Copy
Veure aquest butlletí al navegador
La Federació al dia
Entrevista al president a la revista Foment


Novena trobada de mutualitats presencial

Continuem escalfant motors per a la novena trobada de mutualitats. Guardeu la data, serà  la segona quinzena de novembre a Barcelona. Us anirem donant més informació puntualment a aquest butlletí.
 
Activitat de les mutualitats

Mútua Terrassa  celebra la V Jornada de lactància materna: la situació de la lactància materna com a mirall del nostre entorn. (ampliar) La Mútua dels Enginyers signa un conveni de col·laboració i patrocini amb l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària. (ampliar)
 

Dates clau
4 novembre 
Darrer dia per presentar l’IQS 3r. Trimestre 2022
Formació Distribució d’Assegurances

La Federació ofereix per a les mutualitats federades el cursos de formació inicial i contínua dels diferents nivells previstos a la Llei de Distribució.
Novetat: oberta la matrícula del Curs superior d’Assegurances Nivell 1, que s’iniciarà aquest mes d’octubre.

 

Formació La Federació de Mutualitats facilita a les mutualitats federades un ampli ventall d’opcions que donen resposta a les seves necessitats formatives, en diferents àmbits, (junta directiva, direcció, persones treballadores), amb la finalitat de millorar les habilitats i competències de l’organització. (Veure apartat de formació)

 

Assegurances

- L'assegurança europea demana impulsar la portabilitat de les dades i garantir la igualtat de condicions. (Füture 4/10/2022)

- La rendibilitat sobre recursos propis de l'assegurança espanyola escala fins al 6,44% fins a juny. (SegurosNews 5/10/2022)

- El Consell General valora positivament que EIOPA exigeixi a la banca acabar amb irregularitats. (SegurosNews 5/10/2022)

- Pla Estratègic d’Eiopa per al període 2023-2026. (ampliar) 


Economia 

- Indicadors de conjuntura. Evolució de l’economia catalana i el seu entorn. Recull mensual d’indicadors, octubre 2022. (Economia/gencat.cat)

 
- Publicat l'Informe Mensual d'Execució (IME) del Pressupost 2022 de juliol i agost. (Economia/gencat.cat)
- Presentació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2023, aprovat pel Consell de Ministres. (ampliar)
- Quadre macroeconòmic. Pressupostos Generals de l’Estat 2023. (ampliar)


 
Economia Social

- El Govern de Catalunya impulsa prop de 170 projectes cooperatius amb una dotació rècord de 28 M€. (Premsa/gencat.cat 03/10/2022)
- Entrevista a Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior i Govern Obert: El tercer sector social català ha de tenir la mirada a Europa per explicar que vol ser un actor en el desplegament de les polítiques europees. (Taula del Tercer Sector 30/09/2022)


 
Troba els darrers butlletins a la nostra pàgina web!

T'has perdut algun butlletí i no saps com recuperar-lo? A partir d'ara, això ja no serà cap problema! Pots consultar els darrers butlletins a l'apartat corresponent del nostre web. 
Butlletí informatiu núm. 328.  10 d'octubre de 2022

Contacta amb nosaltres
Roger de Llúria, 119 – 4t. 2a | 08037 Barcelona
federacio@mutualitats.cat  
Tel. 93 467 17 27 


Donar-me de baixa
Twitter
LinkedIn