Copy
De scheidsrechterscommissie is nog steeds volop in beweging!
Bekijk deze nieuwsbrief online
Beste scheidsrechters,
 
Hierbij de tweede nieuwsbrief van de scheidsrechterscommissie! Er is in de tussentijd weer veel gebeurd en geregeld. Via deze nieuwsbrief brengen we jullie weer op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Suggesties zijn nog steeds altijd welkom!

De scheidsrechtercommissie
Arbitrageplan
Rinie van Alphen en Harrie van Zalingen hebben hun cursus Scheidsrechterscoördinator met succes afgerond. Tijdens deze opleiding hebben ze het verouderde scheidsrechtersbeleid leeg geveegd en een nieuw arbitrageplan geschreven. In dit plan zijn een viertal doelstellingen opgenomen met een looptijd van drie seizoenen. Binnen deze periode willen we het volgende bereiken:
  1. Elke competitie- en bekerwedstrijd bij de Wilhelmina Boys wordt geleid door een opgeleide scheidsrechter. Bij voorkeur opgeleid door de KNVB, maar incidenteel is ook een interne opleiding voldoende.
  2. Het hebben van een actueel informatieplatform Arbitrage die voor iedereen binnen de vereniging toegankelijk is.
  3. Iedereen binnen de vereniging is op de hoogte van de actuele spelregels.
  4. De scheidsrechter wordt binnen alle geledingen van de Wilhelmina Boys geaccepteerd en gesteund. De scheidsrechter wordt door iedereen als een volwaardige scheidsrechter beschouwd en het imago van de scheidsrechter wordt verbeterd.
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een aantal concrete activiteiten. Verder omvat dit plan alle handvatten en praktische zaken waarmee de scheidsrechterscommissie haar taken zo goed mogelijk kan uitvoeren. Het arbitrageplan is goedgekeurd door het hoofdbestuur waardoor het is vastgelegd binnen de vereniging. Binnenkort zal het plan integraal op de website te lezen zijn (zie onderstaand kopje).
Website Arbitrage
Een van de uitgewerkte activiteiten is het vernieuwen van de website Arbitrage. De site van Wilhelmina Boys heeft een apart deel voor de scheidsrechters, maar deze is inmiddels flink verouderd. De scheidsrechterscommissie heeft een nieuwe opzet gemaakt en deze doorgesproken met de beheerder van de website. Binnenkort zal alles achter de schermen in orde worden gemaakt waarna we de site kunnen vullen met alle actuele informatie op scheidsrechtersgebied. Hieronder vallen spelregels, informatie over de commissie, het arbitrageplan en verdere informatie over de KNVB. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal deze website in de lucht zijn!
Opleiding & Begeleiding
Na de zomerstop starten we met een tweetal opleidingen: Pupillenscheidsrechter en BOS-scheidsrechter. Alle kandidaten hebben al een uitnodiging gehad. We zijn in overleg om deze opleidingen in Best te organiseren, in samenwerking met Best Vooruit. De overleggen met onze zustervereniging en de KNVB zijn inmiddels gestart.
Mochten we iemand zijn vergeten uit te nodigen, dan horen we dat graag. Verdere informatie over de opleidingen is te verkrijgen via Rinie van Alphen.

Ondertussen zijn we ook hard aan het werken aan een begeleidingsplan. Voor onze doelstelling om gediplomeerde scheidsrechters op iedere wedstrijd te hebben, is het ook belangrijk om alle scheidsrechters te begeleiden. We zijn nu aan het uitwerken hoe vaak iedereen begeleid moet worden en door wie. We hebben drie gediplomeerde begeleiders en een aantal ervaren scheidsrechters in huis. Daarnaast hebben we ook twee ervaren begeleiders op afroep beschikbaar.
Aan het begin van het nieuwe seizoen gaan we het begeleidingsplan uitrollen binnen de scheidsrechterscommissie.

Verder zal er in het begin van het nieuwe seizoen een aftrapbijeenkomst georganiseerd worden voor alle pupillenscheidsrechters. Op deze avond willen we het geheugen van iedereen weer opfrissen en door middel van een leuke quiz iedereen weer scherp krijgen voor het nieuwe seizoen!
Taakverdeling scheidsrechterscommissie
Door de personele wisselingen en uitbreiding van de commissie dit seizoen, is de taakverdeling een beetje onoverzichtelijk geworden. In het arbitrageplan is de taakverdeling vastgelegd. Hieronder staat kort weergegeven wie welke taken onder zijn hoede heeft, zodat het voor iedereen weer wat duidelijker is.

Harrie van Zalingen (voorzitter)
•    Algemene zaken
•    Budgethouder
•    Scheidsrechtersmaterialen
•    Aanstellingen toernooien
Rinie van Alphen (commissielid)
•    Website
•    Spelregels
•    Opleidingen
•    Begeleiden
•    Arag Certificering
Simon Boerema (commissielid)
•    Aanstellingen jeugdafdeling
Hans van Kerkoerle (commissielid)
•    Aanstellingen toernooien
•    Samenwerkingsverband PSV
Jan van Hoogstraten (commissielid)
•    Champions League
Cas Hendriks (commissielid)
•    Aanstellingen seniorenafdeling
Lennart Geertsen (commissielid)
•    Contactpersoon partners
•    Spelregels
William Vlassak (ondersteunend commissielid)
Pssst… Heeft iedereen de mooie posters al zien hangen bij de Wilhelmina Boys?
Seizoensafsluiting
Het seizoen zit er bijna op. De competities zijn afgelopen en enkele toernooien zijn al achter de rug. De laatste loodjes nog en dan begint de zomerstop. Zondag 28 juni organiseert Wilhelmina Boys de vrijwilligersmiddag. Een gezellig samenzijn waarbij de club alle vrijwilligers van de vereniging bedankt, dus ook de scheidsrechters. Noteer de dag alvast in de agenda’s, iedereen krijgt nog een aparte uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Copyright © 2015 Scheidsrechterscommissie Wilhelmina Boys