Copy
Platform tweedaagse 2018  kom jij ook?
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

De jaarlijkse Platform tweedaagse staat weer voor de deur: dinsdag 10 en woensdag 11 april 2018, in de Bergse Bossen. Het thema voor deze studiedagen is het veranderend speelveld in de bibliotheken: ontwikkelingen rondom CAO en vrijwilligersbeleid
Rond de CAO gaan we uitgebreid in op de grote veranderingen die voor 2019 verwacht worden. In 2019 moet namelijk de integratie van de CAO Openbare Bibliotheken en de CAO Kunsteducatie waar nu aan gewerkt wordt een feit worden. We bespreken het proces ('hoe komt die nieuwe CAO tot stand?') èn de mogelijke inhoud ('wat zijn de belangrijke elementen uit de huidige CAO die behouden moeten blijven of verbeterd kunnen worden?'). Zie ook verderop in deze Nieuwsbrief.

Lees meer in het programma voor de Platform tweedaagse of
Schrijf je in voor deze studiedagen.
Bij inschrijving graag vermelden aan welke workshops je deel wil nemen.

De kosten bedragen dit jaar €595,- voor het hele programma, inclusief overnachting en alle maaltijden (ook het tweede diner). Inschrijving graag vóór 29 maart.CAO bibliotheken gaat samen met CAO kunsteducatie!
Het laatste nieuws is dat “Sociale partners Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie de komende periode hard aan het werk gaan om te komen tot één gezamenlijke cao. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om op 1 juli 2019 de nieuwe cao in te kunnen voeren. “ aldus de VOB (de Vereniging van Openbare Bibliotheken, tevens werkgeversorganisatie).
De  FNV vakbondsbestuurder Frans de Haan is de nieuwe bestuurder voor de branche Openbare Bibliotheken en zal tijdens de Platformstudiedagen het een en ander toelichten over de nieuwste ontwikkelingen rondom de CAO-onderhandelingen. 
De overlegpartners staan inmiddels in de startblokken. Wachten tot ze bijna klaar zijn is geen optie als je nog invloed wilt uitoefenen. 
 Lees meer 


Vrijwilligerswerk nog steeds een hot item 
Het Platform krijgt nog steeds veel vragen over vrijwilligerswerk in bibliotheken. De vragen kun je grof weg onderverdelen in drie categorieën;
  1. Moeten we het wel of niet doen? Of hoe houden we het beperkt?
  2. Als we vrijwilligers hebben hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Wat is goed kwaliteitsbeleid?
  3. Hoe regelen we het beste de medezeggenschap voor de vrijwilligers?
Lees meer 
Regionale Platform-WOR dag organiseren?
De OR van Mar en Fean (Fryslân) heeft in februari een geslaagde Platform-WOR dag in Leeuwarden georganiseerd voor vier bibliotheken in die regio.  Op een  mooie , zonnige dag ben ik (Annegret Sterken, Platformsecretaris) heel vroeg over de Afsluitdijk naar Leeuwarden gegaan om aan een groep van 6 personen de WOR uit te leggen. 
Wil jij ook een regionale dag organiseren, bijvoorbeeld met als thema: WOR of ARBO of het lezen van financiële verslagen neem dan contact op met de Platformsecretaris.
Contact   

Themamiddag 29 maart 2018 over nieuwe privacywetgeving  
Wegens grote belangstelling herhaald! Op donderdag 29 maart a.s. organiseren KGCA en Unger Van Els Advocaten wederom een middag over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt. Werknemers krijgen met de nieuwe wet meer privacy-rechten en er komen meer verantwoordelijkheden en verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. 
Voor nadere informatie over deze themamiddag en aanmelding,
 lees hier meer.

Op weg..........naar  het 35 jarig jubileum van het Platform   
Dit jaar gaan we het 35-jarig jubileum van het Platform vieren op 22 november (2018). Reserveer deze datum alvast in je agenda! 
Saskia Hoenderkamp (vanaf de oprichting bij het Platform betrokken), Lieuwe de Vries (een van de oprichters en jaren de Platformsecretaris) en Leo Willemse  (jaren actief lid van de OR van OBA en actief in de steungroep van het Platform) zullen in de geschiedenis duiken, gesprekken voeren en een aantal interviews houden met mensen die actief zijn geweest in het Platform. We kijken uit naar hun verhalen.  
Wil jij ook iets delen, foto, verhaal of anekdote? Mail het ons!


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Bibliotheken · Lizzy Ansinghstraat 163 II · Amsterdam, 1072 RG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp