Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek
View this email in your browser

Vrije prijzen eerstelijnsdiagnostiek per 2020

De minister van VWS wil per 2020 vrije prijzen voor de eerstelijsdiagnostiek. 
Hij heeft de Tweede Kamer hierover een brief gestuurd. Naar verwachting zal de Kamer hiermee binnen 6 weken instemmen. De minister is hierover door de Nza geadviseerd. Lees de brief van VWS en de Nza hier.

Werksessie invulling "facultatieve prestatie"

Op maandag 17 december organiseerde de SAN een werksessie over de verdere invulling van de nieuwe facultatieve prestatie. Op basis van de voorbeelden OSAS (door Annelies Lucas, D4U), de Allergie-dienst (door Rein Steenstra, Certe) en het zorgpad Atriumfibrilleren (door Renee van Snippenburg, SALTRO) vond een levendige discussie plaats. Het format voor de business-case wordt verder bekeken door Frank Bressers van STAR-SHL en Ralph van Rossum van SALTRO. Renee en Annelies maken de top 5.
Het plan is om ruim voor 1 april a.s. e.e.a. gereed te hebben voor de contractering per 2020. Klik hier voor de presentaties.

Besluit vrijstelling Vennootschapsbelasting bijna gereed

Helaas is het besluit voor vrijstelling van de vennootschapsbelasting nog niet uitgekomen. Naar verwachting zal dit op korte termijn plaatsvinden. Om u hierover te informeren hebben we alvast een voorlichtingsbijeenkomst gepland. Deze zal (onder voorbehoud van het besluit) plaatsvinden op 30 januari 2019 van 14.00 - 17.00 uur in Utrecht bij Deloitte. De definitieve uitnodiging volgt nog. 
 

SAN Studie-reis 2019 naar Porto (Graag nu inschrijven) 

De bestemming van de SAN studie-reis is dit jaar Porto. We vertrekken op 10 april en komen terug op 13 april. De kosten van deze studie-reis bedragen € 1450 ex BTW per deelnemer (all-in). Het concept programma is bijgevoegd. Klik hier voor het programma. 
Wilt u zich inschrijven klik dan hier.
 

Mooie kerstdagen en goed begin 2019! 

 

Agenda 2019 

ALV SAN
28-03-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij ATAL / Medial Amsterdam 
20-06-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht
19-09-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht
21-11-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht

Thema sessie voor RvC/RvT van SAN leden
20-06-2019 van 13.00 uur - 16.00 uur bij SALTRO Utrecht

Informatie bijeenkomst over Vrijstelling Vennootschapsbelasting 
(onder voorbehoud)
30-01-2019 van 14.00 uur - 17.00 uur bij Deloitte in Utrecht

SAN studie reis 2019 naar Porto
10 - 13 april 2019
 
Copyright © 2018 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp