Copy
Veure aquest butlletí al navegador
La Federació al dia
Descarrega't el llibre del 125è aniversari a la web
 

Ja tenim disponible el llibre digital del 125 anys d’història de la Federació de Mutualitats de Catalunya, en el que es fa un repàs del passat, present i futur del mutualisme, oferint un viatge amb imatges i anècdotes amb la finalitat de donar a conèixer la trajectòria i la vigència de la Federació envers a les mutualitats federades. Hi som i hi serem!! 

Activitat de les mutualitats


 


Grup Mutuam publica el “Mutuam News”  juliol 2022. (ampliar)


 


Nomenament del nou president de La Mútua dels Enginyers, el Sr. Carles Albà. (ampliar) 

Dates clau
5 agost
 
Darrer dia per presentar l’ IQS 2n. Trimestre 2022
 
Formació La Federació de Mutualitats facilita a les mutualitats federades un ampli ventall d’opcions que donen resposta a les seves necessitats formatives, en diferents àmbits, (junta directiva, direcció, persones treballadores), amb la finalitat de millorar les habilitats i competències de l’organització. (Veure nou apartat de formació)
 Assegurances

-  Phygital: Clau per al futur del sector assegurador. (Füture 4/7/2022)

- El debat parlamentari de la Llei de Distribució, pendent 2 anys després de la IDD. (SegurosNews 1/7/2022)

- La DGSFP publica el seu Butlletí d'Informació Trimestral d'Assegurances i Fons de Pensions quart trimestre de l'exercici 2021. (ampliar)

- El benefici abans d'impostos del sector a març de 2022 va ser de l’11,52% de les primes. (ampliar) 

- Insurance Europe respon a la consulta sobre el projecte de directrius sobre el càlcul de multes per protecció de dades. (ampliar) 

Previsió social complementària

- Com financem la tercera i quarta edat?. (ElPeriódico 5/7/2022)

Economia
 

- La Unió Europea va acordar regulacions per a les criptomonedas. (ámbito 1/7/2022)
- Indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya. Evolució de l’economia catalana i el seu entorn, juliol 2022. (Economia Gencat.cat)

Aescat


- Álvaro Porro: “L’estratègia ESSBCN2030 ens ajuda a generar infraestructures i estructures per fer créixer projectes d’ESS”. (ampliar)

Economia social

- Seminaris de millora de competències professionals per a l’Economia Social impartits per EADA. (ampliar)
-  Activitats formatives dins l’àmbit de l’ESS programades per al juliol. (ampliar) 
- Can Batlló: futur centre de promoció de projectes cooperatius. (LaVanguardia 4/7/2022)
- La celebració del Dia Internacional de les Cooperatives reconeix el protagonisme de les cooperatives per a construir un món millor. (Coopcat 4/7/2022)

- Butlletins mensuals:

Actualitat jurídica
 

- Resolució de 23 de maig de 2022, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es dona publicitat a les Directrius revisades de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació relatives a l'Identificador d'Entitats Jurídiques. (ampliar)

- BOE, Resolució de 17 de juny de 2022, de la DGSFP, per la qual es publica l'actualització dels imports continguts en els articles 11 i 78 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. (ampliar)

- DOGC, Resolució SLT/1978/2022, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2022- 2023 (ref. BDNS 634515).(ampliar

Butlletí informatiu núm. 321  11 de juliol de 2022

Contacta amb nosaltres
Roger de Llúria, 119 – 4t. 2a | 08037 Barcelona
federacio@mutualitats.cat  
Tel. 93 467 17 27 


Donar-me de baixa
Twitter
LinkedIn