Copy
læs i webbrowser

Nyhedsbrev Sommer 2018

Halvårsstatus

Intro

 

Verden står overfor en række kolossale udfordringer i disse år. Med FN’s 17 Verdensmål har vi alle fået en kærkommen værktøjskasse til at skabe de nødvendige forandringer, der skal til for at re-kalibrere verden i en bæredygtig retning. Det gælder både hvad angår klimatilpasning, men også ift. forbedring af sociale og menneskelige vilkår i det det danske samfund og i resten af verden.
 
Chora Connection hjælper kommuner, virksomheder og organisationer med at komme i gang med FN’s 17 Verdensmål, både hvad angår samskabelsesprocesser, facilitering af workshops, masterclasses og seminarer, der skal ruste medarbejdere, ledere og andre til kompetent og strategisk implementering og varetagelse af FN’s 17 Verdensmål. 
 
I dette nyhedsbrev bliver du præsenteret for nogle af de projekter, vi sideløbende søsætter som led i vores bestræbelse på at være en levende og dynamisk organisation, der på forskellig vis implementerer FN’s 17 Verdensmål i det danske samfund.
Du vil også blive præsenteret for nogle af vores ydelser og events til efteråret.
 
 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få yderlige informationer om vores ydelser, eller for at booke en Q5-workshop (specialdesignet co-creation workshop med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål), et seminar eller tilmelde dig en af vores nye masterclasses til efteråret. Vi skræddersyr altid formatet så det passer til dit/jeres behov.

Skriv til info@choraconnection.dk og kom forbi kontoret til en kop kaffe.
 
God læselyst – god sommer!
 
Venlig hilsen
Karen Blincoe
Direktør, Chora Connection

Del nyhedsbrev

Nyhedsbrevets indhold:

 

FOLKEMØDET 18

MASTERCLASSES TIL EFTERÅRET
SAVE THE DATE: SAMSTILLING

VERDENSMÅLSCERTIFICERINGEN

VERDENSMÅLSHELTERS

BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV

GROWING IMPACT

FORENINGEN RINGGÅRDEN

17FOR17

NYT WEBSITE
FOREDRAG OG OPLÆG

Folkemødet 18

Fokus på Verdensmålene på Bornholm

 

Chora Connection var tilstede på Folkemødet på Bornholm for at sætte fokus på FN’s 17 Verdensmål, bæredygtighed og resiliens.
Sammen med en række organisationer fra uddannelsessystemet hostede vi en debat om hvordan uddannelsessystemet kan integrere FN’s 17 Verdensmål fremadrettet. En af pointerne var, at der er brug for mere tværgående samarbejde og større frihed til entreprenant og problemløsende forskning for studerende.
Derudover samlede vi et stærkt panel til at give et ’reality check’ på, hvordan det går for FN’s 17 Verdensmål, her tre år efter lanceringen.
Peder Holk (CEO, Novozymes), Jarl Krausing (International Chef, Concito), Camilla Brückner (Direktør, UNDP Norden), Sara Krüger Falk (Direktør, Global Compact Network Denmark) og Karen Blincoe (Direktør, Chora Connection), faciliteret af Niels Lunde (Ansvarshavende redaktør, Børsen), bidrog alle med værdifuld viden og erfaringer til at give et samlet billede af agendaens udbredelse. En af pointerne var, at det går fremad – men for langsomt - at der stadigvæk er brug for mere politisk lederskab, især ift. de mest presserende udfordringer, såsom klimaproblematikken.
Derudover var Chora med til at ”relancere folkesjælen” med nye bæredygtige fortællinger, danskerne kan være stolte af.
Vi hostede også en morgenmeditation med efterfølgende morgensang ved Mogens Lykketoft.
Vi fandt også årets verdensmålspræsident på Folkemødet – gennem interviews med mere end 60 personer, der hver især kom med gode ideer til, hvordan vi konkret kan løse verdens største problemer.

Se videoen fra folkemødet ved at klikke på billedet. 

Chora Connections aktiviteter baserer sig på de 3 P'er:

PARTNERSKABER
Chora skaber tværfaglige og innovative partnerskaber på tværs af sektorer, discipliner og organisationer

PROCESSER
Chora faciliterer handlings- og udviklingsorienterede processer for kommuner, organisationer, virksomheder og institutioner, baseret på ekspertise, afprøvede metoder og værktøjer, kombineret med en unik tilgang til bæredygtighed

PROTOTYPER
Chora udvikler nye eksperimenterende prototyper inden for rammerne af FN’s 17 Verdensmål

Masterclasses til efteråret


Vi oplever en stor efterspørgsel efter og interesse for viden, værktøjer og nøglekompetencer relateret til arbejdet med FN’s 17 Verdensmål i disse år.
Derfor udbyder Chora Connection til efteråret en række masterclasses, der på forskellig vis sætter fokus på FN’s 17 Verdensmål, eksempelvis inden for ledelse eller inden for en specifik branche bl.a. byggebranchen, sundhedsområdet, arbejdspladsen, uddannelse og cirkulær økonomi.
 
Følg med på Choraconnection.dk for at holde dig orienteret omkring datoer og indhold for de enkelte masterclasses.

Kontakt:
Karen Blincoe
Direktør
Karen@choraconnection.dk

 

Save the date

Til efteråret afholder Chora Connection og SAMSTILLING en ambitiøs konference på Christiansborg om udviklingen af en ny standard på ligestillingsområdet, der bl.a. skal sikre lige løn for lige arbejde.
Notér datoen og følg med i vores nyhedsbrev for at holde dig orienteret om nye informationer. 

 

Prototyperne

Verdensmålscertificeringen

 

Chora har i løbet af foråret 2018 kickstartet en ny prototype, der skal kvalificere danske skolers indsats ift. at integrere FN’s 17 Verdensmål, både som institution og i undervisningen.
Certificeringen er udviklet i samarbejde med Randersgade Skole og Rysensteen Gymnasium samt en kompetencegruppe bestående af en række organisationer med relevans for uddannelsesområdet: UNDP, UNICEF, FN Byen, Verdens Bedste Nyheder, Red Barnet, Concito, Ungdomsbyen, Mellemfolkeligt Samvirke, MUNDU, RCE Denmark og Oxfam IBIS.
 
Der søges pt. finansiering til at udfolde certificeringen og starte et pilotprojekt med 10 skoler, der alle bliver Verdensskoler.
 
Læs mere om Verdensmålscertificeringen her.
 
Vi hører gerne fra dig, hvis du kender en skole der bør være Verdensskole.
 
Kontakt:
Projektleder
Kristine Fjord Tolborg
Kristine@choraconnection.dk

Læs mere om prototypen

Verdensmålshelters

Chora Connection er fortsat i gang med udvikling af fire verdensmålshelters på Møn i samarbejde med Camønoen. Formålet med etableringen af de fire arkitekttegnede shelters, der skal etableres langs kyststrækningen på Møn er, at formidle FN’s 17 Verdensmål, samt skabe et inspirerende socialt rum til lokale borgere, børn & unge samt turister, der benytter Camønoen.
Til efteråret påbegynder Chora Connection et nyt samarbejde med KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), hvor de studerende på kandidatuddannelsen skal hjælpe med at designe og udvikle de enkelte shelters ud fra en række bæredygtighedsprincipper.
Derudover søges der pt. finansiering til projektet gennem fondsmidler.
 
Chora Connection udvikler prototypen i samarbejde med Vordingborg Kommune, Museum Sydøstdanmark, KADK og Verdens Bedste Nyheder.
 

Læs mere om prototypen
Kontakt:
Projektleder
Maria Hørmann
Mariah@choraconncetion.dk

Bæredygtigt arbejdsliv

Chora Connection er i gang med at udvikle en ny prototype, der skal imødekomme nogle af tidens vigtigste udfordringer angående stress og mistrivsel samt være med til at tegne konturerne af fremtidens bæredygtige arbejdsliv.
Udviklingsprocessen indledtes med en Q5-workshop i foråret, hvor vi inviterede eksperter og interessenter med i en arbejdsgruppe, der skulle byde ind med både input til centrale udfordringer og problematikker samt mulige løsninger herpå. Vi vil også udbyde masterclasses på området.
 
Kontakt:
Projektledere
Cathrine Sort
Cathrine@choraconnection.dk
Charlotte Riberholdt
Charlotte@choraconnection.dk

Growing Impact

I samarbejde med Jelling Kommune, Vejle Kommune og Human Habitat arbejder Chora Connection med udvikling af en grøn ’Impact Farm’ i det ghettoregistrerede boligbyggeri Finlandsparken i Vejle samt i Asylcenter Jelling. Growing Impact består af Human Habitats aquaponiske byhaver/farme, der skaber nye jobs og socialt inkluderende rum. Byfarmen fungerer både som bæredygtig oase og forsamlingssted.    
Der søges pt. finansiering til projektet gennem fondsmidler.
 
Kontakt:
Projektleder
Maria Hørmann
Mariah@choraconnection.dk

Foreningen Ringgården

I maj måned 2018 offentliggjorde Realdania, at projektet ’Foreningen Ringgården’ blev bevilliget 900.000 kr. til videre udvikling af projektet. Chora Connection har i partnerskab med Kristian Ringgård (leder af Foreningen Ringgården) lavet ansøgningen og udviklet projektet i løbet af det seneste halve år.
Foreningen Ringgården er en medlemsbaseret forening, der omfordeler overskudsmad fra større indkøbscentre til ressourcesvage, lokale borgere.
Projektet adresserer på den måde især verdensmål nr. 1 (Udryd fattigdom) samt mål nr. 2 (Stop Sult og Madsspild).  
Vi glæder os til at følge projektets udvikling fra sidelinjen og ønsker Kristian Ringgård og hans team alt det bedste fremover.
 
Se en video om projektet her.
 
Kontakt:
Projektleder
Maria Hørmann
Maria@choraconnection.dk

17FOR17

Formidlingsprojektet 17FOR17 blev sendt til FN Geneve i februar. Udstillingen blev åbnet af Udenrigsministeren og Chora Connections Karen Blincoe. Udstillingen fortsætter til Haag i Holland i efteråret. (Se billeder fra udstillingen i Genéve herunder).Kontakt:
Projektleder
Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
 

Ny podcastserie

Chora Connection har startet udviklingen af en faglig podcastserie ’Verdensmålspodcasten’ for alle, der gerne vil vide mere om Verdensmålene, herunder hvordan de kan skabe værdi i kommunerne, for virksomhederne, for organisationerne og for almindelige borgere.  
 
Snart kan du høre første afsnit der har Steen Hildebrandt som gæst.
Steen er forfatter, foredragsholder og professor emeritus og har siden Verdensmålenes lancering været aktiv i formidling af målene rundt omkring i Danmark.
I det første podcastafsnit giver han en overordnet introduktion til Verdensmålene, så enhver kan være med.
Andre gæster i serien bliver: Karen Blincoe (Bæredygtig uddannelse), Claus Stig Pedersen (Bæredygtig business), Claus Skytte (Den nye Verdensmålsentreprenør). Derudover kommer der også afsnit om kommunerne, fondene og Verdensmålsaktiviteterne i NGO-regi.

Podcast afsnittene bliver løbende publiceret og kan findes via nedenstående link. 

Lyt til Chora Connections podcasts her

Nyt website

I begyndelsen af 2018 lancerede Chora Connection en ny hjemmeside ud fra strategien Chora 2.0, der fokuserer på at kommunikere Choras tre kernesøjler: ’Partnerskaber, Processer og Prototyper’. Målet med den nye hjemmeside er at give brugerne og potentielle kunder, fonde og partnere et bedre overblik over hvilke ydelser Chora Connection tilbyder, herunder hvilke prototyper og projekter vi pt. udvikler, samt vores øvrige aktiviteter relateret hertil.
 
Kerneydelsen er procesfacilitering, herunder produktion af Q5-workshops om FN’s 17 Verdensmål for kommuner, virksomheder og organisationer, samt masterclasses, seminarer og konferencer.
 
Hovedfokus er at hjælpe kommuner, virksomheder og organisationer til at skabe udvikling og værdifuld forandring, inden for rammerne af Verdensmålene. 

Foredrag og oplæg

 

Chora Connection fortsætter med at holde oplæg, foredrag og deltage i paneldebatter. I første halvdel af 2018 har vi været i Region Midtjylland, Arkitektforeningen, Den frie lærerskole, København Kommunes Innovationslab, FN Geneve.
 
Oplæggene handler om Verdensmålene, bæredygtighed og implementering heraf.    
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at booke et foredrag.
 

Om Chora

Chora Connection er en dansk non-profit organisation, der blev etableret i 2015 med visionen om at skabe en bæredygtig og resilient verden.

Chora Connections mission er at bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål inden 2030 ved at løse konkrete samfundsproblemer og udfordre den måde vi tænker, lever, forbruger og producerer på i Danmark.

Chora Connection leverer desuden en række kerneydelser til virksomheder, kommuner, organisationer og civile aktører, der hjælper dem til at arbejde med Verdensmålene.

Chora Connection er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Læs mere om Chora Connection her.

Følg Chora på

ADRESSE
Sortedam Dossering 3D, 2200 København N

TEL
+45 53884684

MAIL
info@choraconnection.dk

Copyright © Chora Connection 2018, All rights reserved

You received this email because you subscribed to our mailing list or took part in an event hosted by Chora Connection. We do our best to only send out the most relevant information.
Unsubscribe or change email preferences.