Copy
Nieuwsbrief mei 2018 
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

Succesvolle platformstudiedagen op 10 en 11 april 2018 


De platformstudiedagen zijn in april goed bezocht door OR-leden uit 14 verschillende bibliotheken met elke dag rond de 25 deelnemers. Elise van Plateringen (OR bibliotheek Eemland) heeft zitting genomen in de steungroep. Nieuwe ontwikkelingen zijn met elkaar gedeeld en besproken.  Enkele reacties vanuit de deelnemers: '' nuttig om van elkaar te leren'',  '' ik ben wakker geworden als het gaat om de CAO ontwikkelingen'' en '' veel tools en tips om mee aan de slag te gaan''. 

Ontwikkelingen rond de CAO 


Dit was een van de onderwerpen tijdens de platformdagen. Veel deelnemers waren verrast over de vergaande  plannen om de CAO’s Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie samen te voegen. Bij een oppervlakkige vergelijking van de twee CAO's  komt meteen naar voren dat de CAO Openbare Bibliotheken gunstiger is voor werknemers. De deelnemers hebben als platform, input geleverd voor de onderhandelingen over de CAO. Een van de belangrijkste onderwerpen die naar voren is meer grip en duidelijkheid als werknemer over werktijden. Frans de Haan  (FNV bestuurder) heeft het platform gevraagd om met een voorstel te komen. 
Frans en de deelnemers zien het grote belang in dat bij de totstandkoming van de nieuwe CAO de vakbondsleden actief zijn zodat er een goede representatieve input komt vanuit jullie werkvloer. 

Lees meer 

Nieuw onderzoek vrijwilligerswerk en de bibliotheek 


Hoeveel vrijwilligers werken er bij openbare bibliotheken? Hoe is de taakafbakening geregeld? En hoe zit het met de rol van de ondernemingsraad? Vers van de pers de rapportage en samenvatting ‘ Vrijwilligers in de bibliotheek’, zodat iedereen de meest recente cijfers heeft!  
Lees meer 
 
Lonneke Jans, medewerkster Cubiss en gastspreker bij de platformdagen in april  doet een oproep aan OR- en PVT leden om te reageren op het onderzoek. Wat valt je op, wat had je wel/niet verwacht enz. Mail je reactie naar  l.jans@cubiss.nl
 

Regionale bijeenkomst organiseren of deelnemen aan een cursusdag?

 
Wil jij ook een regionale bijeenkomst organiseren met verschillende OR-en of PVT's in jouw regio met bijvoorbeeld als thema: WOR ,  ARBO, AVG  of het lezen van financiële verslagen, of het gesprek met de Raad van Toezicht goed voorbereiden, neem dan contact op met de Platformsecretaris, Annegret Sterken.


Wil jij een overzicht van het cursusaanbod van KGCA klik dan hier 
 
 


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Bibliotheken · Lizzy Ansinghstraat 163 II · Amsterdam, 1072 RG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp