Copy
Platform tweedaagse over 'De toekomst van het bibliotheekwerk' en 'De grote druk die op werknemers wordt uitgeoefend'.
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

De Platformtweedaagse 2016 staat weer voor de deur. De datum was al eerder vastgesteld en doorgegeven: maandag 11 en dinsdag 12 april 2016, Thema's en programma zijn nu ook in de steungroep vastgesteld. De inschrijving kan nu dus beginnen. Direct inschrijven? Klik hier.

Het hoofdthema is 'De toekomst van het bibliotheekwerk' met als motto “Als je huis verbouwd wordt is het goed om te weten hoe mooi het straks wordt. Dan kun je de chaos en de rotzooi van de verbouwing aanvaarden want het wordt mooi. Heb je echter geen beeld van die toekomst dan zie je alleen de overlast en de ellende”. We gaan dat doen m.m.v. Jeroen de Boer, van Bibliotheekservice Fryslân en nauw betrokken bij o.a. het Frysk Lab. Een duidelijker beeld van de toekomst op langere termijn kan de medezeggenschap meer houvast bieden bij het beoordelen van de reorganisatieplannen zoals die nu aan de orde van de dag zijn. Beoordelen van de vraag: 'hebben we enig vertrouwen in die toekomst?' en van de vraag of de voorgestelde maatregelen (zoals organisatieverandering, interne sollicitaties, scholing, gedwongen ontslagen) noodzakelijk, aanvaardbaar en voldoende zijn op de weg daar naar toe.

Het tweede thema is 'De grote druk die op werknemers wordt uitgeoefend' en de (juridische) grenzen die er zijn aan wat van een werknemer verlangd kan worden. Advocaat Els Unger zal ons hier het nodige over vertellen. Aansluitend bespreken we hoe die kennis in de praktijk benut kan worden. Je rechten kennen is één ding, maar daar vervolgens ook iets mee doen blijkt vaak lastiger!

Naast deze twee thema's worden er natuurlijk ook weer een aantal workshops georganiseerd en zijn er weer vele mogelijkheden voor uitwisseling van vragen, ervaringen, valkuilen en successen.

Praktische informatie:

  • Inschrijving kan tot uiterlijk 1 april
  • Vergeet bij inschrijving niet de workshops aan te geven waaraan je wil deelnemen (maar kan later ook nog per mail aan het Platformsteunpunt).
  • Deelname kost € 575,- per persoon inclusief overnachting, maaltijden enz.
  • Bij verhindering kan een collega altijd de plaats innemen.


Alle informatie, programma èn inschrijving zijn hier te vinden.