Copy
Bericht van Buurtgezinnen.nl
Nieuwsbrief: juni 2016

Vraaggezinnen onder de loep

Sinds januari zijn we actief in tien gemeenten. In de aanmeldingen die we van vraaggezinnen krijgen, vallen enkele dingen op:
  • 80% van de vraaggezinnen bestaat uit een alleenstaande moeder met meerdere kinderen
  • de kinderen zijn tussen de 0 en 16 jaar oud
  • veel van deze gezinnen hebben het financieel krap
  • 20% van de gezinnen praat thuis geen Nederlands
  • de gezinnen hebben weinig mensen om op terug te vallen
De hogeschool van Amsterdam zal vanaf september via online vragenlijsten en gesprekken verder onderzoek doen naar de gezinnen die zich aanmelden bij Buurtgezinnen. April volgend jaar wordt het onderzoeksrapport verwacht.

Dankzij Facebook

De coördinatoren van Buurtgezinnen zijn steeds actiever op Facebook en dat blijft niet onopgemerkt. Het aantal likes op onze pagina's groeit gestaag. Voor iedere deelnemende gemeente is er een eigen facebookpagina. Op deze pagina post de coördinator onder andere de zoekprofielen voor steungezinnen.
Het zoeken van geschikte steungezinnen via Facebook blijkt zeer succesvol. Veel mensen delen deze profielen, waardoor er al veel geschikte koppelingen tussen vraag- en steungezinnen tot stand zijn gekomen dankzij Facebook. Buurtgezinnen experimenteert met betaalde berichten.

Buurtgezinnen de boer op

We zijn niet alleen actief op sociale media. De laatste tijd zijn we steeds vaker van de partij op buurtbraderieën en verenigingsmarkten. Ook geven we regelmatig presentaties voor ouders op scholen en de kinderopvang. Heb je vragen over hoe Buurtgezinnen werkt en wil je graag een persoonlijk antwoord? Je bent van harte welkom! Op zaterdag 26 juni staan we op de Verenigingsmarkt in de binnenstad van IJsselstein en zondag 27 juni zijn we op de Volendammerdag. 

Ook werk maken van preventie?

Buurtgezinnen is nu actief in 10 gemeenten. Volgend jaar willen we dit aantal uitbreiden naar 15 tot 20 gemeenten. We zijn al met een aantal nieuwe gemeenten in gesprek. Denkt u dat Buurtgezinnen past bij het preventiebeleid van uw gemeente en wilt u de mogelijkheden eens verkennen? Neem dan contact op met de oprichter en landelijk projectleider: Leontine Bibo via info@buurtgezinnen.nl. Zij kan u voorzien van meer informatie en maakt graag een afspraak met u.
Een voorbeeld uit de praktijk
In veel buurten komen steeds meer statushouders wonen. Deze vluchtelingengezinnen hebben veel meegemaakt en proberen nu tot rust te komen. Vrienden en familie wonen ver weg en ze spreken nauwelijks Nederlands. Hierdoor is contact met buurtgenoten moeilijk. En dat terwijl deze gezinnen graag onze taal en gewoonten willen leren. Buurtgezinnen heeft  de afgelopen tijd voor meerdere van deze gezinnen een steungezin gezocht en gevonden. Bijvoorbeeld voor een Syrisch gezin met twee jongens in de basisschool leeftijd. De  twee jongens gaan nu spelen bij een steungezin met jongens in dezelfde leeftijd. Daarnaast helpt het steungezin de Syrische familie bij het leren van de taal en allerlei praktische zaken. De Syrische moeder wil vooral dat haar zonen zorgeloze momenten hebben bij het steungezin en er gewoon kind kunnen zijn.

Buurtgezinnen.nl wordt financieel mogelijk gemaakt door:

Twitter
Website
Email
Facebook
Copyright © 2016 Buurtgezinnen.nl, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@buurtgezinnen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van Buurtgezinnen.nl, mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan op uitschrijven.

uitschrijven    update mijn gegevens

Email Marketing Powered by MailChimp