Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek
View this email in your browser

Geslaagde PGO experience 

Op 29 mei jl. was een grote delegatie van de SAN-leden te gast bij Ivido en zijn we voorgelicht over de stand van zaken t.a.v. de Medmij standaarden en de persoonlijke gezondheidsomgeving van Ivido. Dit PGO voldoet aan de eisen zoals door Medmij vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomst werd het volgende duidelijk:
 1. Het PGO kan zorgen voor een belangrijke doorbraak in de eigen regie van patiënten,
 2. De diagnostische gegevens in het PGO dienen vanuit de bronbestanden van de diagnostische centra te komen en niet vanuit het HIS, ZIS of ander systeem.
In de ALV van 20 juni is besloten om de concrete mogelijkheden van het PGO verder te onderzoeken. We gaan het volgende doen:
 1. We stellen een werkgroep (met verschillende deskundigheden) samen die de mogelijkheden van het PGO gaat onderzoeken,
 2. We Inventariseren welke leden en ook hoe zij willen aansluiten op het PGO;
 3. We gaan onderzoeken welke onderdelen we als SAN gezamenlijk zouden willen aanbieden aan de PGO-aanbieders. Bijvoorbeeld teksten met uitleg over de diagnostische informatie zoals bijvoorbeeld in vorm van “labsluiter”, maar er wordt ook gedacht aan een oproepsysteem voor chronische patiënten;
 4. We gaan onderzoeken welke diensten nog meer voor patiënten kunnen worden ontsloten via het PGO.
Binnenkort zal het bureau van de SAN het initiatief nemen om de werkgroep samen te stellen.

Seminar "Digitaal aanvragen en gegevensuitwisseling"

De SAN organiseert op 3 juli 2019 van 16.00 - 20.30 in samenwerking met Topicus een seminar over digitaal aanvragen en gegevensuitwisseling. De bijeenkomst vindt plaats op De Landgoederij, Camminghalaan 30 te Bunnik. Tijdens dit seminar kunt u bijdragen verwachten van Saltro, Starlet, Zorggroep Sint Maarten, Gelre Ziekenhuizen en een aanvragend huisarts. Inschrijven? Mail naar info@de-san.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een van uw diagnostiek aanvragende stakeholders meenemen. We hebben nog een paar plaatsen beschikbaar. 

Nieuw SAN lid; Results Laboratorium uit Dordrecht

In de laatste ALV hebben we kennisgemaakt met Results Laboratorium. Kijk op https://resultlaboratorium.nl voor hun activiteiten en werkgebied. Carine Mijnarends bedrijfskundig directeur en Warry van Gelder, medisch directeur zullen  Results Laboratorium vertegenwoordigen bij de SAN. 

Geslaagde sessie voor toezichthouders over regionale samenwerking en het beleid van zorgverzekeraars

De bijeenkomst voor toezichthouders en bestuurders op 20 juni 13.00-16.00 uur, met als thema regionale samenwerking en het beleid van zorgverzekeraars was zeer geslaagd. Met inleidingen van Guus van Montfoort, Christel Robben en Leo Kliphuis. Klik hier voor alle presentaties.

Vooraankondiging innovatie congres SAN 

Onder de werktitel “Welke innovaties zijn er in de medische diagnostiek over 3, 5 en 10 jaar te verwachten?” organiseert de SAN op 28-11-2019 in Hotel van der Valk in Houten van 15.00 – 20.15 uur een congres. 
            
Doel
Innovaties in de medische diagnostiek benoemen en hun impact op de medisch diagnostische centra, hun aanvragers en de patiënten duiden.
 
Doelgroep
 • SAN bestuurders en toezichthouders
 • Medewerkers van SAN-organisaties
 • Stakeholders en aanvragers van medische diagnostiek
 • Beleidsmakers van zorggroepen, ziekenhuizen en transmurale instellingen
 • Industrie 
 • Zorgverzekeraars en overheid
 • Partners zoals NVKV, NVMM, Ineen etc. 
In de komende ALV zullen we de stand van zaken bespreken. Vanuit de leden zijn Jurgen Woerdman, Jacob Dijkstra, Peter Kamsteeg en Cor van Luik betrokken. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Agenda 2019 


SAN seminar Digitaal aanvragen en gegevensuitwisseling
03-07-2019 van 16.00 uur - 20.30 uur in Bunnik

ALV SAN
19-09-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht
21-11-2019 van 10.30 uur - 13.00 uur bij SALTRO Utrecht

SAN congres Innovatie
28-11-2019 van 15.00 uur - 20.15 uur in Houten

 
Copyright © 2019 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp