Copy
Bekijk e-mail in uw browser
 
 

Interview met Tineke Veltman en Erik Visser

De gemeente Súdwest-Fryslân telt 74 kernen en 56 dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen. Tineke Veltman en Erik Visser werken mee aan de invulling van het dorpshuizen- en kernenbeleid. 

Wat is jullie functie bij de gemeente?
Tineke: “Ik ben beleidsmedewerker sociaal domein met als speciale taak dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen

Lees verder

Vluchtelingen met een status in mijn dorp

Er komen steeds meer vluchtelingen in Nederland. Asielzoekerscentra raken vol en noodlocaties moeten een oplossing bieden. In de AZC ‘s zitten landelijk ongeveer 13.700 statushouders; medelanders dus.
 
Doarpswurk vraagt Friese dorpen te onderzoeken of er in hun dorp huisvestingsmogelijkheden voor statushouders zijn.

Lees verder

Informatie bijeenkomsten 'Doarpshuzen mei in duorsume takomst'

Tot nu toe hebben 32 dorpshuizen hebben zich aangemeld om mee te doen aan de pilot ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’. Minne Hovenga is blij met het animo: “Deze dorpshuizen krijgen de mogelijkheid in 2016 professioneel advies in te winnen over het energieverbruik en de exploitatie van hun gebouw onder de loep te nemen. Dit levert een aantal maatregelen op om uiteindelijk kosten te besparen.” 

Lees verder

Word jij Hartveilig ambassadeur?

In Fryslân is de overlevingskans van een hartstilstand erg laag, er moet iets gebeuren. Stichting Fryslân Hartveilig zet zich in om de overlevingskans van een hartstilstand te verhogen. 

Lees verder

Afscheid Tom Vellinga

Beste mensen
In overleg met mijn werkgever Doarpswurk heb ik besloten, na een periode van ziekte, om per 1 april 2016 met pensioen te gaan. Ik heb me jarenlang met passie in kunnen zetten voor plattelandsontwikkelings- projecten en speciaal voor het dorpshuizenwerk in Fryslân en Nederland. Ruim 20 jaar ben ik consulent geweest voor dorpshuisbesturen bij de Stichting Samenwerking van Dorpshuizen in Friesland ( SDF). Veel respect heb ik gekregen voor al die mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het dorpshuizenwerk.

Lees verder

Fryslân DOK

'Energie neutrale gemeenschap tot doel.' 
Een boeiend proces met ups en downs. Op 27 februari om 15:30 uur en op 28 februari om 12:25 uur op NPO2 zal de documentaire worden uitgezonden via Fryslân DOK. We volgen onder andere de coöperatieve vereniging Trynergie bestaande uit Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Wyns maar ook Pingjum.

Lees verder

Copyright © 2016 Doarpswurk, Alle rechten voorbehouden.