Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

 

Platformstudiedagen 2015 op 13 en 14 april

Beste mensen, het is al eerder aangekondigd maar ik wil jullie toch graag nog een keer herinneren aan deze studiedagen. Er hebben zich inmiddels 21 mensen voor de studiedagen aangemeld maar er is nog plaats voor meer deelnemers.
Twee thema’s staan dit jaar centraal. In de eerste plaats  
de veranderingen in de inhoud van je werk (als gevolg van de vele veranderingen in de bibliotheekwereld) en de consequenties daarvan voor functoeomschrijving (-profiel), inschaling en opleiding. In de tweede plaats de druk die steeds sterker op werknemers wordt uitgeoefend (flexibeler werktijden, meer flexibelere werkplekken, minder vrijheid in het opnemen van vakanties enz.). Naast deze twee centrale thema's worden er natuurlijk ook weer workshops georganiseerd.
De volgende workshops worden nu aan geboden:

  • Het groeiende belang van opleidingen
  • Functiewaardering in de praktijk
  • Reorganiseren, bezuinigen en de gevolgen
  • Ontslagrecht en ontslagprocedures
  • Beoordelen en beoordelingsregelingen
  • Individuele weerbaarheid
  • Collega’s stimuleren, bij elkaar brengen e.d.
Een ander workshop thema is ook nog mogelijk als daar voldoende belangstelling voor is!

Het volledige programma is inmiddels vastgesteld en komt zodra de techniek dat weer toe laat nog één keer op de oude Platformsite: www.platformbibliotheken.nl.

Praktische informatie:

  • De studiedagen vinden plaats op 13 en 14 april in Hotel Bergse Bossen te Driebergen
  • Deelname kost € 545,- per persoon inclusief diner, overnachting enz.
  • Aanmelding kan nog tot woensdag 1 april per mail naar platform@kgca.nl