Copy
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 26 januari 2023
Agenda
06-02     Week van de oudergesprekken t/m 10-02
10-02     Eerste rapport
13-02     4e Studiedag, kinderen groep 1 t/m 8 zijn vrij
27-02     Voorjaarsvakantie t/m 03-03
06-03     Weer naar school
 
Van de directie

Beste ouders/verzorgers, 

Thema in de lucht
Zowel bij de opvang als bij de groepen 1, 2 en 3 werken de kinderen rond het thema: 'In de lucht'. Een prachtig breed thema dat op allerlei manieren wordt uitgewerkt. De opvang is vooral bezig met de vogels die in de lucht vliegen. Bij de rupsjes - de kinderen van 0-2 jaar - zijn platen van vogels op de grond geplakt die kinderen al kruipend ontdekken. De kinderen van 2-4 jaar op de madelief- en de vlindergroep zijn al meer ontdekkend bezig, leren vogels herkennen, denken na over wat vogels doen, welke geluiden ze maken. Ook bouwen ze vogelnesten waar ze zelf als vogeltjes een warm plekje vinden. De groepen 1, 2 en 3 vliegen een stukje verder naar de ruimte. In groep 2 zijn door de kinderen twee prachtige raketten gemaakt en versierd. Daar kunnen de 'astronauten' ook echt in! De planeten zijn door de kinderen zelf geknutseld en hangen voor de ramen. Op het speel-leer-plein hangt zwart landbouwplastic en wie weet wat daar nog allemaal aan wordt toegevoegd. Dit thema is door de collega's van de opvang en van onderwijs samen voorbereid. De praktische uitwerking neemt iedere groep voor eigen rekening. We zijn al een poosje met deze werkwijze aan het experimenten: werken met hetzelfde thema voor kinderen van 0-7 jaar en dit met alle betrokken collega's voorbereiden. We merken dat het ons steeds beter lukt.

Oudergesprekken
Vanaf deze week is het weer mogelijk om in te tekenen voor de oudergesprekken die we van 6 tot 10 februari zullen houden. Via Parro hebt u hiervan bericht gekregen. Bij deze ronde oudergesprekken gaan we ervan uit dat alle ouders voor hun kind(eren) langskomen. 

Lege batterijen
Bij de hoofdingang - tegenover het kopieerapparaat - staat een batterijenbak. Hier kunnen lege batterijen worden ingeleverd. Dit is natuurlijk allereerst goed voor het milieu, want batterijen mogen natuurlijk in geen geval in het restafval terecht komen. Door ze op deze manier in te zamelen worden ze goed afgevoerd en wordt er ook gerecycled wat nog bruikbaar is. Een ander mooi element is dat we als Kindcentrum hier een vergoeding voor krijgen. Hoe meer batterijen, hoe hoger de vergoeding. 

Tot zover voor deze week. Ik wens jullie allemaal alvast een heel goed weekend toe.

 

Hartelijke groet, namens het hele team,  
Eva Stam

Wist u dat...

... huishoudelijke klusjes kinderen helpen om beter te kunnen leren?

   
   

Het vouwen van de was is een praktische, motorische activiteit die het ruimtelijk inzicht kan vergroten. Dat ruimtelijk inzicht is een belangrijke voorwaarde voor het rekenonderwijs. De kinderen bij de opvang helpen al wel eens mee met het opvouwen van de was daar. 

(En met de zelfgemaakte brillen lukte het natuurlijk helemaal goed vandaag!)

Vreedzame School

 
Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
 
We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. We  bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
 
Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.
 
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het  steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl .

Wij  starten met de lessen uit: Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
 
De lessen zijn gericht op:

  • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
  • Het herkennen en benoemen van gevoelens
  • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
  • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
  • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat.
  • Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont.
  • Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing.
  • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
  • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt

-     Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
-     Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
-     Het samen bedenken en verzorgen van een les die
      iedereen leuk vindt

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
 - gemeen terugdoen
 - de ander z’n zin geven, je  terugtrekken,
 - weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing
 

   Volg ons op Facebook   
schrijf je uit..


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Ichthus · Schoolstraat 1 · Genemuiden, OV 8281 EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp