Copy
Si no veieu correctament aquest correu feu clic aquí.

 

El TERMCAT publica el Vocabulari de l’aprenentatge en línia, que ha elaborat juntament amb la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Es tracta d’un recull d’una cinquantena de termes catalans, amb definicions i equivalents en castellà, francès i anglès, que representa una aproximació sectorial a un àmbit transversal i ampli, que ha crescut gràcies al desenvolupament d’Internet i de les noves tecnologies aplicades a l’educació.

La motivació d’aquesta obra s’ha de buscar en la dificultat de denominar en català una terminologia nova que majoritàriament ha entrat directament en anglès (e-learning, m-learning, x-learning, e-assessment, MOOC, PLEe-portfolio, etc.) i en l’interès de la UOC, com a promotora de la iniciativa, d’aconseguir el màxim consens en la fixació de les propostes catalanes. El TERMCAT ha analitzat cadascun dels termes, amb el suport dels especialistes de la UOC i altres experts del sector, i algunes de les propostes sorgides d’aquest treball han estat posteriorment validades pel Consell Supervisor del TERMCAT.

El Vocabulari de l’aprenentatge en línia ofereix, doncs, propostes catalanes alternatives als manlleus anglesos, en casos com ara aprenentatge en línia o aprenentatge digital (e-learning), aprenentatge adaptatiu (adaptive learning), educació semipresencial (blended education), entorn personal d’aprenentatge (personal learning environment), ludificació (gamification) o portafolis digital dossier digital (e-portfolio).

Share
Tweet
Forward
Les vostres dades personals consten al nostre fitxer automatitzat d’usuaris i reben un tractament confidencial, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades són necessàries per al desenvolupament normal de les activitats del TERMCAT i per a fer-vos arribar informació que pugui ser del vostre interès. En cas que no ens comuniqueu el contrari entenem que ens doneu el consentiment per a mantenir les dades en el fitxer. En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades enviant un missatge a informacio@termcat.cat.

Per donar-vos de baixa, cliqueu l'enllaç  -  Per actualitzar les vostres dades, cliqueu l'enllaç 

 © 2016 TERMCAT, Centre de Terminologia