Copy
View this email in your browser

MASTERCLASS

- Kommuner og Verdensmålene

Tema

For at kunne opnå en samfundsmæssig bæredygtig udvikling bl.a. ved at integrere de 17 Verdensmål i det danske samfund er det vigtigt at arbejde systemisk. Infrastrukturen i samfundet skal gennemgå en omstillingsproces. Denne proces kan især varetages af landets 94 kommuner og 4 regioner. Det fremgår også af økonomiaftalen mellem stat og kommuner for 2019, samt af KL’s handlingsplan for verdensmålene.

Der er stor interesse i kommunerne for arbejdet med de 17 Verdensmål, og mange spørger: Hvordan gør vi? Hvordan kommer vi i gang med at implementere verdensmålene? Hvordan kan vi bygge videre på det, vi allerede arbejder med?

Chora Connection har derfor udviklet en serie på 3 seminarer baseret på masterclass-metoden, der fokuserer på kommunerne og Verdensmålene

Disse ledes af 3 eksperter, der hver med deres specifikke og personlige viden og ekspertise, vil fortælle om og dele deres erfaringer med deltagerne.

Masterclass 4.1

Den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.30

Master: Bahare Haghshenas
Senior Manager, Monitor Deloitte Nordic

”75 procent af lederne i de danske kommuner betragter således Verdensmålene som vigtige for deres kommune, ifølge Deloittes rapport “Fra globale mål til lokal udvikling, 2018”.
Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med 180 ledere i kommuner i Danmark, Sverige, Finland og Norge.”

Masterclass 4.2

Den 23. oktober 2018 kl. 9.00-12.30

Master: Bo Rasmussen
Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune.

”Tænk globalt, og handl lokalt. Det slogan har en enig kommunalbestyrelse i Gladsaxe taget alvorligt. FN’s 17 Verdensmål skal indarbejdes i den kom- mende kommunestrategi. Det betyder bæredygtighed over hele linjen” (Thomas Kokholm, Danske Kommuner).

Masterclass 4.3

Den 30. oktober 2018 kl. 9.00-12.30

Master: Steen Hildebrandt
Professor Emeritus fra Århus Universitet, forfatter, skribent, foredragsholder

Steen skriver: ”I de kommende år vil vi se en række virksomheder, kommuner, organisationer, regioner, lande mm. tage disse Verdensmål mere og mere alvorligt. Vi vil se målene blive drøftet, udfoldet og konkretiseret. Vi vil se dem blive taget mere og mere alvorligt. Det gælder i Danmark, men det gælder selvfølgelig overalt i verden”.

Steen vil fokusere på vigtigheden af kommunernes arbejde med Verdensmålene og i den kontekst vigtigheden af samarbejder og partnerskaber.

INFORMATION

HVAD:
Masterclass om Kommuner og Verdensmålene

HVOR: 
Chora Connection
Sortedam Dossering, 3D, 2
2200 København

HVORDAN:
BILLETTO

Om Chora

Chora Connection er en dansk non-profit organisation, der blev etableret i 2015 med visionen om at skabe en bæredygtig og resilient verden.

Chora Connections mission er at bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål inden 2030 ved at løse konkrete samfundsproblemer og udfordre den måde vi tænker, lever, forbruger og producerer på i Danmark.

Chora Connection leverer desuden en række kerneydelser til virksomheder, kommuner, organisationer og civile aktører, der hjælper dem til at arbejde med verdensmålene.

Chora Connection er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Læs mere om Chora Connection her.

Følg Chora på

ADRESSE
Sortedam Dossering 3D, 2200 Kbh N

TEL
+45 53884684

MAIL
info@choraconnection.dk

Copyright © Chora Connection 2018, All rights reserved

You received this email because you subscribed to our mailing list or took part in an event hosted by Chora Connection. We do our best to only send out the most relevant information.
Unsubscribe or change email preferences.