Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek (week 40)
View this email in your browser
Herhaalde oproep : Thema bijeenkomst patient-tevredenheid 25 september.
Samen met Markteffect organiseert de SAN op 25 september van 13.00 uur tot 14.30 uur een bijeenkomst over het meten van patient-tevredenheid en klanttevredenheid. Veel SAN-leden maken al gebruik van deze mogelijkheid. Op deze bijeenkomst evalueren we en kijken we gezamenlijk vooruit aan de hand van goede voorbeelden. Nog dit jaar starten met PTO of KTO neem dan even contact op met Boj Nefkens van Markteffect (boj@markteffect.nl) Aanmelden of suggesties voor deze bijeenkomst mail even naar info@de-san.nl 

Benchmark ziekteverzuim
In de laatste ALV is afgesproken om (vrijwillig) mee te doen aan een SAN benchmark ziekteverzuim. Stuur deze link even door naar diegene die dit binnen uw organisatie kan invullen. Kleine moeite en het geeft gelijk een mooi overzicht. Klik hier.

Inventarisatie start HRM netwerk SAN .
Een aantal leden heeft belangstelling om een netwerk te vormen om HRM zaken met elkaar te bespreken. Heeft u of uw afdeling personeelszaken hiervoor belangstelling reageer dan even hier.
Helaas nog geen uitsluitsel over de vrijstelling VPB .
Het ministerie van Financien heeft ons helaas nog geen uitsluitsel gegeven over de vrijstelling. Als indicatie werd gegeven einde van dit jaar.
Deelname aan het SAN medici overleg.
Nog niet alle SAN leden participeren in het SAN Medici overleg. Het zou goed zijn als alle leden hieraan bijdragen. Wilt u weten wat hier zoal wordt besproken klik dan eens hier om de agenda van de volgende bijeenkomst te zien. Heeft u vragen over hoe uw organisatie het best kan deelnemen bel dan even gerust met Leo Kliphuis, 0621714138.
Overleg met VWS over subsidiegelden digitalisering.
Het heeft even geduurd maar op 2 oktober zal VWS met de SAN en Ineen in gesprek gaan over subsidie-mogelijkheden voor diagnostische centra om hun gegevens voor patienten digitaal te ontsluiten. 
Stand van zaken facultatieve prestatie.
Op 1-1-2019 bestaat er de technisch de mogelijkheid om deze prestatie met de zorgverzekeraar te contracteren. Vanuit de SAN zullen we hierover met zorgverzekeraars in gesprek gaan. Het inhoudelijke concept wordt verder uitgewerkt met de SAN Medici en in de ALV. Klik hier om de meest recente presentatie hierover te bekijken.
Wijzigingen in de governance bij VZVZ.
Aan het einde van het jaar zal de governance van Vereniging Zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) veranderen (lees vereenvoudigen). De SAN wordt nu lid van VZVZ. Meer willen weten? Klik hier.
Medisch inhoudelijke afbakening ziekenhuis verplaatste zorg.
Ter informatie hierbij de visie van de Federatie van Medisch Specialistische zorg op afbakening van de ziekenhuis verplaatst zorg. Meer willen weten? Klik hier.
Stand van zaken project eenheid van taal (t.b.v. de medische microbiologie).
In dit project wordt de digitale informatie-uitwisseling tussen laboratoria en het RIVM verbetert. Nog niet alles gaat goed maar de uitrol gaat van start. Meer willen weten? Klik hier.
Agenda

SAN thema sessie KTO/PTO
25 september 1300-1430 uur Utrecht

ALV SAN
4 oktober 2018 Utrecht van 10.30 -1300 uur 
Copyright © 2018 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp