Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek
View this email in your browser

Lab seminar belicht digitalisering van de diagnostiek


Op 3 juli 2019 verzamelden professionals en leidinggevenden uit de diagnostiek zich om van elkaar te leren tijdens het ‘Lab seminar’. Organisatoren SAN en Topicus nodigden hun relaties in Bunnik uit om met elkaar te bepraten hoe digitalisering in de diagnostiek verder kan worden versneld.
 
Een viertal sprekers uit verschillende hoeken van de diagnostiek vertelden het publiek over processen en projecten. Hun oplossingen en uitdagingen voor de komende jaren werden met belangstelling ontvangen door een multidisciplinaire groep. Van klinisch chemici tot huisarts en van bestuurder tot teamleider.
 
De digitaliseringsslag van een Diagnostisch Centrum
De eerste spreker was Judith Elzen, manager financiën bij het Noord-Hollandse Starlet DC. Na een korte introductie van het diagnostisch centrum beschreef ze het ICT landschap van Starlet DC. Zelfstandigheid speelt bij de keuzes van Starlet DC een cruciale rol. Naast het proces van pre analyse beschreef Judith Elzen ook de regionale samenwerking met onder andere de huisarts, de specialisten in het ziekenhuis en zorginstellingen waar een forse digitaliseringsslag heeft plaatsgevonden. Judith van Elzen behandelde vervolgens de kansen, verwachtingen en beperkingen binnen het proces. De flexibiliteit die de huidige technische structuur biedt is een kans, maar bijvoorbeeld de privacywetgeving en ouderwetse labsystemen vormen ook beperkingen. De ambities van Starlet DC bleken tot slot van het verhaal. Een volledig gedigitaliseerd proces van aanvraag tot uitslag is het uitgangspunt. 
 
Fouten- en kostenreductie in het ziekenhuis
De tweede spreker was directeur Medisch Ondersteunende Diensten Jeroen van Suijlen van Gelre Ziekenhuizen. Hij sprak bevlogen over de wijze waarop Gelre ziekenhuizen inmiddels de preanalyse had georganiseerd en welke rol de oplossing van Lab Online daarin sinds eind 2017 vervult. Voor de digitalisering werd er tijdens afnames decennialang gewerkt met een papieren formulier. Dat proces was foutgevoelig. Op dit moment gebruikt 88% van de gebruikers Lab Online. Volgens Jeroen van Suijlen is deze manier niet alleen sneller en makkelijker, maar het levert ook veel minder fouten op en is er sprake van kostenreductie. Voor de nabije toekomst ziet Jeroen van Suijlen dat de mobiele app een belangrijke rol gaat spelen en dat er koppelingen zullen plaatsvinden met verschillende andere systemen zoals de ritplanning en wachtrijsturing. Verder voorziet hij dat de baliefunctie bij de prikkamer volledig komt te vervallen dankzij een verdere digitaliseringsslag.
 
Tijdens het lopend buffet spraken de gasten met elkaar over de manier waarop de diagnostiek zichzelf kon verbeteren. Het bleek voor sommigen een verademing situaties bij andere organisaties zo duidelijk te herkennen.
 
De zorgpaden van een huisartsenlaboratorium
De derde spreker was Jurgen Woerdman. Hij is lid van de Raad van Bestuur bij huisartsenlaboratorium Saltro en hij sprak over de ‘zorgpaden’ van de organisatie. Met zijn metaforische ondertitel ‘Snelweg of Zandpad?’ nam hij zijn publiek aan de hand. Jurgen vertelde dat het doel van Saltro is om de zorgvrager door adequate informatie in staat te stellen samen met de zorgprofessional een weloverwogen beslissing te nemen rondom gezondheid, ziekte en zorg. Bij het persoonlijk advies houdt Saltro nadrukkelijk oog voor wat er wel goed gaat. Niet de ziekte of beperking maar het zo goed mogelijk functioneren van de individu staat voorop. Dat werd concreet toen er een casus uit het Gezondheidslab werd gedeeld met de zaal. Op deze manier werd duidelijk hoe Saltro één van haar zorgpaden heeft georganiseerd.
Jurgen Woerdman beschreef hoe er diagnostiek wordt bedreven over het zorgnetwerk heen en dat het een ander soort diagnostiek vraagt. Zo beoordeelt een specialist niet één uitslag maar adviseert hij de huisarts op basis van alle uitslagen. De huisarts doet maar één keer een aanvraag en de patiënt hoeft maar één keer te komen. Dat alles maakt de diagnostiek sneller en eenvoudiger, zo viel te concluderen.
Nadat Jurgen Woerdman de ICT infrastructuur via heldere sheets had toegelicht stond hij stil bij verdere uitdagingen en ambities. ‘Zorgpaden hebben de toekomst, aanleggen is complex’, was één van de belangrijke conclusies.
 
Tijd en kwaliteit in de huisartsengroep
De laatste spreker was huisarts Jurgen van der Velden van de Dierense huisartsengroep Hagenau. In zijn presentatie ‘Digitalisering vanuit het lab, een last of een zegen?’ bood hij zijn gehoor het interessante perspectief op het proces vanuit de huisarts. Met papier liepen we ‘vast’, stelde hij. Het digitale proces biedt onder andere tijdswinst op de prikpost, kwaliteitsverbetering en onder de organisatie én patiënten heerst mede daarom tevredenheid. Uiteraard zag Jurgen Van der Velden nog verbeterpunten. De interface kan bijvoorbeeld nog iets overzichtelijker in zijn ogen. Verder dacht hij hardop mee over de mogelijke innovaties die nog doorgevoerd kunnen worden. De integratie met Diagnostiek Planner zag hij als een uitgelezen kans.
 
Verder verbeteren
Tot slot gebruikten de gastheren Leo Kliphuis (SAN) en Emiel Smit (Topicus) het slotwoord om iedereen te bedanken en de geleerde lessen samen te vatten. Er liggen nog volop kansen het proces verder te digitaliseren en nauwer samen te werken. Het seminar droeg daar wat hen betreft ook aan bij. Samen discussiëren over hoe de diagnostiek zich met behulp van automatisering verder kan verbeteren blijft cruciaal. Na afloop toonde aanwezigen en sprekers zich enthousiast. Reden te meer om van het seminar een terugkerend evenement te maken.

Klik hier voor alle presentaties
 

Kamerbrief over investeringsmogelijkheden, kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders

De SAN heeft enige weken geleden de minister voor Medische Zorg en Sport geïnformeerd over ongewenste beïnvloeding van aanvragers van diagnostiek, onze "spiegeltjes en kraaltjes" brief. In een recente brief aan de kamer lijken onze zorgen gehoord en is er een kapstok om de door ons niet gewenst constructies tegen te gaan. Klik hier om de brief te lezen

Vooraankondiging innovatie congres SAN 

Onder de werktitel “Welke innovaties zijn er in de medische diagnostiek over 3, 5 en 10 jaar te verwachten?” organiseert de SAN op 28-11-2019 in Hotel van der Valk in Houten van 15.00 – 20.15 uur een congres. 
            
Doel
Innovaties in de medische diagnostiek benoemen en hun impact op de medisch diagnostische centra, hun aanvragers en de patiënten duiden.
 
Doelgroep
  • SAN bestuurders en toezichthouders
  • Medewerkers van SAN-organisaties
  • Stakeholders en aanvragers van medische diagnostiek
  • Beleidsmakers van zorggroepen, ziekenhuizen en transmurale instellingen
  • Industrie 
  • Zorgverzekeraars en overheid
  • Partners zoals NVKV, NVMM, Ineen etc. 
In de komende ALV zullen we de stand van zaken bespreken. Vanuit de leden zijn Jurgen Woerdman, Jacob Dijkstra, Peter Kamsteeg en Cor van Luik betrokken. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Alle SAN leden krijgen circa 5-10 vrijkaarten waardoor zij hun interne of externe stakeholders kunnen uitnodigen. 

Voor iedereen een mooie zomervakantie !

Agenda 2019 


ALV SAN
19-09-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht
21-11-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht

SAN congres Innovatie
28-11-2019 van 15.00 uur - 20.15 uur in Houten

 
Copyright © 2019 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp