Copy
læs i webbrowser

14/12 2018
 

Kære Samarbejdspartnere, Kollegaer og Netværk
 

Fornyelse i 2019

Chora Connection har igennem fire år arbejdet med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål. Dette arbejde fortsættes og intensiveres i de kommende år. Det sker samtidig med en organisationsændring, der både indebærer, at den hidtidige direktør, Karen Blincoe, stopper som direktør, men fortsætter i bestyrelsen, og at der sker en fornyelse af bestyrelsen ud fra en strategisk målsætning om at intensivere fokus på bæredygtighed og verdensmål.

Karen Blincoe genoptager et ph.d.-projekt vedrørende bæredygtighed på Kingston Universitetet i London, et projekt, der har været stillet i bero i nogle år, mens hun har været direktør for Chora Connection.

Helene Bjerre-Nielsen overtager direktørposten i Chora Connection pr. 1. januar 2019. Helene har mange års alsidig erfaring med arbejdet for bæredygtighed fra både private og offentlige organisationer. Hun har solid erfaring med forandringsprocesser, og er samtidig resultatorienteret med særligt øje for nye typer partnerskaber. Helene kender Chora Connection gennem sit arbejde i VELUX Fondene og var med til at starte organisationen.

Helene Bjerre-Nielsen

Helene udtaler:

”Jeg glæder mig meget til at arbejde i Chora Connection – en handletank og brobygger mellem bæredygtighedsideer og finansieringskilder. Vi vil sætte endnu mere fokus på at få sat endnu mere gang i omstillingen af Danmark til et bæredygtigt land i 2030 – det haster. Der er brug for at de mange ord omsættes til handling NU!”

Den nye bestyrelse, bestående af tre nye medlemmer og tre medlemmer fra den nuværende bestyrelse vil være på plads i løbet af januar 2019.

Chora Connection vil fortsat arbejde med processer og prototyper baseret på partnerskaber. Eksisterende projekter videreføres. Arbejdet fokuseres som nu inden for rammen af FN’s 17 Verdensmål, men med et skarpere fokus på udvalgte mål: Mål nr. 12., som omhandler bæredygtig produktion og forbrug, bliver kernen i Chora Connections arbejde i 2019, da det er her, Danmarks satsning skal fokuseres for at reducere CO2 udslip og ressourceforbrug. Derudover vil mål Nr. 14 og 15 (biodiversitet/livet på land og livet i havet), også indgå som fokusområder. Uddannelse bliver et tværgående tema i arbejdet og fundraising bliver et centralt omdrejningspunkt.

2019 bliver derfor et omstillingsår for Chora Connection. Organisationen videreudvikles i den ånd, den er skabt, og vedtægter og værdisæt forbliver de samme som før.

Afslutning

Vi har i ledelsen og bestyrelsen haft mange spændende og berigende år med at udvikle Chora Connection fra første færd. Det er nu på tide at give stafetten videre til nye kræfter.

Tak for godt og konstruktivt samarbejde og støtte, både økonomisk og arbejdsmæssigt, og tak for de mange spændende projekter og tiltag vi har udviklet sammen for at fremme bæredygtighedsdagsordenen i Danmark. Tak for deltagelse i vores aktiviteter, i Q5 workshops, Ambition workcamp, masterclasses, seminarer og konferencer.

Hav en rigtig glædelig jul og et bæredygtigt nytår!

Mange hilsner
Karen Blincoe og Chora Connections Bestyrelse

Kontaktinfo fra 1. januar 2019:

Helene Bjerre-Nielsen
Direktør
Chora Connection
Helene@choraconnection.dk
Mb: 30505642

Karen Blincoe
Bestyrelsesmedlem
Chora Connection
blincoe@iciscenter.org
Mb: 26361344

Følg Chora på

ADRESSE
Sortedam Dossering 3D, 2200 Kbh N

TEL
+45 53884684

MAIL
info@choraconnection.dk

Copyright © Chora Connection 2018, All rights reserved

You received this email because you subscribed to our mailing list or took part in an event hosted by Chora Connection. We do our best to only send out the most relevant information.
Unsubscribe or change email preferences.