Copy
Najaarsstudiedag over opleidingsbeleid, vergeet het niet!
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

Begin deze maand ontving je het eerste Nieuwsbulletin vanaf de vernieuwde Platformsite. Naast de oproep om deze site te testen en vooral commentaar te geven werd daarin ook de najaarsstudiedag van het Platform aangekondigd. Deze vindt plaats op 10 november in Seats2meet Station Amersfoort (dus dit keer wegens ruimtegebrek helaas niet in Amershof). Het aantal aanmeldingen voor de studiedag blijft achter bij de verwachtingen van de Platformsteungroep dus daarom willen we graag nogmaals de aandacht op deze dag vestigen.

Het centrale thema is 'Opleidingen en opleidingsbeleid' en het programma biedt een goede mix van informatie, concrete voorbeelden en mogelijkheden en de rol van de medezeggenschap. De belangrijkste programmaonderdelen nog even op een rijtje:

  • Wat verandert er allemaal in je werk en wat voor opleiding heb je daarbij nodig?
  • Wat zegt de Wet Werk & Zekerheid over het belang van en het recht op scholing?
  • Welke mogelijkheden biedt het programma 'Werken in de Branche van de Toekomst' van de Stichting Bibliotheekwerk?
  • Hoe werkt het 'Sterrenprogramma' in de praktijk en welke mogelijkheden biedt het?
  • Welke rol kan de medezeggenschap spelen: aandachtspunten en tips.

Deelname kost € 195,- per persoon en aanmelding kan via deze link naar de Platformsite. Daar is ook het complete programma voor de studiedag te vinden.

Nogmaals: het belooft echt een interessante en leerzame dag te worden die je als OR- of PVT-lid eigenlijk niet zou mogen missen!