Copy
læs i webbrowser

Pressemeddelelse

 

LANCERING AF 2030 SKOLER

En verdensmålscertificering af skoler ser nu dagens lys under navnet 2030 SKOLER. Certificeringen skal hjælpe skolerne med systematisk at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både på skolen selv og gennem uddannelse af eleverne.

Verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER er udviklet af CHORA 2030 i samarbejde med Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium og en række aktører med erfaring inden for uddannelse til bæredygtig udvikling.

Certificeringen retter sig mod såvel grundskoler, efterskoler som ungdomsuddannelser. Systemet skal sikre, at verdensmålene bliver en integreret del af skolen både i forhold til undervisning, skolens drift og værdier og gennem forankring i institutionen. Det skal give danske børn og unge viden om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og inspirere dem til selv at bidrage og være med til at forbedre det samfund, de er del af. Samtidig skal skolen lade handling følge ord og selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtig.

”Med 2030 SKOLER opfordrer vi de danske uddannelsesinstitutioner til tage verdensmålene til sig og gøre bæredygtighed til det nye dannelsesideal. Vores børn og unge skal lære om målene og udvikle kompetencer, der kan gøre dem i stand til at bidrage positivt til den nødvendige bæredygtige omstilling.”
- Steen Hildebrandt, formand for CHORA 2030.

Der findes allerede mange materialer om verdensmålene til skolerne. Med 2030 SKOLER er der tale om et system og en værktøjskasse til skoler, der vil arbejde helhedsorienteret og integrere verdensmålene i skolens hverdag og praksis. Certificeringen tilbyder skolerne en struktur for arbejdet, en tydelig identitet og en anerkendelse af den indsats, skolen gør.

Skolerne kan gå ind i arbejdet fra forskellige udgangspunkter, men alle forpligter sig til gradvist at blive mere ambitiøse, så verdensmålene over tid bliver en fast del af elevernes uddannelse og dannelse samt af skolens måde at drive skole på.
 
Læs mere om 2030 SKOLER.
Læs omtalen på Folkeskolen.dk

Del nyhedsbrev

Følg CHORA 2030 på

LinkedIn
Facebook
Website

ADRESSE
c/o NXT
Nybrogade 26A, 1
1203 København K

TLF
+45
30505642

MAIL
info@chora2030.dk

Copyright © CHORA 2030. All rights reserved 2019

You received this email because you subscribed to our mailing list or took part in an event hosted by CHORA 2030. We do our best to only send out the most relevant information.
Unsubscribe or change e-mail preferences.