Copy
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap Najaar 2017

 

In dit Platformbulletin:

  • Platformstudiedag Flexibiliteit binnen grenzen! 9 november a.s.
  • Platformstudiedagen op 9 en 10 april 2018: reserveer de data!
  • Verslag platformstudiedagen 2017
  • Werkdrukinstrument van BibliotheekWerk
  • Uitspraak rechtbank Bibliotheek Utrecht:  Herstel arbeidsovereenkomst, onterecht toepassen van stoelendans!

Flexibiliteit binnen grenzen!, platformstudiedag, 9 november a.s.  Veel bibliotheken zijn druk in de weer om de ‘nieuwe’ bibliotheek vorm te geven. Sommige vernieuwingen gaan gepaard met langere openingstijden, meer avonddiensten en meer zondag openstellingen. Sommige OR-en krijgen signalen dat medewerkers behoorlijk onder druk gezet  worden om zich flexibel op te stellen als het gaat om werktijden. Voor het Platform alle reden om hier een studiedag aan te besteden. Op deze studiedag ontrafelen we de vele aspecten die met deze ontwikkelingen verbonden zijn. Je krijgt concrete tips om de flexibiliteit binnen grenzen te houden als OR en PVT!
De studiedag vindt plaats op 9 november a.s. van 10.00 tot 16.30 uur in zalencentrum Amershof te Amersfoort.
Voor meer informatie en aanmelding kun je hier terecht. Aanmelding kan tot uiterlijk 3 november.

De Platform tweedaagse  vindt volgend jaar plaats op 9 en 10 april 2018. Het programma moet natuurlijk nog vastgesteld worden. Meer informatie volgt begin februari 2018 maar reserveer nu alvast de data in je agenda. Ook volgend jaar sluiten we de tweedaagse af met een gezamenlijk diner. Dit was namelijk afgelopen jaar heel goed bevallen. Je gaat met een volle maag naar huis en na het spitsuur op de wegen en openbaar vervoer!  

De Platform tweedaagse 2017 was goed bezocht met 30 deelnemers uit 12 verschillende bibliotheken, leerzaam en gezellig.  Voor een verslag kun je hier terecht.

Werkdrukinstrument openbare bibliotheken beschikbaar
Wat kun je als bibliotheekorganisatie samen met medewerkers doen tegen werkdruk, om zo het werkplezier te vergroten? In de handleiding ‘Werkdrukinstrument openbare bibliotheken’ van BibliotheekWerk vind je hierover meer informatie.

Daarnaast wijs ik jullie graag op een belangrijke uitspraak van de Rechtbank Midden- Nederland over bibliotheek UtrechtEerder al hebben we uitgebreid geschreven over een rechtszaak rond het verdringen van betaalde arbeid door vrijwilligers in Bibliotheek Utrecht. Voor een uitgebreidere analyse verwijzen we graag naar ons eerdere artikel. Nu is Bibliotheek Utrecht weer terug gevloten voor het gebruik van de zogenaamde ‘’stoelendans’’.
Bij een reorganisatie kunnen functies verdwijnen, inkrimpen of wijzigen. De stoelendansmethode houdt in dat na het vervallen van bepaalde functies, nieuwe functies worden gecreëerd waarop weer kan worden gesolliciteerd. Er moet dan wel specifiek sprake zijn van een nieuwe functie en niet van een gelijkwaardige (gewijzigde) functie. De rechtbank heeft echter de uitspraak gedaan dat de oude en nieuwe functie niet wezenlijk anders zijn in Utrecht en dat de functies dus als onderling uitwisselbaar moeten worden aangemerkt. De werkgever had dus het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen, zoals de OR ook geadviseerd had. De kantonrechter heeft  uitspraak gedaan. Drie medewerkers hebben dus onterecht ontslag gekregen en hun arbeidsovereenkomst moet hersteld worden.  Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als de directeur van Bibliotheek Utrecht beter naar zijn OR had geluisterd!  Hier vind je de gehele uitspraak.

Tenslotte: Mocht je inmiddels geen lid meer zijn van de OR of PVT, zou je ons dan het juiste mailadres kunnen doorgeven? Dit kan met een mailtje naar platform@kgca.nl

Met vriendelijke groet,  Annegret Sterken


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Bibliotheken · Lizzy Ansinghstraat 163 II · Amsterdam, 1072 RG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp