Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek (week 13)
View this email in your browser

 

Facultatieve Prestatie door Tweede Kamer.

Het voornemen van de Minister van VWS om een aanwijzing te geven aan de NZA is door de kamer goedgekeurd. Dat betekent dat we per 2019 hiervan met de zorgverzekeraars afspraken over kunnen maken. Klik hier voor de reactie van de minister op de kamervragen. 
 

Voortgang vrijstelling vennootschapsbelasting voor diagnostische centra. 

In het ambtelijk overleg tussen SAN, Ministeries van Financiën/VWS en de belastingdienst is afgesproken dat we de voorgestelde oplossing bij een aantal SAN-leden uittesten. Deze uitwerking is conform wij hadden verwacht en dat betekent dat het Ministerie van Financiën nu verder in overleg gaat met de belastingdienst over de uitvoering. Klik hier voor deze uitwerking.  info@de-san.nl 

 

Geslaagde Masterclass digitaal leiderschap

Met 20 deelnemers hadden we op 7 maart jl. een zeer geslaagde masterclass digitaal leiderschap. Een eigen analyse, de laatste informatie vanuit NICTIZ en top-inleidingen door Twijnstra Gudde leverde een hoge waardering bij de deelnemers op. Klik hier voor alle documenten. Het idee voor de volgende Masterclass in het najaar gaat uit naar Big Data en Populatiemanagement. Ideeën zijn natuurlijk welkom. Mail naar info@de-san.nl 

Agenda

San Studiereis
11-12 en 13 april 2018 

ALV SAN
17 mei 2018
Copyright © 2018 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp