Copy
View this email in your browser
Park Leudal Oost           
Datum: 15-06-2015

Ondernemerschap en creativiteit van verenigingen en inwoners worden juist in deze tijden van bezuinigingen gewaardeerd. En dat doen we met de ontwikkeling van Park Leudal-Oost: we maken ons sterk voor een toekomstbestendig multifunctioneel, bovenlokaal park voor inwoners van Leudal-Oost. Samenwerking is daarbij nu al volop gaande én keihard nodig. Dat geldt voor verenigingen, kernen en voor de gemeente Leudal, die een faciliterende rol heeft.

Park Leudal-Oost is een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Op en rond het park komen verbindingen met natuur en recreatie. Het park is daarmee niet alleen en plek voor verenigingen en andere georganiseerde gebruikers. We willen het ook toegankelijk maken voor ongeorganiseerde gebruikers/recreanten.
 
Inmiddels ondersteunen al vele partijen Park Leudal-Oost. Met een slimme programmering en beheer van het park kunnen we samen veel meer! We pakken de verdere ontwikkeling gezamenlijk voortvarend op!
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
(Mogelijke) Toekomstige gebruikers buigen zich over varianten 

‘Cultuur net zo belangrijk als sport’. ‘Betrek commerciële partijen erbij’. ‘Gebruik de kracht van samenwerking’. ‘Kies voor fasering’. ‘Kijk goed of het mogelijk is om het zwembad te behouden’. ‘Betaalbaarheid is belangrijk’. ‘Aandacht voor parkeren, ook in wisselwerking met de buurt’. ‘Nu al mooie kruisbestuivingen tussen verenigingen. ‘ ‘Voorzieningen kunnen elkaar versterken.’

Een kleine greep uit de vele reacties en suggesties tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep dinsdag 26 mei 2015. Daarbij werden verschillende varianten gepresenteerd en besproken. In de klankbordgroep komen de diverse (potentiële) gebruikers van het toekomstige Park Leudal-Oost samen. De opkomst was boven verwachting! Fijn om te merken dat Park Leudal-Oost volop leeft. 


Lees hier het volledige artikel
Uitnodiging inloopavond dinsdag 23 juni

Wilt u meer weten over de voorlopige variant voor Park Leudal-Oost die komende tijd samen met onder andere (mogelijke) toekomstige gebruikers wordt uitgewerkt? U bent van harte welkom op dinsdagavond 23 juni tussen 20.30 uur en 22.00 uur op het tijdstip dat u het beste schikt. Voorafgaand aan de inloopbijeenkomst van Park Leudal-Oost is er vanaf 19.30 uur een bijeenkomst over het Gemeenschapshuis In d’n Haammaeker. Beide vinden plaats in In d’n Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer.

In deze voorlopige variant is aandacht voor de mogelijke voorzieningen en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid.  Tijdens deze avond horen we graag ook uw reacties. Die nemen we mee bij de verdere uitwerking. We heten u 23 juni van harte welkom!
Jenny van Sint Fiet: ‘Zo mooi om dingen te combineren’

Dat Park Leudal-Oost leeft, blijkt wel uit de vele reacties. En aan enthousiasme gebrek. Zoals bij Jenny van Sint Fiet van Kinderdagverblijf Tante Pollewop met ook buitenschoolse opvang. Het kinderdagverblijf is één van de 18 ondertekenaars van de intentieovereenkomst voor Park Leudal-Oost begin dit jaar. “Ik zie inderdaad alleen maar kansen, meerwaarde,” vertelt Jenny, waarna ze haar verhaal vol energie vervolgd. 

Lees hier het volledige aritkel
Park Leudal- Oost ‘voorbeeld van burgerkracht’

‘Sportinstellingen met een open en maatschappelijke visie (bijvoorbeeld Open Clubs) hebben meer kans om  in de toekomst te blijven bestaan. Deze sportinstellingen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan gemeentelijk doelstellingen zoals het bevorderen van de participatie en de zelfredzaamheid van burgers.‘

Zo luidde de uitnodiging van Sportservice Noord-Brabant, Sport Zeeland, Huis voor de Sport Limburg en Vereniging Sport en Gemeenten voor de inspiratiebijeenkomst op 11 juni in Neer. Daarbij werd ingegaan op een aantal voorbeelden, waarvan Park Leudal-Oost er één is. Een mooi compliment.


Lees hier het volledige artikel 
Raads- en commissieleden op bezoek

Begin juni zijn de raads- en commissieleden op het Sportpark ‘t Ligteveld bijgepraat over de vorderingen van Park Leudal-Oost, waaronder de status van de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek. De aanwezigen, bogen zich, net zoals de klankbordgroep in de week daarvoor, over de verschillende varianten. Ook hun reacties nemen we mee in het verdere proces.

Binnen enkele weken nemen de gemeenteraad en het college een besluit waarmee Park Leudal-Oost door kan naar een volgende fase: het verder uitwerken van een voorlopige variant.

 
Park Leudal-Oost te gast bij Sportcafé 

In juni vindt het allereerste Sportcafé Leudal plaats. En wel op 23 juni 19:30- 21:00 uur bij SV Roggel. Met dit allereerste Sportcafé Leudal  wil Synthese zoveel mogelijk Leudalse sportverenigingen bereiken en op die manier inzicht krijgen in de behoeften van de verenigingen. Daarnaast kennismaken met en leren van elkaar. Want uiteindelijk weten en bereiken we samen meer dan alleen. Naast Het Huis van Accretos, het fusieproces tussen Horner Tennis Club en Tennis Vereniging Aldenghoor tot tennisvereniging Napoleon,  ‘Doe bès noe aan zèt’ van SV Roggel, deelt ook Park Leudal-Oost haar visie en gedachten.

Voor aanmeldingen en /of  vragen kunt u bellen, telefoon 06-36543875 of mailen naar myrna.welten@synthese.nl

 
Volop belangstelling vanuit media 

Park Leudal-Oost mag op veel belangstelling rekenen. Zowel vanuit de gemeenschappen en haar verenigingen, maar ook vanuit diverse media. Zo verschijnt er eind juni een uitgebreid artikel in Zakenblad Regio Weert. Hierin komen enkele betrokkenen vanuit Park Leudal-Oost en wethouder John van den Beuken aan het woord. Alle bedrijven in de regio Weert, waaronder ook Leudal, ontvangen deze uitgave. Houd jullie brievenbus in de gaten. 

 
Intentieverklaring van de deelnemende verenigingen, getekend op 29 januari 2015.

Lees hier meer over deze avond.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
© Alle rechten voorbehouden - Park Leudal Oost | Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail met naar nieuwsbrief@parkleudaloost.nl (onderwerp: afmelding nieuwsbrief). 

http://www.parkleudaloost.nl