Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek
View this email in your browser

Samenwerkingsmodellen in de medisch microbiologie
Met deze masterthesis door Marleen van Straten wordt onderzocht welke samenwerking binnen de medische microbiologie het meest wenselijk is.
Klik hier voor de presentatie.

Determining factors factors that influence purchasing laboratory services in primary care 
Met deze masterthesis door Sanne Bentum wordt onderzocht of het wenselijk is om de frontoffice en de backoffice apart zijn in te kopen.
Lees hier de gehele scriptie 

Sessie over labcodeset
Hoe kunnen laboratoria onderzoek van resistente ziekteverwekkers met gestandaardiseerde labcodes eenvoudig uitbesteden aan het Typeringsnetwerk-Nederland (RIVM)? Wat is er nog meer mogelijk met de Nederlandse Labcodeset? Hoe ziet de nieuwe HL7-standaard eruit waarmee de laboratoria deze gegevens elektronisch kunnen uitwisselen? Hoe worden de HL7-standaard en Nederlandse Labcodeset geïmplementeerd. Deze en andere vragen staan centraal bij de HL7 werkgroep labuitwisseling op 9 november 2018 in Hotel de Witte Bergen Hilversum. Wilt u deelnemen? Meldt u aan voor de werkgroep: inschrijfformulier
Advies over de bekostiging van de medisch-specialistische zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg te gaan belonen op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt. Contracteren op waarde moet de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt. Dit is nodig om de zorg ook op termijn betaalbaar te houden. Dat staat in het Advies bekostiging medisch-specialistische zorg ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ aan minister Bruins voor Medische Zorg.
Open consultatie MedMij standaarden
Met deze open consultatie wil het Programma MedMij inzicht verkrijgen of de opname van het MedMij Afsprakenstelsel in de basisinfrastructuur breed gedragen wordt. Tevens wil men inzicht verkrijgen in eventuele aandachtspunten bij implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen en bij de doorontwikkeling daarvan. De open consultatie loopt van 21 sep t/m 22 oktober 2018. Voor meer informatie zie link
Oprichter Jules Keyzer vertrekt bij Diagnostiek voor U
Kijk voor meer informatie op link.
SAN lid van VZVZ 
De SAN is lid geworden van VZVZ. Lees hier de statuten en de brief.
SAN visie en gedragscode voor laatste consultatie naar de leden
In de laatste ALV is de SAN visie en gedragscode besproken. Bijgaand de laatste versie voor consultatie. Lees hier de stukken en reageer naar info@de-san.nl.
Agenda

ALV SAN
29 november 2018 Utrecht van 10.30 -1300 uur 
Copyright © 2018 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp