Copy

'Samen voor ons samen'


Wat je van ver haalt is lekker. Maar soms vind je een stuk dichterbij huis iets wat ook niet te versmaden is. Zo startte onlangs de Greenport Hub, een super initiatief van het Centre for Sustainability van LDE. En voor het geval die drie letters u niets zeggen: LDE staat voor de samenwerking van drie universiteiten in onze regio, dus Leiden-Delft-Erasmus. De kennis die bij die universiteiten te vinden is, kan van enorm grote waarde zijn voor de Greenport. Naast de tuinbouwexpertise van Wageningen UR. Provincie Zuid-Holland is een zeer kennisrijke regio met deze vier universiteiten.

Met de Greenport Hub slaan de drie universiteiten een brug met de tuinbouw. Die brug hoeft dus niet heel groot te zijn: de afstanden in onze regio zijn te overzien, en er waren al veel gelegenheden waar we elkaar tegenkwamen. Maar de echte verbinding, die was er nog niet. En met een meer dan geslaagde Kick-off (waarover u meer leest in deze Update) is de Greenport Hub dan van start gegaan: het loket voor wederzijdse kennisuitwisseling. Dit is de volgende stap in onze strategie Feeding & Greening Mega cities.

Je hoeft dus niet per se ver te reizen voor het lekkerste resultaat. Zo startte afgelopen maand in Rotterdam ook Equestrum met onder meer een internationale mbo-opleiding Paardensport, vanuit o.a. onze partners Lentiz en Midden Delfland. Die start vond plaats bij het internationale hippisch evenement CHIO in Rotterdam. (Voor wie er nooit geweest is: dé tip voor een uitje in 2018!).
 

Paarden dus. Die zijn er meer dan voldoende in onze eigen regio. Maar dat er zo veel overeenkomsten en verbanden zijn tussen de hippische sector en de Greenport, dat weten maar weinigen. Zo is de hippische sector van belang voor de Nederlandse economie (het is zelfs na voetbal de professionele sport met de meeste economische waarde: 1,5-2 miljard omzet). Ook innovaties op het gebied van sensortechnologie, klimaatbeheersing etc. zijn gedeelde kennisvelden. En niet te vergeten: beide sectoren draaien voor een groot deel om gezonde voeding.

Daarom was er tijdens CHIO niet alleen aandacht voor Equestrum, maar ook van de Food & Agri Community van de Rabobank. Nogmaals: de beste verbindingen liggen vaak dichterbij dan je denkt.

En met dit soort voorbeelden kan ik nog een hele tijd doorgaan. We zouden daarom - allemaal - nóg kiener moeten zijn op mogelijke partners in onze directe omgeving. Waar we niet mee op school hebben gezeten, niet naast wonen of wekelijks tegenkomen in ons eigen netwerk. Vaak gaat het om partijen aan wie je niet 1-2-3 denkt, maar zonder al te veel moeite blijk je elkaar verder te kunnen helpen, bijvoorbeeld door kennis(sen) delen, wederzijds begrip en concrete samenwerking. Niet meer denken in sectoren, maar in maatschappelijke oplossingen. Denk aan integrale thema's als grote steden, schoon water en ruimtebenutting; stuk voor stuk thema's met een internationale invalshoek, maar met een regionale invulling.

En dat vind ik het hoogste doel van de Greenport: de regionale economie versterken samen met partners die er ook een belang bij hebben. Met een knipoog naar Van Kooten en De Bie: "Samen voor ons samen".Ik wens u allen een gezonde en gelukkige zomervakantie, veraf en dichtbij!

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport

De Greenport in beeld

PZH   Greenport Westland Oostland
Bekijk de nieuwe film van de provincie Zuid-Holland over onze Greenport. Met specifieke aandacht voor bereikbaarheid.

Kennis & Innovatie


Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers
Themacoördinator Kennis & Innovatie (Hogeschool Inholland)

Geslaagde Kick-off van Greenport Hub
 

Met een meer dan geslaagde bijeenkomst is de Greenport Hub van start gegaan. Doel van deze samenwerking tussen Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit is een match verzorgen tussen de tuinbouw en academische kennis en inzichten. De kick-off bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs telde zestig bezoekers, waaronder veel studenten, academici en ondernemers.

De bijeenkomst was een samenwerking tussen het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability en Greenport Westland-Oostland. Het Centre for Sustainability (CfS) is een samenwerkingscentrum tussen drie Zuid-Hollandse universiteiten en focust zich op de transitie naar een circulaire economie. Doel is academische kennis inzetten voor oplossen van de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze transitie. Om dit doel te bereiken, heeft het CfS drie hubs opgericht: Resilient City, Happy City en de Greenport Hub.

GreenportWO is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster.
 

Narratief

Doel van de kick-off, die ruim 60 deelnemers uit de tuinbouw en de academische wereld trok, was het schetsen van de contouren van de onderzoeksagenda van de Greenport Hub: waarmee zou de Hub zich als eerste moeten bezighouden? Deze contouren werden door een serie sprekers belicht.

Wat duidelijk werd is dat er voor de tuinbouwsector enorme kansen liggen. De biobased economy vraagt om nieuwe technologische en digitale innovaties, net als de groeiende bevolking en uitdijende steden. Hoe kunnen we deze groeiende bevolking voorzien van de juiste voedingstoffen? Duidelijk werd dat naast de technologische innovaties, ook sociale en idealistische doelen een grote rol spelen. Dagvoorzitter Dick Veerman: “We hebben een narratief nodig waar we ons gezamenlijk voor in kunnen zetten.”
 

Ondervoede baby’s

Voor Peter Jens, directeur Strategische Allianties bij Koppert Biological Systems, is het een schande dat honderdduizend kinderen ondervoed zijn en niet de nutriënten in hun lichamen en hersenen krijgen die ze nodig hebben. Hij pleit dan ook voor onderzoek naar duurzame oplossingen in voeding.
 

Ook kinderarts-intensivist Koen Joosten van Erasmus MC ging in op voeding bij kinderen. “We hebben een enorm gezondheidsprobleem in Nederland. Dat komt voor een groot deel door voeding. Zo heeft 10 tot 20 % van de pasgeborenen overgewicht, en 25 tot 40 % eet- en voedingsproblemen.” Volgens Joosten kan de tuinbouw bijdragen aan een betere gezondheid door producten aantrekkelijker te maken voor ouders én kinderen.


Alternatieve materialen in de biobased economy

Duurzaamheid was een belangrijk thema van de kick-off. Zo vertelde Herman de Boon, voorzitter van Biobased Delta, dat de tuinbouw een gouden toekomst heeft door samen te werken met andere sectoren, zoals de chemische, die behoefte hebben aan alternatieve materialen. De overheid heeft daarin een rol, aldus De Boon. “De overheid zou moeten starten met het inkopen van meer circulaire producten.”

Ook uitvinder en wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuin, TU Delft, Bob Ursem ging in op biobased toepassingen. Zo werkt hij op basis van plantinhoudstoffen aan zelfhelend beton en coatings om zonnepanelen 20 % effectiever te maken.

Andrea Ramirez Ramirez, hoogleraar Low carbon systems and technologies aan de TU Delft ging in op kansen én hobbels voor biobased oplossingen. Zo is een biobased raffinaderij ongelooflijk complex vergeleken met een raffinaderij voor fossiele brandstoffen. Maar, zo besloot ze: “Alles wat goed is in het leven, is een uitdaging.”


Digitalisering

Harrij Schmeitz, managing director van het Fresh Informationmanagement Center, stelde dat de tuinbouw snel meer moet investeren in het zinnig gebruiken van data. Zo niet, dan doet een bedrijf als Amazon dat wel. Frances Brazier, hoogleraar Engineering Systems Foundations aan de TU Delft en betrokken bij SamenMarkt, sloot daarop aan: de keten moet opnieuw worden ingericht met gebruik van onder meer data. Daarmee kan een nieuwe verbinding tussen producenten en consumenten worden gecreëerd.

Maren Schoormans, General Manager EMEA bij Priva, keek naar kansen in met name het buitenland. “De grachtengordel in Nederland is lyrisch over biologisch. Maar China wil producten die clean zijn, met gezonde stoffen.” Volgens hem wordt digitaal telen de toekomst.

Bioloog en Space Systems Researcher Angelo Vermeulen, TU Delft, keek nóg verder met zijn onderwerp ‘Space Farming’. De Vlaming deed mee aan een Mars-expeditie op Hawaï en presenteerde vernieuwende technieken voor het telen van gewassen in de ruimte met behulp van nieuwe grondstoffen.


Van kennis naar succes

Sprekers en aanwezigen hadden tal van mogelijke onderzoeksvragen, daarbij meesterlijk aangevoerd door dagvoorzitter Dick Veerman, filosoof en oprichter van Foodlog.nl. Maar die vragen zijn van geen betekenis als er geen gezamenlijke visie op de toekomst is. Zoals Peter Jens het formuleerde: “De tuinbouw heeft geen ‘Big Hairy Audacious Goal’, geen stip aan de horizon. Het lijkt soms of we die niet willen, of we geen succes willen!”

Dick Veerman sloot zich daarbij aan: de tuinbouw moet vanuit gedeelde principes werken aan een toekomst. Waarheen die leidt, is nog onduidelijk. Maar dat er iets moet gebeuren wél. “Nederlanders kunnen veel ontwikkelen, maar we zijn slechte door-ontwikkelaars. Als de iPhone in Nederland was uitgevonden, dan was-ie geëindigd als Video2000.”

Coen Hubers, onderzoeker aan de TU Delft en coördinator van deze Hub was blij met de uitkomsten van de kick-off. “De contouren zijn gezet, nu moeten we verder concrete vraagstellingen formuleren”. Jolanda Heistek, programmamanager van de Greenport: “Kern van de Greenport Hub is de weg naar de toekomst. En die weg bewandelen we graag met Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Dit sluit aan bij de ambitie van de Greenport: De nummer 1 op het gebied van kennis & innovatie blijven”

Lucas Meijs, bestuurder van Centre for Sustainability, gaf aan ook zeer enthousiast te zijn over de samenwerking. Want door onder meer de Greenport Hub zet ook de academische wereld de stap naar buiten. “Uw ambitie is een duurzame Greenport, daarop tekenen we graag in. En daarvoor moeten we allemaal de brug over.”

Bekijk hier de foto’s van de kickoff.

Hippische wereld ontvangt de Greenport-keten
 


CHIO is een internationaal vermaard hippisch evenement in Rotterdam. Tijdens de 69e editie van het ‘Concours Hippique International Officiel’, eind juni, liet de regionale tuinbouw zich zien met verschillende bijeenkomsten, onder meer tijdens de start van Equestrum, het internationaal Hippisch innovatie- en kennis Platform Zuid-Holland.


Tussen alle hippische wedstrijden door - waarbij Zweden de grote prijswinnaars waren met de teamoverwinning tijdens de FEI Nations Cup™ - vonden tal van evenementen plaats op het CHIO. Zo was er op donderdag 22 juni een bijeenkomst van de Roadmap Next Economy.
 

De dag erna was de Kick-off van de Food & Agri (F&A) Community van de Rabobank. Via deze community kunnen bedrijven in de food & agri hun netwerk verbreden, informatie uitwisselen en de onderlinge samenwerking bevorderen.

De F&A Community is een samenwerking van acht lokale Rabobanken. Sprekers waren Wiebe Draijer (voorzitter Raad van Bestuur Rabobank), Martin van Gogh (directeur Hoogendoorn Growing Solutions, ambassadeur Greenport, EPZ) en Jan Omvlee (directeur Rijk Zwaan Export, voorzitter Holland Horti International). Zo gaf Van Gogh een presentatie over ‘Feeding and Greening the Mega-cities’.
 

Start Equestrum

Op zondag 25 juni was de start van Equestrum, het Hippisch Platform Zuid-Holland. Doel van Equestrum is zorgen voor professionalisering en innovatie in de paardensportwereld. Binnen Equestrum werken onderwijs, overheid (o.a. gemeente Midden Delfland) en ondernemers samen aan kennisontwikkeling en innovatie. Een van de eerste acties is de oprichting van een mbo-opleiding. Daarnaast komen er clinics en inspiratiebijeenkomsten (in samenwerking met onder meer KNHS, FNRS, KWPN).

Er lijkt op het eerste gezicht weinig overeenkomsten te zijn tussen de hippische wereld en de Greenport, maar die zijn er wel degelijk. Zo is de hippische wereld een belangrijke economische sector binnen de metropoolregio, net als de Greenport. Frans Lavooij, voorzitter Equestrum: “Er gaat 1,8 miljard om in de Paardensport. Het is na voetbal de grootste sport in geld uitgedrukt in Nederland. We willen investeren in de jeugd met de nieuwe Paardensport opleiding in Maasland.”

Goede voeding staat bij beide sectoren centraal, en beide sectoren professionaliseren in toenemende mate, onder meer via opleidingen en campus vorming en fieldlabs. Zo is Greenport-partner Lentiz nauw betrokken bij Equestrum, namelijk via de MBO Paardensport.
De Greenport is dan ook blij met de contacten met Equestrum en haar zakelijk netwerk, en hoopt ook in de toekomst nog vaak te kunnen genieten van mooie paardensport in de regio.
 
CHIO 2017 - Kick-off van de Food & Agri (F&A) Community van de Rabobank
Kick-off van de Food & Agri (F&A) Community van de Rabobank.

Onderzoek naar innovatie in de groenteteelt onder glas

 
Jong talent is belangrijk voor de toekomst van onze Greenport. Daarom geven wij vanuit de Greenport geregeld studenten de ruimte om hun onderzoek onder de aandacht te brengen.

Pieter Ammerlaan is student aan de Harper Adams University in Engeland. Hij volgt de master International Agri-business and Food Chain Management. Voor zijn scriptie doet hij onderzoek naar factoren die invloed hebben op het gebruik van innovatie in de groenteteelt onder glas. De focus ligt hierbij op kwekers van tomaten, paprika’s en komkommers.

Voor zijn onderzoek vraagt Pieter telers uit Nederland en België deel te nemen aan een online onderzoek. Het invullen duurt circa 10 minuten en deelname aan de enquête is anoniem. Deelnemers kunnen na het afronden van het onderzoek de Engelstalige scriptie (digitaal) ontvangen.
Ja, ik doe mee aan de enquête over innovatie in de groenteteelt onder glas

Internationalisering & Profilering


 

ERIAFF-conferentie: Land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de toekomst

 
Thema van de Europese ERIAFF-conferentie 2017 was ‘Feeding & Greening the City’. De Greenport speelde een grote rol in het programma van de conferentie.
 
ERIAFF is een EU-netwerk dat de belangen vertegenwoordigt van Europese regio’s die landbouw, bosbouw en de voedselindustrie hoog op de agenda hebben staan. Het doel van ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) is het bevorderen van innovatieve toepassingen in deze sectoren.
 

De ERIAFF-conferentie 2017 werd georganiseerd door de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Westland en vond voor een belangrijk deel plaats bij Greenport-partner The New Farm, met bezoeken aan verschillende bedrijven en kenniscentra in Noord- en Zuid Holland. Koppert Cress - Rob Baan - heeft een indrukwekkend gezond diner in de kas als visitekaartje van de nederlandse tuinbouw meegegeven aan de europese gasten. Specialisten uit heel Europa spraken elkaar aan de hand van het thema ‘Feeding & Greening the City’: de steden en de wereldbevolking groeien, de welvaart en de vraag naar voedsel nemen toe en tegelijkertijd zijn grondstoffen en de hoeveelheid zoet water beperkt.


Land- en tuinbouw bieden oplossingen

Tijdens de conferentie kwamen verschillende vragen aan de orde. In hoeverre is urban farming een deel van de oplossing? Wat is de balans tussen biologisch en technologisch? Welke uitdaging heeft de retail en wat kan de consument zelf doen? Wat moeten we onder de aandacht brengen in Brussel en hoe werken wij daarbij samen?

Duidelijk werd dat de productie van voedsel bij de stad omhoog moet en dat de hele keten van zaad tot aan de verpakking aan het verduurzamen is. Daarnaast was een belangrijke conclusie dat de land- en tuinbouw de oplossingen bieden voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.

