs
17-18 januari 2018 – Peoples Business – thema Next Economy
18 januari 2018 – ‘Hallo consument’ – MIND
19-28 januari 2018 – Grüne Woche – Berlijn
22 januari 2018 – Toekomstplannen Horti International
29 januari – Masterclass plantenstoffen
2 februari – Greenboard en ondertekening Innovatiepact
5 februari – Gezonde Bustour
7, 9, 10 maart 2018 Officiële opening World Horti Center
maart – afsluiting Arenasessies Greenport i.s.m. Rabobank Circular Challenge (WHC)
3 april 2018 – TKI TU Netwerkevent
oktober 2018 – Dutch Agri Food Week

Het laatste nieuws op onze website 

 

Recente berichten

Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport West-Holland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwestholland.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwestholland.nl
T: @GreenportWest
 
  

Greenport West-Holland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: November/December 2017
 
Copyright © 2017 Greenport West-Holland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport West-Holland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst uw persoonlijke instellingen aanpassen 
Email Marketing Powered by Mailchimp