Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek (week 10)
View this email in your browser

 

Heidelberg here we come!

Afgelopen dagen in Heidelberg geweest om de SAN studiereis naar Heidelberg (11-12 en 13 april) voor te bereiden. Vanuit Utrecht is het 4 uur met de auto. Prima restaurants gevonden, hotel goedgekeurd en de live-stream met het NVKC congres vanuit Papendal moet ook lukken. Voor het voorlopige programma klik hier.  Aanmelden voor deze studiereis via info@de-san.nl.
 

Kamervragen over facultatieve prestatie eerstelijns diagnostiek 

Op verzoek van VWS hebben we een eerste duiding gegeven hoe de facultatieve prestatie kan worden gebruikt. Hopelijk kunnen deze ook worden gebruikt om de recente kamervragen ter zake te beantwoorden. Lees hier de de nadere duiding. Wil je de brief lezen klik dan hier
Graag nodig SAN leden uit om hier op 20 maart van 16.00 uur -17.00 uur over te brainstormen. De bijeenkomst gaat per video-conference. Aanmelden voor deze bijeenkomst via info@de-san.nl 

 

Sessie met bestuurders en toezichthouders op 22 maart 2018

De bestuurders en de toezichthouders van de bij de SAN aangesloten organisaties zijn van harte uitgenodigd op 22 maart 2018 van 17.00-19.00 uur in Utrecht voor de jaarlijkse bijeenkomst.
Op deze bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal. Allereerst zal de voorzitter van de Raad van Toezicht van ATAL-Medial een inleiding geven hoe hij vanuit zijn rol aankijkt tegen de recente fusies van ATAL-Medial. Daarnaast wordt de concept SAN gedragscode besproken. Deze wordt nog aangepast op basis van de bespreking in de laatste ALV.  Graag opgeven als u komt bij info@de-san.nl

 

Unilabs Diagnostics AB mag Medlon B.V. overnemen (concentratiebesluit)

Unilabs Diagnostics AB mag Medlon B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 22 februari 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u hier.
 

Effecten van het gebruik van LSP (rapport)

Het uitwisselen van medische gegevens is van alle tijden. Met de komst van het Landelijk Schakelpunt en VZVZ is een betrouwbare en robuuste basisinfrastructuur in de eerste lijn gegroeid die aantoonbaar voldoet aan alle wet- en regelgeving. Na vijf jaar moet vastgesteld worden dat van de initiële aannames vooral de uitwisseling van medicatiegegevens aan de verwachtingen van de initiatiefnemers heeft voldaan. Wekelijks worden ruim een miljoen berichten met medische gegevens en in totaal ongeveer zes miljoen berichten uitgewisseld. Ruim 12 miljoen burgers hebben daar toestemming voor gegeven. Professionele samenvattingen van huisartsendossiers zijn in mindere mate beschikbaar. Geautoriseerde zorgverleners mogen gegevens uit de huisartsen- en medicatiedossiers alleen opvragen wanneer dat nodig is voor de behandeling van hun patiënt. Lees hier het rapport.

 

Dbc-pakket 2019 in concept gereed voor medisch-specialistische zorg

Het dbc-pakket dat in 2019 voor de medisch-specialistische zorg gaat gelden, is in grote lijnen gereed. Klik hier voor de conceptversie van het pakket. De regelgeving en de tarieven volgen bij de definitieve publicatie van het pakket uiterlijk 1 mei 2018.  
 

 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

De regels over cliëntenraden in de zorg worden gewijzigd. Het instrumentarium van de cliëntenraad wordt versterkt teneinde cliëntenraden beter in staat te stellen om de belangen van de cliënt te behartigen. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: vervanging van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht, betere regeling van de financiering, wettelijke regeling van het enquêterecht, meer ruimte voor maatwerk en een verplichting voor zorgaanbieders in de langdurige zorg om individuele cliënten inspraak te geven in aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. De verplichting tot het instellen van een cliëntenraad gaat gelden voor instellingen met meer dan tien medewerkers. De Inspectie Gezondheidszorg wordt belast met toezicht.
Voor de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel klik hier. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen klik hier.

 

Agenda

Masterclass Digitaal Leiderschap
7-3-2018 van 14.00 uur tot 20.00 uur bij Hotel van der Valk in Houten
SAN bestuurders en toezichthouders
22 maart 2018 van 17.00 tot 19.00 uur 
San Studiereis
11-12 en 13 april 2018 

ALV SAN
17 mei 2018
Copyright © 2018 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp