Copy
Veure aquest butlletí al navegador
La Federació al dia
Assistim al XVI Encuentro de Mutualidades de Previsión Social

El passat 21 i 22 de juny la Federació de Mutualitats ha assistit el XVI Encuentro de Mutualidades de Previsión Social de la Confederación Española de Mutualidades que s’ha celebrat a Màlaga. L’objectiu de la convocatòria és analitzar el valor del mutualisme de previsió social, a més de ser un espai de reflexió amb els professionals del sector.
 
Activitat de les mutualitats

 


La Mútua de Granollers ha signat un acord de col·laboració per presentar el primer centre esportiu de la comarca amb exercici terapèutic. (ampliar) 

 La Fundació Mutuam Conviure convoca la 21a edició del seu Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària. (ampliar)

La Fundació Mutuam Conviure convoca la 4a edició del seu Premi de Recerca d'Atenció a la Dependència.(ampliar)
 

La Mútua dels Enginyers presenta la seva Memòria Social. (ampliar) 

 
Dates clau


9 juliol


 
Darrer dia per presentar a la DGPFAT: 
 
Informe del Defensor del Mutualista
Comptes anuals 2021 (també penjar a la web)
Informe de Gestió
Informe d’Auditoria  (també penjar a la web)


Formació La Federació de Mutualitats facilita a les mutualitats federades un ampli ventall d’opcions que donen resposta a les seves necessitats formatives, en diferents àmbits, (junta directiva, direcció, persones treballadores), amb la finalitat de millorar les habilitats i competències de l’organització. (Veure nou apartat de formació)

 


Assegurances

- Solvència II: el Consell Europeu acorda la seva posició sobre normes actualitzades per a les companyies d'assegurances. (ampliar) 


Economia 

-  Informe anual de l’economia catalana 2021. (Gencat.cat juny/2022)
- Esdeveniments Econòmics i Financers. (Gencat.cat 21/6/2022)


Economia Social

-Seminaris de millora de competències professionals per a l’Economia Social impartits per EADA. (ampliar
- Formació i programes per organitzacions d’economia social i solidària, per promoure l’ESS per a un desenvolupament sostenible. (ampliar
 
Actualitat jurídica

- Resolució EMT/1739/2022, de 2 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes singulars de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació, en l'exercici 2022, regulada en l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d'agost (ref. BDNS 631785). (ampliar)

 
Butlletí informatiu núm. 319.  27 de juny de 2022

Contacta amb nosaltres
Roger de Llúria, 119 – 4t. 2a | 08037 Barcelona
federacio@mutualitats.cat  
Tel. 93 467 17 27 


Donar-me de baixa
Twitter
LinkedIn