Copy
Bekijk deze email in uw browser

Greenport Westland-Oostland op de kaart


 
Na een periode van organiseren, focus aanbrengen en de start van de uitvoering van projecten is nu de tijd van communiceren aangebroken. Met ingang van deze maand ontvangt u maandelijks een update van de activiteiten binnen de Greenport en relevante zaken die zich daarbuiten afspelen.

Op deze manier hopen wij u snel op de hoogte te kunnen brengen van ons dynamische netwerk. Uiteraard nodigen wij u 'elke dag' uit op de website van Greenport Westland-Oostland voor actuele informatie.

Namens alle partners,

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport Westland-Oostland
 

Uitvoeringsprogramma Greenport Westland-Oostland


De samenwerkende organisaties binnen de Greenport Westland-Oostland versterken met elkaar de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector. Overheid, bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen trekken samen op in een triple helix regionaal netwerk met als doel de economische kracht van het tuinbouwcluster verder te versterken.

Binnenkort wordt het Uitvoeringsprogramma 2015-2016 gepubliceerd op de website. Hierin wordt de ambitie in 5 hoofdlijnen beschreven, wordt geduid welke rollen Greenport Westland-Oostland heeft, worden de 7 thema's benoemd en zijn icoonprojecten gekoppeld aan deze 7 thema's. 
 

Succesvol startevent van Greenport Westland-Oostland


"Samenwerking het startpunt voor innovatie in de tuinbouw"

De glastuinbouw moet nog meer samenwerken op het gebied van onder meer product- en marktinnovatie. Dat was de belangrijkste boodschap van de sprekers tijdens het startevent van Greenport Westland-Oostland op donderdag 21 mei 2015. De bijeenkomst bij Anthura in Bleiswijk trok zo’n 300 bezoekers.

Lees verder >>

Workshop Verdiencapaciteiten op 17 en 30 juni 2015


‘Waarom is de zoektocht naar nieuwe verdiencapaciteiten belangrijk?’

Met de 5 Greenports heeft Nederland een sterke concurrerende positie op wereldschaal. Om die positie te behouden is het van belang de mogelijkheden voor verdiencapaciteiten te blijven ontwikkelen. We willen van teeltoptimalisatie en marktpenetratie naar nieuwe markten en nieuwe producten en diensten. Ook willen we samenwerking met andere sectoren (crossovers) realiseren.

In een workshop op 17 juni jl. is ingegaan op de volgende verdiencapaciteiten:
- Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen.
- Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden
- Nieuwe internationale hubs 
- Uitbouw draaischijffunctie met Mainport door export- en importstromen
- Internationaal kenniscentrum

Op dinsdag 30 juni a.s. vond een workshop plaats voor stakeholders. Hierbij stonden de ruimtelijke-economische trends en ontwikkeling in de Greenport Westland-Oostland centraal met specifieke aandacht voor de kansen die er liggen voor het verbeteren van de samenwerking met mainport Rotterdam en de mainport Schiphol.

Lees verder >>

Aan de slag met ruimtelijke economische bouwstenen
Aan de slag met ruimtelijke economische bouwstenen.

Greenport Westland-Oostland als meest Duurzame Greenport in 2030


In de visie 2030 staat vermeldt dat Greenport Westland-Oostland de eerste Greenport wil zijn die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstof. Om die reden ligt de focus binnen het thema Energieneutraal op Aardwarmte (Geothermie) en Warmterotonde. 

Binnen de warmterotonde wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de Rotterdamse haven (Mainport Rotterdam). Dit is een gezamelijk warmtenet voor duurzame warmte in het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland. De glastuinbouw zal een belangrijke rol spelen in deze rotonde. Zowel als leverancier als afnemer. Maar ook de andere ondernemers in het cluster kunnen hun voordeel doen met dit warmtenet.

Om de wensen van de ondernemers in de Greenport in kaart te brengen is door Greenport Westland-Oostland samen met het Programmabureau Warmte en Koude van de Provincie Zuid-Holland en LTO Glaskracht Nederland een bijeenkomst georganiseerd met/voor ondernemers.

Lees verder >>>
Gedeputeerde Adri Bom ontbreekt op de foto.
Het Programmateam en Dagelijks bestuur wensen u een prachtige zomer!


Informatie voor uw netwerk?


Wilt u de informatie onder de aandacht brengen van uw netwerk? Dat kan! Download hier de infographic en visie 2030.
  
Copyright © 2015 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

Uitgave: juli 2015.

U ontvangt deze e-mail als betrokkenen bij de Greenport Westland-Oostland
afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp