Copy
Platformstudiedag over Resultaatgericht werken en beoordelen op 17 november. Inschrijven kan nog.
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

In dit Platformbulletin:

  • Herinnering: Platformstudiedag over Resultaatgericht werken en beoordelen op 17 november a.s.
  • Platformstudiedagen 2017 op 10 en 11 april: reserveer de data!
  • Versterking medezeggenschap in de bibliotheek sector
  • Grenzen aan de flexibiliteit van parttimers
Resultaatgericht werken en sturen op resultaat worden steeds vaker in de bibliotheekwereld genoemd en inmiddels ook ingevoerd. Vaak wordt daar een sterk op de individuele werknemer gericht traject met functioneringsgesprekken, planningsgesprekken, voortgangsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken aan gekoppeld. Voor het Platform alle reden om hier een studiedag aan te besteden. Op deze studiedag ontrafelen we de vele aspecten die met deze ontwikkelingen verbonden zijn.
De studiedag vindt plaats op 17 november a.s. van 10.00 tot 16.30 u.
in zalencentrum Amershof te Amersfoort.
Inmiddels hebben zich 19 mensen uit 9 bibliotheken aangemeld en dat betekent dat de studiedag natuurlijk doorgaat maar dat er nog plaats is voor meer deelnemers. Voor meer informatie en aanmelding kun je hier terecht. Aanmelding kan tot uiterlijk 10 november.

De Platform tweedaagse 2017 vindt komend jaar plaats op 10 en 11 april. Het programma moet natuurlijk nog vastgesteld worden. Meer informatie volgt begin februari 2017 maar reserveer nu alvast de data in je agenda. Nieuw is komend jaar in elk geval dat we de tweedaagse afsluiten met een gezamenlijk diner zodat niemand met een lege maag naar huis hoeft te gaan. Dit idee ontstond dit jaar uit de evaluatie van de studiedagen in april 2016.

De Stichting BibliotheekWerk (SBW) is in opdracht van FNV en VOB een project 'versterking van de medezeggenschap' gestart. De eerste stap in dit project is een enquête onder OR- en PVT-leden en bestuurders naar het functioneren van de medezeggenschap en de mogelijkheden en wensen om dit te verbeteren.
Natuurlijk ondersteunt het Platform dit initiatief tot versterking van de medezeggenschap. We roepen iedere OR en PVT dan ook op om deze enquête in te vullen! Meer informatie is op de Platform-site te vinden maar je kunt natuurlijk ook direct naar de enquête gaan.

Daarnaast wijs ik jullie graag op een belangrijke uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over flexibiliteit. De uitspraak is alweer een paar jaar oud maar hij wint door de als maar grotere flexibiliteit die van werknemers wordt gevraagd nog steeds aan belang, met name voor parttimers. De kern is dat van parttimers niet dezelfde flexibiliteit, b.v. in de vorm van beschikbaar zijn voor werk, gevraagd mag worden als van fulltimers. Gevraagde flexibiliteit dient in verhouding te staan tot de omvang van iemands arbeidsovereenkomst. Vraag je van een fulltimer dat hij 6 dagen in de week beschikbaar voor werk moet zijn, dan mag je dat niet ook van een parttimer vragen! Meer informatie over de gevolgen van deze uitspraak is op de site van KGCA te vinden. Daar vind je ook een link naar de complete uitspraak.

Tenslotte: als gevolg van een update van het Platformleden bestand ontvangt een aantal mensen deze nieuwsbrief dit keer mogelijk voor het eerst, . Mocht je inmiddels geen lid meer zijn van de OR of PVT, zou je ons dan het juiste mailadres kunnen doorgeven? Dit kan met een mailtje naar platform@kgca.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Bibliotheken · Lizzy Ansinghstraat 163 II · Amsterdam, 1072 RG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp