Copy
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 22 december 2022
Agenda
23-12     Laatste dag voor de vakantie - kinderen van groep 1 t/m 8 zijn 's middags vrij
09-01     Weer naar school - schoonmaakavond (ouders A t/m K)
16-01     Open huis (ook 17-01 en 18-01)
Van de directie
   

Beste ouders/verzorgers, 

Winterfair

Afgelopen woensdag was het zover, onze winterfair. In 2020 en 2021 hebben we geen gezamenlijke kerstactiviteit kunnen organiseren vanwege Corona. Des te meer blij waren we met dit moment! Wat was het gezellig, we hopen dat u er net zo van hebt genoten als wij!
De opbrengst van deze winterfair is voor de stichting Sampark. We kunnen een bedrag van €1207,80 overmaken en dat is meer dan we ons hadden kunnen voorstellen. Hartelijk dank!

Afscheid juf Miranda
Voor juf Miranda was het de laatste werkweek op Kindcentrum Ichthus en vandaag ook haar laatste werkdag. Miranda is 8 jaar onderdeel geweest van ons team. Positief betrokken, met warme aandacht voor kinderen en collega’s en met een open blik naar veranderingen die er nu eenmaal zijn binnen het onderwijs. We hebben genoten van haar vele kwaliteiten. U als ouders hebt tijdens de winterfair afscheid van Miranda kunnen nemen, vandaag was het de beurt aan de kinderen om dat te doen. Als team maken we in januari daar tijd voor, dan is het iets rustiger.  We wensen jou, Miranda alle goeds toe in je nieuwe baan en voor de toekomst: Adieu, ga met God!

Team
Deze week hebben we veel zieke collega's. Bij de opvang Bertine, Wilma en Lotte en daarnaast nog een aantal collega's die op het randje lopen. Ook aan de onderwijskant was het deze week een uitdaging om alles rond te krijgen met zowel Manon als Anje die ziek zijn/waren. Met dank aan de inzet van collega's en studenten hoefden we geen groep naar huis te sturen. Maar ook aan de onderwijskant gaat een heel aantal collega's ziek de vakantie in. Laten we hopen dat de komende tijd van rust goed is voor iedereen. 

Kinderen
In de afgelopen twee weken zijn ook veel kinderen ziek geweest. Een enkele groep was de afgelopen weken zelfs gehalveerd. Ook voor de kinderen hoop ik van harte dat een paar weken luieren en niet te veel in de agenda ze weer de nodige energie geeft om na de vakantie fit te starten.

Schoonmaakavond 9 januari a.s.
De afgelopen jaren zijn heel wat schoonmaakavonden niet doorgegaan. Alleen de laatste voor de zomervakantie van 2022 is doorgegaan. We zijn blij dat het erop lijkt dat we dit jaar wel twee reguliere schoonmaakavonden kunnen houden. Deze keer zijn de ouders met de achternaam die begint met letters A t/m K van het alfabet welkom en later dit jaar de ouders met een achternaam die begint met L t/m Z. Het is altijd fijn als u een emmer en doekjes meeneemt. Schoonmaakmiddelen zetten wij voor u klaar. Een extra stofzuiger is ook altijd fijn of spullen voor het ramen wassen. En natuurlijk is er koffie of thee met wat lekkers erbij voor alle harde werkers deze avond. We starten zsm na het avondeten. Er zijn teamleden die blijven tot aan de schoonmaakavond, dus kom zodra je eraan toe bent! Des te eerder zijn we ook weer klaar.

Open Huis
In de tweede week na de kerstvakantie zijn er drie dagen waarop we Open Huis houden: maandag 16 januari t/m woensdag 18 januari. Er komt nog een officiële aankondiging, ook in de krant. Mocht u ouders spreken die op zoek zijn naar een plek waar hun zoon of dochter opvang of onderwijs kan volgen, wijs ze gerust op deze mogelijkheid om met Kindcentrum Ichthus kennis te maken.

Tot zover voor deze week. Ik wens u allemaal fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2023! We zien de kinderen graag weer op maandag 9 januari 2023.

 

Hartelijke groet, namens het hele team,  
Eva Stam

Kerstgroet team Kindcentrum Ichthus

Vanuit het Bestuurskantoor van Accrete in Blokzijl

Sterrenjacht

Kerstbomenactie gemeente Zwartewaterland

Vreedzame School


Blok 3: We hebben oor voor elkaar

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over
cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl .

Training Positief Opvoeden

   Volg ons op Facebook   
schrijf je uit..


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Ichthus · Schoolstraat 1 · Genemuiden, OV 8281 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp