Copy
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 12 januari 2023
Agenda
16-01     Open huis (ook 17-01 en 18-01)
06-02     Week van de oudergesprekken t/m 09-02
10-02     Eerste rapport
13-02     4e Studiedag, kinderen groep 1 t/m 8 zijn vrij
27-02     Voorjaarsvakantie t/m 03-03
06-03     Weer naar school
 
Van de directie

Beste ouders/verzorgers, 

Frisse start
Na een periode van twee weken kerstvakantie zijn we afgelopen maandag weer gestart. Voor de vakantie waren er heel veel zieke kinderen en collega's. Na de vakantie is gelukkig bijna iedereen weer terug en kunnen we weer samen aan de slag. Na iedere vakantie hebben we de luizen controle. Het lijkt erop dat het regelmatig controleren een positief resultaat heeft want op 1 na was er geen luis meer te bekennen. We houden het controleren na de vakantie er nog een tijdje in. En mochten er tussendoor luizen opduiken dan wordt er opnieuw gecontroleerd. Het was ook een frisse start vanwege de schoonmaakavond. Helaas waren er niet zoveel ouders als tijdens de Winterfair, maar degene die er waren hebben ongelooflijk veel werk verzet. Hartelijk dank daarvoor. Als je wel aan de beurt was maar niet in de gelegenheid was om te komen helpen: er staat bij de kleutergroepen nog materiaal dat thuis schoongemaakt kan worden en ieder is welkom om op de tweede en laatste schoonmaakavond van dit schooljaar alsnog aan te schuiven.Januari
Deze maand wordt er in alle groepen getoetst. We kijken hoe de kinderen vooruit zijn gegaan op diverse gebieden zoals lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. We weten dat het een momentopname is. In het totaalplaatje is deze toetsing van belang naast alle resultaten en observaties in de hele achterliggende periode. Een combinatie van deze gegevens kleurt het totaalplaatje van de ontwikkeling van de kinderen. Op 10 februari krijgt u als ouders dit resultaat ook thuis te zien via het rapport en in de oudergesprekken zullen we dit ook met u delen. De meeste toetsen worden in de eigen groep afgenomen. Er zijn ook toetsen die buiten het eigen lokaal worden afgenomen zoals de individuele leestoetsen. We zijn blij dat we hierbij ook kunnen rekenen op de inzet van een aantal moeders. Zij zijn al een aantal keren betrokken bij deze toets afnames en wij zijn erg blij met hun inzet.

Open huis
Komende maandag, dinsdag en woensdag hebben we open huis. Elke dag kunnen ouders vanaf 10.00 uur bij ons binnenlopen. Maandag loopt het door tot 20.30 uur 's avonds, op dinsdag en woensdag tot 17.00 uur. 

 

Hartelijke groet, namens het hele team,  
Eva Stam

Vreedzame School

 
Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
 
We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. We  bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
 
Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.
 
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het  steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl .

Wij  starten met de lessen uit: Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
 
De lessen zijn gericht op:

  • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
  • Het herkennen en benoemen van gevoelens
  • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
  • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
  • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat.
  • Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont.
  • Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing.
  • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
  • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt

-     Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
-     Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
-     Het samen bedenken en verzorgen van een les die
      iedereen leuk vindt

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
 - gemeen terugdoen
 - de ander z’n zin geven, je  terugtrekken,
 - weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing
 

Workshop in de bibliotheek


 

Training Positief Opvoeden

   Volg ons op Facebook   
schrijf je uit..


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Ichthus · Schoolstraat 1 · Genemuiden, OV 8281 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp