Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek
View this email in your browser

Vrije prijzen eerstelijnsdiagnostiek per 2020

Het voorstel om per 2020 vrije prijzen voor de eerstelijsdiagnostiek in te voeren wordt morgen in de Tweede Kamer besproken. Vanuit de procedure-vergadering is voorgesteld om de brief van de minister voor kennisgeving aan te nemen. Naar verwachting zal er geen discussie over zijn en treedt het besluit in werking op 24 februari 2019.
 

Seminar "vrijstelling Vennootschapsbelasting"

Op 30 januari jl. organiseerde Deloitte een seminar over de vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor zelfstandige medisch diagnostische centra. Klik hier voor de presentatie. Voor de centra die onder het "90%" criteria vallen kan dit een vrijstelling betekenen. Het advies is om hierover met uw belastinginspecteur in gesprek te gaan. Heeft u als centrum hierover nog (nooit) geen contact gehad met de belastingdienst, dan is dat nu het moment. 
 

SAN Studie-reis 2019 naar Porto 

Op dit moment hebben we al 22 deelnemers en vordert de invulling van het programma. Zo is er een workshop over de toegevoegde waarde van diagnostiek, een workshop over regionale samenwerking o.l.v. Hein Abel en een bezoek aan Unilabs. We vertrekken op 10 april en komen terug op 13 april. De kosten van deze studie-reis bedragen € 1450 ex BTW per deelnemer (all-in). Wilt u zich nog inschrijven klik dan hier.
 

Nadere invulling "facultatieve prestatie"

Inmiddels hebben Renee van Snippenburg (SALTRO) en Annelies Lucas een opzet gemaakt voor de uit te werken zorgpaden. Via deze link is dit document te raadplegen. Op basis hiervan gaan we verder met de uitwerking.  

SAN in gesprek met de zorgverzekeraars

Het bestuur van de SAN heeft het visiedocument van de SAN naar de zorgverzekeraars gestuurd met het verzoek hierover met de SAN in gesprek te treden. Deze besprekingen worden in de komende weken gepland.   

WNT in 2019 

Hierbij een update voor interne toezichthouders/commissarissen en bestuurders. Klik hier

Evaluatie van portal voor patienten van de SALTRO

Saltro heeft een online portal voor het communiceren van uitslagen van bloedonderzoek geëvalueerd. Lees hier het gehele rapport (download).

Vereniging Medisch Microbiologische Laboratoria 

Deze vorig jaar opgerichte vereniging heeft een positiebepaling opgesteld (download). Het bestuur van de SAN heeft de vereniging uitgenodigd voor een overleg.  

LabMicTa 

Het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)heeft zich aangemeld als lid van de SAN. Op de komende ALV zullen zij zich presenteren. Kijk op www.labmicta.nl 
Agenda 2019 

ALV SAN
28-03-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht 
20-06-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht
19-09-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht
21-11-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht

Thema sessie voor RvC/RvT van SAN leden
20-06-2019 van 13.00 uur - 16.00 uur bij SALTRO Utrecht

SAN studie reis 2019 naar Porto
10 - 13 april 2019
 
Copyright © 2019 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp