Copy
Veure aquest butlletí al navegador
Ja hem tornat!

Amb l’inici del setembre, reprenem l’activitat del Butlletí de la Federació per seguir compartint amb vosaltres tota la informació del nostre sector i les noves propostes formatives que us poden interessar.
La Federació al dia
Noves entrades al Blog. Entrevistes al president de la Federació, Jordi Busquet, publicades aquest estiu
Entrevista al president
Les mutualitats catalanes, una veritable estructura de país
La Federació de Mutualitats de Catalunya celebra els seus 125 anys d’història com la unió de les mútues catalanes, entitats sense ànim de lucre que des de fa segles garanteixen la cobertura de serveis bàsica a la població. “L’Estat durant segles no ha tingut la capacitat de mobilitzar els diners en favor de les classes populars i són les classes populars les que s’han agrupat des de l’edat mitjana per donar cobertura a les seves necessitats”, resumeix Jordi Busquet, president de la Federació. (ampliar)
 
Entrevista al president
Jordi Busquet: "El moviment mutualista català es mantindrà com una de les grans estructures de país"
Jordi Busquet és el president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, l’entitat que agrupa un sector que va néixer cap a l’edat mitjana per oferir protecció mútua a les persones membres més necessitades dins d’un gremi o àmbit industrial. La tasca de les mutualitats, però, amb els anys s’ha confós amb la de les companyies asseguradores i, a més, ha perdut certa rellevància entre les persones joves, encara que continuen tenint un fort impacte a Catalunya. (ampliar)

 
Itinerància de l'exposició del 125è aniversari

L’exposició dels 125 anys de la Federació de Mutualitats i del mutualisme a Catalunya, farà un recorregut per les seus de les Mutualitats catalanes a partir del mes de setembre.

La finalitat és donar-li la itinerància i el reconeixement que es mereix, així com fer difusió del mutualisme per tot Catalunya.Noves formacions

La Federació ofereix per a les mutualitats federades el cursos de formació inicial i contínua dels diferents nivells previstos a la Llei de Distribució.
Novetat: oberta la matrícula del Curs superior d’Assegurances Nivell 1, que s’iniciarà el proper mes d’octubre.

 
Activitat de les mutualitats
 


Mútua Terrassa incorpora recomanacions de mobilitat sostenible en els missatges de citació als pacients. (ampliar)  

Mútua Terrassa posada en marxa el nou servei d’Oftalmologia a Àptima Centre Clínic. (ampliar)
  
 
Grup Mutuam publica el “Mutuam News”  agost 2022. (ampliar)
 
La Fundació Mutuam Conviure convoca la 5a Jornada d'Atenció a la Dependència. (ampliar)Formació La Federació de Mutualitats facilita a les mutualitats federades un ampli ventall d’opcions que donen resposta a les seves necessitats formatives, en diferents àmbits, (junta directiva, direcció, persones treballadores), amb la finalitat de millorar les habilitats i competències de l’organització. (Veure nou apartat de formació)

 
Assegurances

- Les insurtech espanyoles capten 357 milions d'euros de finançament. (Füture 02/07/2022)

- Seria eficaç la prohibició del pagament de rescats en les ciberassegurances?. (100%Seguro 24/07/2022)

- El Ministeri d’Economia cerca una empresa externa per a gestionar l'allau de reclamacions a la Direcció General d'Assegurances. (economiadigital 31/08/2022)

- Les asseguradores posaran criteris de sostenibilitat en negoci i salaris. (elEconomista 01/08/2022)

- Continuïtat en la identitat dels clients: per què és important?. (Füture 26/08/2022)

-  Hisenda millora l'IRPF per als plans de pensions. (elEconomista 06/09/2022)

- Fer-se l'assegurança de vida en el banc, fins a quatre vegades més car que en l'asseguradora. (Cincodías 08/09/2022)

 
- La DGPFAT ha publicat les dades del sector de la mediació d'assegurances a Catalunya el qual genera 775 milions d'euros de negoci l'any 2021. (ampliar)
- La DGPFAT ha publicat les dades econòmiques del sector d’assegurances 2021. (ampliar)
- La DGPFAT ha publicat la radiografia del sector 2021. (ampliar)
- DGSFP, Butlletí d’informació trimestral d'assegurances i fons de pensions, primer trimestre de 2022. (ampliar)
- Eiopa insta a millorar la supervisió de l'externalització de serveis de les asseguradores. (ampliar) 
- Les asseguradores europees veuen necessari continuar treballant en l'Espai Europeu de Dades Sanitàries per a evitar la inseguretat jurídica. (ampliar) 
- L'Estratègia Europea de Protecció al Consumidor. (ampliar) 


 
Previsió Social Complementària

- Una reforma fiscal per a la competitivitat. (ampliar) 
 
Economia

- El Govern de Catalunya dona llum verda al text refós de la Llei de l'ICF. (PremsaGencat 26/07/2022)
- El PIB català creix un 4,8% interanual el segon trimestre de 2022. (PremsaGencat 01/08/2022)
- Indicadors de Conjuntura. Evolució de l’economia catalana i el seu entorn. Recull mensual setembre 2022. (ampliar)
- Nota de conjuntura econòmica. Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana i el seu entorn. Informe trimestral, juliol 2022. (ampliar)
- Informe anual de l’economia catalana 2021. (ampliar)

 

Economia social
-Seminaris de millora de competències professionals per a l’Economia Social impartits per EADA. (ampliar
-Noves activitats formatives dins l’àmbit de l’ESS programades a partir del setembre. (ampliar)
- Enquesta - Baròmetre del Tercer Sector Social. (TaulaTercerSector 01/08/2022)

- Butlletins mensuals de setembre 2022:


 
Actualitat jurídica

-  Resolució de 6 de setembre de 2022, de la DGSFP, per la qual es dona publicitat a les Directrius revisades de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació sobre la valoració de les provisions tècniques. (ampliar)
- Resolució de 6 de setembre de 2022, de la DGSFP, per la qual es dona publicitat a les Directrius revisades de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació Directrius sobre els límits contractuals. (ampliar)

- Ordre HFP/823/2022, de 24 d'agost, per la qual s'aprova el model 345 de "Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips, aportacions i contribucions" i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187 de "Declaració informativa. Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les Institucions d'Inversió Col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte d'IRPF, IS i IRNR en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts a conseqüència de transmissions o reemborsaments d'aquestes accions i participacions i drets de subscripció.". (ampliar)
 

Butlletí informatiu núm. 324. 12 de setembre de 2022

Contacta amb nosaltres
Roger de Llúria, 119 – 4t. 2a | 08037 Barcelona
federacio@mutualitats.cat  
Tel. 93 467 17 27 


Donar-me de baixa
Twitter
LinkedIn