De sector kan daarbij bovendien werken aan een duurzaam imago bij de consumenten. Steeds meer Europese consumenten zien het belang van duurzaam geteeld en gezond voedsel. Maar consumenten en zelfs retailers weten vaak niet dat veel bedrijven al voor een groot deel duurzaam produceren. “De duurzame wijze waarop telers vaak al produceren willen wij met ERIAFF nog beter onder de aandacht brengen in Europa. Met de duurzame productiemethoden kunnen de land- en tuinbouwbedrijven hun bedrijfsvoering versterken. Tegelijkertijd zorgt dit voor marketingkansen met een duurzaam imago”, aldus gastvrouw van de conferentie gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Zuid-Holland en voorzitter van  GreenportWO.
ERIAFF | Provincie Zuid-Holland
Bekijk hierboven de video van het bedrijfsbezoek aan Duijvestijn tomaten

Belangrijke plek voor tuinbouw in Brussel

De conferentie is een belangrijke stap om de tuinbouw een belangrijkere plek te geven in het Europees landbouwbeleid en in Europese vraagstukken. De deelnemende landen zijn het eens: de sector heeft bijzonder veel potentie. Een goede samenwerking tussen ondernemers, overheid en wetenschappers in de EU is van belang om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de sector voor staat. De sector moet verder kunnen innoveren om tegemoet te komen aan de wensen van de consumenten en de strenger wordende Europese milieuregelgeving.

Gastheer van de conferentie gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland: “De land- en tuinbouwbedrijven hebben de oplossingen in huis voor de maatschappelijke uitdagingen. Zoals voldoende en gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking. In deze sector liggen enorme kansen om het gebruik van grondstoffen en uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld met investeringen in warmte- en CO2-netten. Daarmee kunnen we flink bijdragen aan het klimaatakkoord. Om dit mogelijk te maken is er meer financiële en beleidsmatige ruimte nodig voor de tuinbouw. Dat willen we in Brussel onder de aandacht brengen.”
 

Nederland gidsland tuinbouw

Sjaak van der Tak, burgemeester van gemeente Westland: “De Nederlandse glastuinbouw heeft de Europese tuinbouw veel te bieden. Nederland is het op 1 na grootste agrifood exporterende land van de wereld (na de Verenigde Staten). Met onze producten en kennis kunnen we de wereld voeden. Ook als het gaat om duurzame productie, het minimaliseren van energie- en watergebruik, is de Nederlandse glastuinbouwsector koploper. In Westland kweken we bijvoorbeeld één kg tomaten met vier liter water terwijl daar elders minimaal 20 liter voor gebruikt wordt. Wij stimuleren dat onze glastuinbouw bedrijven hun kennis en kunde delen en vermarkten in het ERIAFF- netwerk.”

Handelsmissie naar Italië

 
Greenport-voorzitter Adri Bom-Lemstra nam onlangs deel aan de nationale handelsmissie met het Koninklijk paar naar Italië. Zij deed dat in haar rol als gedeputeerde van de provincie, samen met commissaris van de Koning Jaap Smit, gedeputeerde Rik Janssen en een aantal Zuid-Hollandse Greenport bedrijven. Van de handelsmissie werd een videoverslag gemaakt.
Handelsmissie Italië 2017 | Provincie Zuid-Holland
Bekijk hierboven het videoverslag van de handelsmissie

Strategische gebiedsontwikkeling


Meer informatie over dit thema: Peter Verbon
Themacoördinator Strategische Gebiedsontwikkeling
(Provincie Zuid-Holland)
Arena-sessies Roadmap Next Economy Greenport
 
Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig regionaal tuinbouwcluster? Die vraag beantwoordt de Roadmap Next Economy Greenport. Onder leiding van transitieprofessor Jan Rotmans (DRIFT-EUR) onderzoeken frisdenkers van binnen en buiten de tuinbouwsector nieuwe verdienmodellen voor bedrijven in de Greenport. Inmiddels zijn er twee sessies geweest over deze Roadmap.

“De tuinbouw is verworden tot een sector waarvan het onderscheidend vermogen te weinig wordt herkend en betaald”, vertelde Ruud van der Vliet van Rabobank Westland onlangs. “Evolutie is niet meer voldoende. Er zijn dus doorbraken nodig. Een revolutie dus. We moeten naar een nieuw, duurzaam verdienmodel voor de hele Greenport.”

De Greenport heeft samen met Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Westland, onderzoeksgroep DRIFT (Erasmus Universiteit) - van Jan Rotmans - gevraagd de mogelijkheden voor nieuw verdienmodelen te onderzoeken, samen met ondernemers. Dat gebeurt onder meer door interviews en tijdens een viertal Arena-sessies. Van die sessies zijn er inmiddels twee geweest; de meest recente was op 3 juli. Circa 25 bedrijven en kennisdragers waren te gast in het inspirerende en gezonde bedrijfsrestaurant van Rob Baan bij Koppert Cress. Na de zomervakantie - is de volgende sessie waarin de toekomstbeelden worden omgezet naar concrete actielijnen.
 
Jan Rotmans over de Roadmap Next Economy voor de de Greenport
Bekijk hierboven de video van Jan Rotmans over de
Roadmap Next Economy voor de Greenport

Gezondheid & Geluk


Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Dutch Agri Food Week komt steeds dichterbij


Over enkele maanden is de derde editie van Dutch Agri Food Week. Net als vorige edities is de Greenport een van de initiatiefnemers. Met partners werken we momenteel aan een programma met mooie evenementen in de week van 9 tot en met 19 oktober in onze regio. Plannen zijn er onder meer voor een Ambitiedag Voedselfamilie, een Gezonde Bustour voor politici en beleidsmakers en een Tomaten Smaakproef. Binnenkort presenteren we het complete programma.

Meer informatie: Mario van Vliet

Eerste editie Healthy Food Congress

 
8 September 2017 vindt de eerste editie van het Healthy Food Congress plaats in het World Forum, Den Haag. Dr Koen Joosten (kinderarts-intensivist Erasmus MC) een van de inspirerende sprekers van de kick-off Greenport Hub vroeg hier speciale aandacht voor. Tijdens het internationale congres gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de kracht van gezonde voeding en mogelijke manieren om mensen een gezonde levensstijl te laten aanwennen. De unieke samenwerking tussen wetenschappers, zorgprofessionals, innovators en professionals in groente- en fruitsector zorgt voor een dag vol kennis en inspiratie.

Meer informatie? Surf naar www.groentecongres.nl/ of raadpleeg de online flyer.

Veel interesse voor boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’

 
Tijdens het Jaarevent van de Greenport werd het eerste exemplaar van ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ overhandigd. Dit boek beschrijft onder meer een aantal mijlpalen op het gebied van biobased tuinbouw. De interesse voor het boek is groot.

Vele tientallen relaties van de Greenport hebben inmiddels een gedrukt exemplaar van ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ ontvangen. Daarnaast is het boek vele tientallen malen gedownload.

Downloaden is nog steeds mogelijk via onderstaande link.
 
Download ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’

Bijeenkomsten en events


 

Greenboard op bezoek bij TomatoWorld

 
Onze regio heeft veel mooie bedrijven om te bezoeken en ook veel informatieve plekken. Met de Greenboard - de ‘denktank’ van de Greenport - brengen we graag een bezoek aan inspirerende locaties. Zo was de Greenboard van afgelopen maand te gast bij het Kenniscentrum van de glastuinbouw: TomatoWorld in Honselersdijk.

Op de agenda stond de verbinding tussen onze regionale speerpunten, de landelijke Impulsagenda Greenport 3.0 en NL Next level van VNO-NCW. Na de bijeenkomst was er een rondleiding in de belevingswereld TomatoWorld, waar de leden van de Greenboard konden zien hoe de kennis, innovatie en technologie van de tuinbouw bijdragen aan het wereldvoedselvraagstuk.

Heeft u ook een inspirerende locatie waar u de Greenboard kunt ontvangen, dan horen wij dat graag via info@greenportwo.nl.

Belangrijke data


3 september – Ride for the Roses
4 september – Derde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport
8 september – Healthy Food Congress
9 t/m 12 september – Espen Congress on Clinical Nutrition & Metabolism
5 oktober – Greenboard
9-19 oktober – Dutch Agri Food Week
13 november – Vierde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport
6 december – Westland Event

Het laatste nieuws op onze website 

 

Recente berichten

Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO
 
  

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: Juli 2017
 
Copyright © 2017 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst uw persoonlijke instellingen aanpassen