Copy
Bericht van Buurtgezinnen.nl
Nieuwsbrief: december 2015

Gemeenten in de startblokken

Tien gemeenten, van klein tot groot en verspreid over het land, staan in de startblokken om deel te nemen aan de proeftuinen van Buurtgezinnen.nl in 2016. Iedere gemeente betaalt hiervoor weliswaar een bijdrage, maar er is aanvullende financiering nodig om alle proeftuinen te kunnen uitvoeren. Wij hebben bij een aantal fondsen een aanvraag voor uitbreiding van de proeftuinen ingediend, maar hebben nog niet van alle fondsen uitsluitsel gekregen. In de tweede week van februari weten we meer en krijgen we hopelijk groen licht om de proeftuinen uit te breiden naar tien gemeenten.

Nieuwe coördinatoren

De voorbereiding van de nieuwe proeftuinen in 2016 is in volle gang. In diverse gemeenten zijn lokale coördinatoren geworven. Deze coördinator werft de vraag- en steungezinnen, maakt de koppelingen tussen gezinnen, begeleidt de gezinnen bij hun samenwerking en houdt de voortgang en de veiligheid in de gaten.
Doordat de coördinator vaak bij de gezinnen thuis komt, vangt hij/zij veel signalen op. Een belangrijke taak van de coördinator is beoordelen of informele hulp voldoende is. Bij twijfel wordt overlegd met de betrokken gezinnen en de formele hulpverlening. Buurtgezinnen.nl werkt dan ook nauw samen met professionals van het wijkteam, CJG, sociaal loket, consultatiebureau, jeugdteam etc. Ook met scholen en kinderopvang onderhoudt de coördinator contacten.

Bestuur compleet

Het bestuur van Buurtgezinnen.nl is met de komst van Thomas Verhiel en Arinda Callewaart compleet. In functie waren al: Anki Duin (secretaris), Pieter Kok (penningmeester) en Hugo van der Kamp (voorzitter). De bestuursleden komen tenminste viermaal per jaar bij elkaar. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Waarom zij een bijdrage leveren aan Buurtgezinnen.nl? Hugo van de Kamp zegt hierover:
‘Toen de mogelijkheid ontstond om mij in te zetten voor Buurtgezinnen heb ik niet lang nagedacht. Als bestuurder van een van de MEE organisaties in Nederland, ervaar ik dagelijks hoe belangrijk het is kwetsbare burgers en systemen te ondersteunen met vernieuwende vormen van support. Buurtgezinnen zoekt de oplossing dichtbij, creëert meerwaarde en voorkomt dure specialistische zorg. Ik zet mij hier graag en van harte voor in.’

Evaluatie eerste proeftuinen

In 2015 zijn proeftuinen in drie gemeenten gestart: Rhenen, Edam-Volendam en Amsterdam-Zuid. Van de eerste ervaringen is een evaluatierapport gemaakt: ‘Ik geniet weer van mijn dochter’. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u dit rapport aanvragen via info@buurtgezinnen.nl.
 
Een voorbeeld uit de praktijk
Het vraaggezin is een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen (een baby en een tweejarige). De moeder woont pas een jaar in de gemeente, nadat ze zich heeft weten los te maken uit een relatie met veel huiselijk geweld. Ze krijgt een Wajong-uitkering en zit in de schuldhulpverlening. De jongste is te vroeg als huil-baby ter wereld gekomen, de oudste heeft een taalachterstand. De moeder kan het huishouden en de opvoeding van de kinderen alleen niet aan. Ze heeft het afgelopen jaar veel formele hulp gehad, maar is met alle trajecten gestopt. Ze zegt daarover: ‘Ze komen praten en maar praten, maar ze helpen mij niet’. Sinds enkele weken krijgt ze tweemaal in de week opvoedondersteuning van een ervaren moeder die een straat verder op woont. Zij past tweemaal in de week op de kinderen en helpt de jonge moeder met het aanbrengen van structuur en het stellen van grenzen. Door haar ervaringsdeskundigheid wekt ze veel vertrouwen.

Twitter
Website
Email
Facebook
Copyright © 2015 Buurtgezinnen.nl, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@buurtgezinnen.nl

uitschrijven    update mijn gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp