Copy
Platformstudiedag over flexibiliteit, kabinetsplannen rond arbeid en vonnis over uitwisselbaarheid van functies.
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

De Platformnajaarsstudiedag staat weer voor de deur, over flexibiliteit, werktijden en de plannen van het nieuwe kabinet.

Flexibiliteit binnen grenzen! Dat is het thema van de komende Platformstudiedag op donderdag 9 november van 10.00 tot 16.30 uur in Amershof, Snouckaartlaan 11 te Amersfoort.

Centraal op deze studiedag staan dit jaar werktijden, werkroosters en manieren van roosteren. Wat mag er op dit gebied (van de Arbeidstijdenwet, de CAO Openbare Bibliotheken en de Arbocatalogus)? Welke invloed heeft de OR of PVT hierop? Welke flexibiliteit en onzekerheid is voor werknemers nog aanvaardbaar of, anders gezegd, hoe kom je tot een goede balans tussen werk en privé? 

Naast deze kennis gaat het natuurlijk ook om uitwisseling van mening en ervaring en komen de mogelijkheden die de medezeggenschap heeft om zijn invloed uit te oefenen uitgebreid aan de orde.

Op deze studiedag staan we ook stil bij de laatste ontwikkelingen en de plannen van de nieuwe regering. Binnen het thema flexibiliteit gaat het dan vooral over tijdelijke contracten (verruiming van de mogelijkheden), nul-urencontracten e.d., maar ook de versoepeling van het ontslagrecht of de verlaging van de transitievergoeding kunnen aan de orde komen.

Meer informatie over de studiedag is hier te vinden. Aanmelden is nog mogelijk, graag zelfs want de belangstelling valt tot nu toe een beetje tegen!

Regeerakkoord 2017, wat gaan werkenden daarvan merken?


De plannen van onze nieuwe regering zijn, ook op het gebied van de arbeidsverhoudingen, ingrijpend. Het ontslagrecht wordt versoepeld, de transitievergoeding gaat voor veel mensen omlaag, tijdelijke contracten worden weer voor 3 jaar mogelijk, enz. We hebben een overzicht van de plannen gemaakt (voor zover op dit moment al duidelijk) en dat is hier te vinden. Daar is ook een handzaam overzicht te downloaden om het in de OR of PVT te kunnen bespreken.

Belangrijk vonnis over uitwisselbaarheid van functies en ontslag in bibliotheken.


Nadat de rechter zich al eerder tweemaal heeft uitgesproken over verdringing van betaald werk door vrijwilligers in de bibliotheekwereld is er nu ook een uitspraak rond gedwongen ontslag: bij gedwongen ontslagen dient een bibliotheek uitdrukkelijk rekening te houden met de inhoud van functies bij het bepalen van uitwisselbaarheid en dus van de ontslagvolgorde. In deze uitspraak stelt de rechter dat bij het bepalen van uitwisselbaarheid van functies met name gekeken moet worden naar wat er in het werk zelf verandert. De naam en de functieomschrijving kunnen nieuw zijn maar als je feitelijk toch grotendeels hetzelfde werk blijft doen is er al snel sprake van uitwisselbare functies.

Dat is op zich al belangrijk nieuws maar het heeft daarbij ook grote gevolgen bij gedwongen ontslagen: het afspiegelingsbeginsel zal vaker moeten worden toegepast! Meer hierover is hier te vinden.


Kijk voor meer nieuws, studiedagen enz. op de site van het Platform Bibliotheken.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Bibliotheken · Lizzy Ansinghstraat 163 II · Amsterdam, 1072 RG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp