Copy
Bericht van Buurtgezinnen.nl
Nieuwsbrief: februari 2016

Met de groeten van Valentijn

Steungezin zijn voor Buurtgezinnen.nl is vrijwilligerswerk. Het opvangen van kinderen die wat extra aandacht nodig hebben en het ondersteunen van ouders die het zwaar hebben geeft veel voldoening. Dat neemt niet weg, dat wij onze vrijwilligers af en toe een beetje in het zonnetje willen zetten. Ter gelegenheid van Valentijnsdag hebben onze vrijwillige steungezinnen een bedankkaart met een bloemenbon gekregen.

Jaarverslag beschikbaar


Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief dat in april 2015 is begonnen met drie proeftuinen in Edam-Volendam, Rhenen en Amsterdam-Zuid. In het kader van de proeftuin zochten we in iedere gemeente voor vijf overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Het lectoraat Outreachend werken en innoveren van de Hogeschool van Amsterdam volgde de proeftuinen. Onze ervaringen staan beschreven in het jaarverslag 2015, dat u kunt downloaden via onze website.

Aan de slag in 10 gemeenten

Positieve ervaringen met de drie proeftuinen in 2015 smaakten naar meer. Dit jaar gaan we aan de slag in tien gemeenten die verspreid liggen over het land. De gemeenten die meedoen zijn zeer divers. Het gaat om kleine en grote gemeenten, steden en dorpen, religieuze en minder religieuze gemeenten. Is Buurtgezinnen.nl geschikt voor alle gemeenten in Nederland of moeten gemeenten een minimale grootte hebben? Is het gemakkelijker om steungezinnen te vinden in gemeenten waar veel inwoners gelovig zijn? De hogeschool van Amsterdam zal in kaart brengen wat succes- en faalfactoren zijn voor het aanbieden van deze vorm van informele jeugdhulp in een gemeente. We zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden.

De vrouwen achter Buurtgezinnen.nl

Het zoeken van een geschikt steungezin voor een gezin dat steun nodig heeft, een zogenaamd vraaggezin, gebeurt in iedere gemeente door een lokale coördinator. Deze lokale coördinatoren komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Begin februari was het de eerste keer. Meer informatie over deze vrouwen achter Buurtgezinnen.nl vindt u via deze link.
Een voorbeeld uit de praktijk
Een moeder met twee kinderen is nieuw in de gemeente. Na een echtscheiding is ze in deze gemeente terecht gekomen, omdat ze er werk vond. Ze heeft er nog geen kennissen of vrienden. Ze werkt fulltime en is soms ook nog op de avonden weg. De kinderen zitten hierdoor veel alleen. Voor de jongste pakt dit niet goed uit. Hij hangt veel op straat rond als ze er niet is, met vrienden die geen goede invloed op hem hebben. Via Buurtgezinnen is er een steungezin gevonden; een echtpaar met volwassen kinderen die al uit huis zijn. Als zijn moeder lang moet werken, fietst hij daarheen in plaats van naar een leeg huis. Hij doet er zijn huiswerk en eet er mee. Hij vindt het ‘heel chill’ om een tweede thuis te hebben.

Buurtgezinnen.nl wordt financieel mogelijk gemaakt door:

Twitter
Website
Email
Facebook
Copyright © 2016 Buurtgezinnen.nl, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@buurtgezinnen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van Buurtgezinnen.nl, mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan op uitschrijven.

uitschrijven    update mijn gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp