Copy
Platform tweedaagse 2017, Lieuwe de Vries met pensioen en meer.
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

De jaarlijkse Platform tweedaagse staat weer voor de deur: maandag 10 en dinsdag 11 april 2017, opnieuw in de Bergse Bossen. De centrale thema's zijn dit jaar: werknemers onder druk, vrijwilligers en impact van de medezeggenschap.

Naast de drie centrale thema’s zijn er ook dit jaar weer een aantal workshops (zie het programma voor het aanbod) en is er veel gelegenheid voor onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en ervaring. Nieuw is dat de tweedaagse wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Tijdens dit diner wordt ook stil gestaan bij het pensioen van Lieuwe de Vries (zie verderop in deze  nieuwsbrief) en de gevolgen die dit heeft voor het Platform.

Een uitgebreidere omschrijving van de drie thema’s en verdere informatie is hier te vinden en daar kun je je ook inschrijven voor de studiedagen. Inschrijving kan ook met een eenvoudig mailtje naar platform@kgca.nl. Bij inschrijving graag vermelden aan welke workshops je deel wil nemen.

De kosten bedragen dit jaar €595,- voor het hele programma, inclusief overnachting en alle maaltijden (ook het tweede diner). Inschrijving graag vóór 29 maart.Vrijwilligers in bibliotheken kent ook grenzen.

In veel bibliotheken zijn vrijwilligers niet meer weg te denken. Sterker nog, zonder vrijwilligers zouden vele bibliotheken gesloten moeten worden. Werken met vrijwilligers heeft dus zeker voordelen zoals: bibliotheken blijven open; de lokale verankering wordt groter en er komt kennis en betrokkenheid de bibliotheek in.

Er kleven ook nadelen aan zoals de kennis en ervaring van vaste medewerkers die verloren gaat en de werkgelegenheid die er door verdwijnt. Vooral vanwege die laatste reden is in de CAO Bibliotheken artikel 48 opgenomen dat grenzen stelt aan die verdringing van arbeid. Niet al het werk mag door vrijwilligers worden overgenomen. Over de toepassing van dit artikel is het afgelopen jaar veel te doen geweest. Tot tweemaal toe heeft de rechter nu uitspraak gedaan over hoe dit artikel geïnterpreteerd moet worden. In beide gevallen werd het inschakelen van vrijwilligers beperkt en deels verboden. Meer hierover is elders op onze site te vinden en ook op de Platform tweedaagse half april (zie boven) zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Platformstudiedag resultaatgericht werken in 2016

Eind 2016 heeft het Platform een goed bezochte studiedag georganiseerd rond het thema resultaatgericht werken. Op deze studiedag kwamen vooral drie thema's aan de orde:

1.   Wat is resultaatgericht werken?
Na een korte inleiding over wat je daaronder kunt verstaan werd vooral de situatie en de ervaringen in de  aanwezige bibliotheken besproken. Zeer duidelijk werd dat er beslist geen éénduidig beeld en geen éénduidige aanpak is. De uitwisseling bracht ons wel veel nieuwe mogelijkheden en ideeën, ook voor de medezeggenschap om hiermee aan de slag te gaan.

2.   Resultaatgericht werken en beoordelen.
In veel bibliotheken wordt resultaatgericht werken gekoppeld aan een gesprekscyclus en zou het op termijn (of nu al) ook moeten leiden tot een beoordelingssysteem. In het eerste deel van de studiedag was al duidelijk geworden dat beoordelen absoluut niet vanzelfsprekend aan resuitaatgericht werken verbonden is. Nu werd bovendien duidelijk dat daar heel wat haken en ogen aan zitten. Voor de meeste aanwezigen betekende dit: gesprekken prima, maar voorlopig niet beginnen aan beoordelen. Laten we eerst zoeken naar andere manieren om het werk en het resultaat te verbeteren.

3.   Slechte beoordeling en ontslag
In een inleiding werd beschreven hoe een individuele ontslagprocedure kan verlopen. Zeker is dat zo'n individueel ontslag niet eenvoudig is (voor de werkgever), vooral omdat er een goed dossier moet zijn waarin het niet goed functioneren van de werknemer herhaaldelijk is aangetoond en besproken. Daarnaast moet dit dossier ook zichtbaar maken wat de werkgever allemaal ondernomen heeft om het functioneren van de werknemer te verbeteren. De Wet Werk en Zekerheid benadrukt dat laatste nog eens.In de praktijk wordt daarom vaak gekozen voor een 'vaststellingsovereenkomst' of te wel een 'ontslag met wederzijds goed vinden'. Daar komt dan geen rechter of UWV meer aan te pas maar dan zullen wel hele duidelijke afspraken moeten worden gemaakt, b.v. over de transitievergoeding, de ontslagtermijn en de formulering van de grond voor het ontslag.

Als algemene conclusie kun je wel formuleren dat resultaatgericht werken nog heel wat beter georganiseerd kan (moet) worden, dat goede gesprekken zeker zinvol zijn maar invoering van beoordeling veel voorbereiding vraagt en zeker niet vanzelfsprekend is. Daarmee is er voor de medezeggenschap heel wat werk te doen op dit gebied.

De belangrijkste conclusies zijn ook hier op de Platformsite te vinden en daar kunnen ook drie presentaties die besproken zijn (over resultaat gericht werken, beoordelen en ontslag wegens disfunctioneren) gedownload worden.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Bibliotheken · Lizzy Ansinghstraat 163 II · Amsterdam, 1072 RG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp