Copy
Bericht van Buurtgezinnen.nl
Nieuwsbrief: Augustus 2015

Officieel van start in Amsterdam

Op 1 augustus is Buurtgezinnen.nl officieel van start gegaan in Amsterdam-Zuid. Afgelopen week vond het startoverleg plaats met Noortje Malmberg, opdrachtgever namens dit stadsdeel en Anjo van Hout, coördinator Buurtgezinnen.nl in Amsterdam.
Noortje Malmberg is onder andere verantwoordelijk voor mantelzorg en verwacht dat Buurtgezinnen.nl een goede oplossing kan zijn voor gezinnen die overbelast raken door mantelzorg.

Nieuwe coördinator in Amsterdam

Anjo van Hout is de nieuwe Buurtgezinnen-coördinator in Amsterdam-Zuid. Ze woont zelf in deze buurt en denkt dat het aanbod van Buurtgezinnen.nl er goed past.
Anjo: ‘Ik verwacht dat het gezinnen zal aanspreken, omdat het zo eenvoudig is. In Moldavië heb ik al jaren geleden voor Unicef een project gemonitord dat erg leek op Buurtgezinnen.nl en heel succesvol was. Ik heb me eigenlijk altijd verbaasd dat we zoiets in Nederland niet hadden.’
 
Anjo heeft veel gewerkt voor de pleegzorg, is nu gepensioneerd, maar maatschappelijk nog zeer actief. Behalve voor Buurtgezinnen.nl werkt ze op dit moment voor de Hogeschool van Amsterdam.
Anjo is te bereiken via Anjo@buurtgezinnen.nl.

Gemeente Rhenen slaat handen ineen

Half april is de proeftuin in Rhenen begonnen en begin juli waren de - voor de proeftuin benodigde - vijf aanmeldingen van vraaggezinnen al binnen. Deze gezinnen zijn allemaal via medewerkers van het jeugdteam bij Buurtgezinnen.nl terecht gekomen.
Buurtgezinnen.nl werkt nauw samen met het jeugdteam en is een vaste dag in de week aanwezig bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor overleg met hulpverleners. Gezinnen melden zichzelf overigens wel aan. Dit gebeurt online op de aanmeldpagina van de website. De gemeente Rhenen onderzoekt of er in 2016 financiële ruimte is om de proeftuin uit te breiden.

Veel belangstelling van gemeenten

Begin augustus plaatste de VNG in haar online nieuwsbrief een oproep voor deelname aan de proeftuinen van Buurtgezinnen.nl in 2016. Met het oog op landelijke spreiding van proeftuinen, zoekt Buurtgezinnen.nl met name deelnemende gemeenten uit het Noorden en het Zuiden van het land. Er kwamen veel reacties van gemeenten die op zoek zijn naar nieuwe vormen van preventie en lichte (jeugd)hulp. Op dit moment zijn we in gesprek met deze gemeenten. Heeft u ook Interesse in een proeftuin in uw gemeente? Kijk op www.buurtgezinnen.nl of stuur een mail naar info@buurtgezinnen.nl t.a.v. de projectleider Leontine Bibo.

Vluchtelingengezinnen melden zich aan

Tot nu toe kreeg Buurtgezinnen.nl relatief veel aanmeldingen van moeders die alleen voor de opvoeding van meerdere kinderen staan. Nieuw zijn voor Buurtgezinnen.nl de aanmeldingen van vluchtelingengezinnen in diverse gemeenten.
Dit zijn gezinnen met een verblijfsvergunning  die graag in contact willen komen met een Nederlands gezin, dat hen wil helpen bij het aarden in hun nieuwe woonplaats. Ze willen uit hun sociaal isolement komen, Nederlands oefenen en zich thuis gaan voelen in Nederland.

Twitter
Website
Email
Facebook
Copyright © 2015 Buurtgezinnen.nl, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@buurtgezinnen.nl

uitschrijven    update mijn gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp