Copy
læs i webbrowser

Nyhedsbrev december 2019

 

222 VERDENSMÅLSIDÉER

Borgernes 222 idéer til indfrielse af verdensmålene blev i starten af december overdraget til Folketinget. Idéerne udspringer af fem folkehøringer om verdensmålene, som CHORA 2030 og Foreningen Folkemødet i foråret 2019 afholdt i samarbejde med fem danske kommuner. Idéerne er nu samlet i et flot idékatalog, som Kristian Jensen, formand for 2030-netværket, til lanceringen fik overrakt af formand for Foreningen Folkemødet Jann Sjursen. Kataloget indeholder både en beskrivelse af høringerne, en opsamling på de erfaringer, der kom ud af høringerne, og alle de 222 idéer, som borgerne bidrog med. Du kan læse det her:
Borgernes idéer overdraget til Folketinget.

Del nyhedsbrev

Andre nyheder

Verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER
 
Efter længere tids udviklingsarbejde var det med stor stolthed, at CHORA 2030 i udgangen af august kunne lancere en verdensmålscertificering af skoler under navnet 2030 SKOLER. Ordningen er udviklet i samarbejde med Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium og en lang række aktører med viden om bæredygtig udvikling og uddannelse. Siden lanceringen er flere skoler kommet med om bord, og der er nu både folkeskoler, en efterskole, gymnasier, erhvervsuddannelser og et VUC i gang med processen mod certificering. Kender du en skole, der kunne have lyst til at arbejde seriøst og helhedsorienteret med verdensmålene, så spred gerne budskabet.
2030 SKOLER
Børnenes Verdensmålskatalog
 
Hvordan ser verdensmålene ud i børnehøjde? Det satte vi os i CHORA 2030 for at undersøge sammen med skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Derfor holdt vi en workshop for 3. og 7. klasse på Gug Skole, hvor eleverne sammen og på tværs af klassetrin udviklede gode idéer til, hvad børn i Danmark kan gøre for at opfylde verdensmålene. Bagefter hjalp en gruppe 9. klasseelever med at redigere og videreudvikle idéerne. Nu bliver idéerne samlet i Børnenes Verdensmålskatalog, som ventes at ligge klar i januar 2020, så børn og unge og skoler i hele landet kan få glæde af dem.
Læs om workshoppen her: Elevworkshop på Gug Skole

 
Samarbejde med Gate 21
 
Fra januar 2020 træder CHORA 2030 ind i en ny fase. Vi runder af som CHORA 2030 og kommer til at indgå i et tæt samarbejde med foreningen Gate 21. Vores nuværende projekter, blandt andet 2030 SKOLER, bliver videreført i det nye samarbejde. Gate 21 er en stærk organisation funderet i et partnerskab mellem en række regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, som gennem 10 år har arbejdet på tværs med at skabe grøn omstilling.
CHORA 2030 ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

Følg CHORA 2030 på

LinkedIn
Facebook
Website

ADRESSE
c/o NXT
Nybrogade 26A, 1
1203 København K

TLF
+45
30505642

MAIL
info@chora2030.dk

Copyright © CHORA 2030. All rights reserved 2019

You received this email because you subscribed to our mailing list or took part in an event hosted by CHORA 2030. We do our best to only send out the most relevant information.
Unsubscribe or change e-mail preferences.