Copy
Platformstudiedagen 2015 en nieuwe nieuwsbrief
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

Beste mensen,
Na alle problemen van de laatste tijd werken we nu hard aan een nieuwe opzet van de Platformsite en de Platformnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is daarvan het eerste resultaat. De 'voorkant' lijkt erg vertrouwd op wat kleine wijzigingen na, de 'achterkant' (ofwel de techniek) is totaal nieuw. Ik verwacht dat we daarmee alle technische problemen achter ons kunnen laten.

Aan de Platformsite zelf wordt nog gewerkt maar ook deze zal binnenkort online gaan. Hij zal eveneens gebaseerd zijn op de vertrouwde inhoud maar een stuk moderner, eenvoudiger en vooral ook betrouwbaarder worden.

In afwachting daarvan wil ik jullie nu graag wijzen op de komende Platformstudiedagen op 13 en 14 april a.s. in hotel De Bergse Bossen in Driebergen. Het programma is inmiddels vrijwel rond. De twee hoofdthema's zullen worden:

  • Veranderingen in het werk en
  • Werknemers onder grote druk om toch maar in alles flexibel te zijn.
Het hele programma wordt binnenkort op de (oude of nieuwe) Platformsite gepubliceerd. Omdat de tijd dringt wil ik jullie nu al uitnodigen om je voor deze studiedagen aan te melden. Dat kan via de site of met een email naar platform@kgca.nl.

Meer informatie (uitgebreidere inhoud van de studiedagen, kosten enz.) is te vinden op de Platformsite

En tenslotte: een nieuwe nieuwsbrief en een nieuwe site zijn natuurlijk nooit direct perfect. De komende tijd stel ik ieder commentaar op vorm of inhoud dan ook zéér op prijs!  Stuur een mailtje aan platform@kgca.nl met al je ideeën.

Met hartelijke groeten,

Lieuwe de Vries
Secretaris van het Platform voor medezeggenschap in bibliotheken.