Copy
Bericht van Buurtgezinnen.nl
Nieuwsbrief: april 2016

Eerste resultaten nieuwe gemeenten

Wij zijn sinds januari actief in tien gemeenten. Dit jaar zijn er zeven nieuwe gemeenten bijgekomen. In iedere gemeente is er een coördinator die als belangrijke taak heeft om Buurtgezinnen te introduceren in de gemeente, bij scholen, kinderopvang, huisartsen, het jeugdteam etc. Bekendheid is nodig om aanmeldingen van zowel vraag- als steungezinnen binnen te krijgen. De aanmeldingen beginnen in bijna alle deelnemende gemeenten binnen te komen en de eerste koppelingen tussen gezinnen zijn in de maak. In de kwartaalgesprekken met de gemeenten komt naar voren dat zij zeer tevreden zijn over de wijze waarop de Buurtgezinnen-coördinator aansluiting zoekt bij het lokale netwerk.

In het nieuws

  • Binnenlands Bestuur: 'Gezinnen voor gezinnen moet zwaardere zorg voorkomen'.
  • Vakblad Vroeg: 'Steungezinnen bieden preventieve jeugdhulp'.
  • VNG: 'Buurtgezinnen werkt preventief'.
De laatste weken kregen we veel aandacht in de media. Ook in de gemeenten waar we dit jaar nieuw gestart zijn, bleven we niet onopgemerkt. In IJsselstein werd de start van ons initiatief opgepikt door RTV-Utrecht en werden onze coördinator Margret van Paassen en het eerste steungezin geïnterviewd. Met dank aan Mariska de Bel.
RTV Utrecht - Gezinnen helpen gezinnen in IJsselstein

Oog voor veiligheid

Buurtgezinnen.nl werkt met kwetsbare gezinnen en kinderen. Daarom besteden coördinatoren veel tijd en energie aan de kennismaking met zowel de vraag- als steungezinnen. Steungezinnen hebben bovendien een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig.
Op initiatief van het stichtingsbestuur is recent een notitie 'Oog voor veiligheid' opgesteld. De coördinatoren leren hoe ze onveilige situaties kunnen signaleren en bespreekbaar kunnen maken in de gezinnen. Bij signalen van onveiligheid wordt altijd een collega geconsulteerd. Bij blijvende ongerustheid wordt melding gemaakt bij Veilig Thuis en wordt professionele hulp ingezet.

Samenwerking met Stichting Opvoeden.nl

Wat moet je doen als je kind met 11 jaar nog in bed plast? Hoe ga je om met een gameverslaving van je puber? Hoe reageer je op jaloezie tussen je kinderen onderling? Veel ouders zoeken op internet naar antwoorden op dit soort opvoedingsvragen en komen in een woud van online opvoedinformatie terecht. Buurtgezinnen.nl en Opvoeden.nl hebben de handen ineengeslagen. Preventie begint bij betrouwbare informatie. De Buurtgezinnen-coördinatoren wijzen ouders actief op het bestaan van www.opvoeden.nl. Beide organisaties vinden het erg belangrijk om de eigen kracht van ouders te versterken.
Een voorbeeld uit de praktijk
Een vluchtelingengezin uit Somalië heeft sinds enkele jaren een status en woont in één van de deelnemende gemeenten. Het gezin bestaat uit een moeder met een peuter en een baby. De peuter heeft medische problemen en een ontwikkelingsachterstand. De peuterspeelzaal heeft aan de bel getrokken. Buurtgezinnen heeft een steungezin gevonden, een straat verderop met kinderen in de zelfde leeftijd. De moeders spreken wekelijks af, praten met elkaar, terwijl de kinderen samen spelen. De steunmoeder past ook regelmatig op de baby als de vraagmoeder met haar oudste naar het ziekenhuis moet. De vraagmoeder voelt zich erg gesteund en minder alleen. Haar peuter heeft zich heel positief ontwikkeld in korte tijd, is gaan praten en speelt met andere kinderen. De steunmoeder die niet werkt vanwege een chronische ziekte, kan op deze manier toch een maatschappelijke bijdrage leveren. Dit is voor haar erg belangrijk.

Buurtgezinnen.nl wordt financieel mogelijk gemaakt door:

Twitter
Website
Email
Facebook
Copyright © 2016 Buurtgezinnen.nl, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@buurtgezinnen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van Buurtgezinnen.nl, mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan op uitschrijven.

uitschrijven    update mijn gegevens

Email Marketing Powered by MailChimp