Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek
View this email in your browser

Vrije prijzen eerstelijnsdiagnostiek

De NZa stelt voor om naar vrije prijzen te gaan voor de eerstelijnsdiagnostiek. Zie hiervoor bijgaand concept-brief aan de minister. De SAN heeft tot 9-11-2018 de tijd om te reageren. Geef uw mening en mail naar de SAN

Benchmark ziekteverzuim

Zes SAN leden hebben hun ziekte-verzuimcijfers over 2017 met ons gedeeld. Een lid heeft aangegeven niet mee te willen doen. Reacties zijn nog welkom.

Visie en gedragscode van de SAN gepubliceerd

Dank aan alle SAN leden die hun reacties hebben gegeven op de concept-stukken. Deze zijn allemaal verwerkt en dat heeft geleid tot onze nieuwe visie en gedragscode die u aantreft op onze website www.de-san.nl.
 

Studie-reis SAN naar Porto

Reserveer in uw agenda van 10 tot 13 april 2019. Het programma zal in november gereedkomen. 

Vijf labs operationeel en acht nieuwe labs gestart

Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR) verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel geworden met het nieuwe gestandaardiseerde systeem: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM.

Antibioticaresistentie; Van onderzoek naar praktijk en beleid. 

Midden in de World Antibiotic Awareness Week 2018 organiseren RIVM, VWS en ZonMw op 14 november de conferentie Antibioticaresistentie; Van onderzoek naar praktijk en beleid. Informatie: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/antibioticaresistentie-van-onderzoek-naar-praktijk-en-beleid-wat-kan-jij-er-mee/
 

Visie digitalisering huisartsenzorg 2019-2022

Dit visie-document geeft richting aan de doorontwikkeling van een bij een veranderende huis- art-senzorg passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur. Klik hier voor het document.


 
Agenda

ALV SAN
29 november 2018 Utrecht van 10.30 -1300 uur 
Copyright © 2018 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp