Copy
View this email in your browser

Q&A MED MASTERS

- Dannelse og Verdensmålene

Hvorfor skal man med til en masterclass om Dannelse og Verdensmålene?

Jeppe Læssøe:
"Dannelse lyder lidt af gamle dage med moralske læresætninger og lignende. I dag må vi nytænke dannelse og gøre det til et fremadrettet begreb. Dels for den livskundskab som kan hjælpe børn og unge med at navigere i en hastig foranderlig verden. Dels for at klæde dem på som borgere til at medvirke i udviklingen af bæredygtige visioner for det samfund, de og deres børn kommer til at leve i."
 
Mads Strarup:
"Det skal man fordi, at (ud)dannelsessektoren er den væsentligste dynamo for forandring - overhovedet. Pædagoger, lærere og gymnasielærere m.fl. står hver dag med et unikt menneskeligt potentiale i deres hænder – det potentiale, som skal forme fremtiden og styre planeten Jorden ind på en mere bæredygtig kurs. Derfor har de og deres ledere behov for inspiration til hvordan de kan starte en fælles samtale ude på deres institutioner, om hvordan bæredygtighed (og verdensmålene) kan integreres tættere på børn og unges hverdag".

Hvilke nøgleindsigter og erfaringer vil du som master videregive?

Jeppe Læssøe:
"I mit oplæg vil jeg tale om, hvordan UNESCO har oversat FN’s 17 verdensmål til læringsmål for vores uddannelser, men også om at der mangler nogle ’mellemregninger’ mellem mål og midler, som det er vigtigt, at lærere og andre der arbejder med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling overvejer i forbindelse med deres undervisning. Disse mellemregninger handler bl.a. om at fremme dynamisk samspilstænkning, om at inddrage igangværende eksempler på bæredygtig udvikling, muliggøre såvel kritisk undersøgelse som utopisk stræben, og om at undervise i de store abstrakte problemstillinger på konkrete anskueliggørende måder."
 
Mads Strarup:
"Min masterclass – som vil tage delvist afsæt i min kommende bog HVA’ NU? Dannelse til bæredygtighed i børnehave, folkeskole og ungdomsuddannelse– vil sværme om tre tematikker; bæredygtig dannelse, fornyet natursyn og endeligt spørgsmålet ’hvad er mit ansvar?’."

Hvordan kan man bruge viden og værktøjer efterfølgende? 
 

Jeppe Læssøe:
"Jeg vil først og fremmest være den der bidrager med teoretiske input, som kan hjælpe deltagerne med at klargøre mål med deres undervisning, hvilket så kan hjælpe dem til at vælge de rette værktøjer. Dog vil mit oplæg også rumme eksempler på, hvordan man konkret kan arbejde med de principper for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som jeg vil fortælle om."
 
Mads Strarup:
"Min masterclass vil blive struktureret således at det bliver en vekslen mellem på den ene side inspiration og perspektiver og på den anden side samtale og idégenerering. Derfor kan deltagerne forvente at gå hjem med konkrete ideer til initiativer, der kan igangsættes torsdag morgen. Samtidigt skulle de også gerne få stimuleret lysten til at blive en lokal, bæredygtig frontløber."

INFORMATION

HVAD:
Masterclass om Dannelse og Verdensmålene 
d. 26/9 09.00-16.00

HVOR: 
Chora Connection
Sortedam Dossering, 3D, 3,
2200 København

HVORDAN:
BILLETTO

MASTERS

Jeppe Læssøe
Professor på DPU

Jeppe Læssøe er kandidat i psykologi og Ph.D. i kommunikation. Han har mere end 30 års erfaring med forskning, evaluering og rådgivning i forhold til folkeoplysning, borgerdeltagelse og uddannelse i relation til bæredygtig udvikling.

Han har især arbejdet inden for to forskningsfelter: Dels socio-kulturelle og psykologiske forhold som er af betydning for borgeres og forbrugeres engagement og læring i forskellige problematikker vedrørende bæredygtig udvikling. Dels med forskellige forandringsagenters strategier og pædagogiske praksisser med henblik på at fremme deltagelse, læring og bæredygtig udvikling.

Teoretisk perspektiv og overordnet forståelse af uddannelse i bæredygtig udvikling samt konkrete bud på, hvordan verdensmålene kan anvendes til aktionslæring og udvikling af forandringskompetence.

Mads Strarup
Vicerektor på Københavns åbne Gymnasium, cand.scient.soc. i Socialvidenskab og Filosofi

Vicerektor på Københavns åbne Gymnasium og forfatter til ny/kommende bog: ”I frontløbernes fodspor - et visionsskrift om dannelse og bæredygtighed”. Konkrete cases fra undervisningssektoren, hvor forskellige uddannelsesinstitutioner har gjort bæredygtighed til et dannelsesprojekt og formået at skabe produktive rammer for at udvikle elevernes omverdensforståelse.

Del begivenhed

Om Chora

Chora Connection er en dansk non-profit organisation, der blev etableret i 2015 med visionen om at skabe en bæredygtig og resilient verden.

Chora Connections mission er at bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål inden 2030 ved at løse konkrete samfundsproblemer og udfordre den måde vi tænker, lever, forbruger og producerer på i Danmark.

Chora Connection leverer desuden en række kerneydelser til virksomheder, kommuner, organisationer og civile aktører, der hjælper dem til at arbejde med verdensmålene.

Chora Connection er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Læs mere om Chora Connection her.

Følg Chora på

ADRESSE
Sortedam Dossering 3D, 2200 Kbh N

TEL
+45 53884684

MAIL
info@choraconnection.dk

Copyright © Chora Connection 2018, All rights reserved

You received this email because you subscribed to our mailing list or took part in an event hosted by Chora Connection. We do our best to only send out the most relevant information.
Unsubscribe or change email preferences.