Copy
Veure aquest butlletí al navegador
La Federació al dia

Novena trobada de mutualitats a Barcelona

El proper 24 de noviembre, la Federació de Mutualitats celebrarà de forma presencial a la ciutat de Barcelona, la 9ª edició de la Trobada de Mutualitats de Catalunya.Comptarem amb destacades ponències i amb l'assitència d'autoritats de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

La Federació assisteix a la Setmana Mundial del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona

El director general de Federació de Mutualitats, Cristóbal Sarrias, va assistir el passat 25 d’octubre, a la novena edició de la Setmana Mundial del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona dedicada a la innovació com a motor de futur. Al llarg de l'acte, s’han donat a conèixer de primera mà les iniciatives que vinculen companyies i mediadors en el desafiament d'afrontar amb èxit els reptes que tenim al davant.
Activitat de les mutualitats

- Mutuacat ha participat en la Fira de Consum Sobirà a Terrassa. (ampliar)
- Mutuacat col·labora en l’edició dels articles de la secció “Assegurem.nos-en 2012-2022”. (ampliar) 
 


- L’Hospital Universitari de Mútua Terrassa ha celebrat la tercera edició de la jornada sobre patologia mèdica durant l'embaràs. (ampliar) 
- L’Hospital Universitari de Mútua Terrassa ha rebut la visita del director mèdic i cap de cirurgia toràcica del Tata Memorial Hospital de Mumbai (Índia). (ampliar) 
- L’Hospital Universitari de Mútua Terrassa ha celebrat la cinquena conversa del cicle “Dijous de Mútua” que porta el títol “Rehabilitació postural”. (ampliar)
- L’Hospital Universitari de Mútua Terrassa ha celebrat la  segona edició de la jornada d’actualització en
Hematologia i Hemostàsia. (ampliar) 
 - Mutuam celebra la 17a Jornada d’Atenció Sociosanitària centrada en “La salut mental i l’envelliment” (ampliar).  
 

Agenda
7 novembre 
Curs de formació “La comunicació no verbal, el llenguatge corporal en el treball”
24 novembre 
9a Trobada de Mutualitats de Catalunya
Dates clau
4 novembre 
Darrer dia per presentar l’IQS 3r. Trimestre 2022
Formació Distribució d’Assegurances

La Federació ofereix per a les mutualitats federades el cursos de formació inicial i contínua dels diferents nivells previstos a la Llei de Distribució.
Formació La Federació de Mutualitats facilita a les mutualitats federades un ampli ventall d’opcions que donen resposta a les seves necessitats formatives, en diferents àmbits, (junta directiva, direcció, persones treballadores), amb la finalitat de millorar les habilitats i competències de l’organització. (Veure apartat de formació)
 

Mutualitats

- La Confederación Española de Mutualidades celebra el seu 75è aniversari. (ampliar) 

Assegurances

- Sostenibilitat, IFRS17 i ​​taules biomètriques, novetats a la Guia de la Funció Actuarial. (SegurosNews 24/10/2022)

- La DGSFP s'adhereix a l'advertiment d'EIOPA sobre les assegurances de protecció creditícia. (ampliar)

-  Insurance Europe adverteix sobre les conseqüències imprevistes de la derogació de la Directiva sobre comercialització a distància. (ampliar)

-  Les Primes d'Assegurances van assolir els 47.481 milions d'euros el setembre del 2022 i l'estalvi gestionat a Vida els 191.531. (ampliar) 
-  Els sectors de Professionals, Industrial-Energètic i Financer van suposar el 65% de les primes d'assegurances de ciberriscos el 2021. (ampliar) 
- Resolució de 6 de setembre de 2022, de la DGSFP, per la qual es dona publicitat a les Directrius revisades de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació sobre la valoració de les provisions tècniques. (ampliar)
- L'Autoritat Europea de Supervisió d'Assegurances i Pensions de Jubilació (EIOPA) ha publicat una Revisió temàtica sobre assegurances de protecció creditícia venuts a través de bancs. (ampliar)
Previsió social complementària

- El president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, Jordi Busquet, participarà en la Jornada “Especial Pensions” que se celebrarà el dia 21 de novembre, dins del ”07 Workshop on Pensions and Insurances” organitzat per l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària. La seva participació és desenvoluparà en la taula rodona sobre mutualitats de previsió social.


Economia 

-  El Govern de Catalunya estima que el PIB català creixerà un 4,4 % el 2022 i un 1,7 % el 2023. (Premsa.Gencat.cat 20/10/2022)
- L’Euro segueix per sobre de la paritat davant el dòlar després de les decisions del BCE. (L’Econòmic 27/10/2022)Aescat


- Recomanació de l’OCDE sobre l’economia social i solidària i la innovació social. (ampliar)

Economia Social

- El Ministeri de Treball executa els 10,4 milions de subvencions per a l'economia social i el treball autònom. (EuropaPress 25/10/2022)
 
- Butlletins octubre 2022:
 
Butlletí d'Economia Social, Generalitat de Catalunya. (ampliar)

Actualitat jurídica
 

- BOE, Reial decret 885/2022, de 18 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació. (ampliar) 
Troba els darrers butlletins a la nostra pàgina web!

T'has perdut algun butlletí i no saps com recuperar-lo? A partir d'ara, això ja no serà cap problema! Pots consultar els darrers butlletins a l'apartat corresponent del nostre web. 
Butlletí informatiu núm. 331.  31 d'octubre de 2022

Contacta amb nosaltres
Roger de Llúria, 119 – 4t. 2a | 08037 Barcelona
federacio@mutualitats.cat  
Tel. 93 467 17 27 


Donar-me de baixa
Twitter
LinkedIn